Kontrola testovacieho miesta - Letisko (Aeroklub)

Môžu Vás zaujať

AUGUST 2015 Buhurt
Festival sakrálneho umenia 2007 Ekumenický gospelový koncert
KUNSTHALLE 7. týždeň
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 20.2.2015 ŠOK - Športová osobnosť Košíc 2014
OKTÓBER 2015 Triatlon 2015

Zdieľať