Pracovná agenda

Môžu Vás zaujať

Deň mesta Košice 2008 Kreslenie na asfalt
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Odpustová slávnosť - Dóm sv. Alžbety
Deň mesta Košice 2009 5 rokov siahame ku hviezdam
Festival sakrálneho umenia 2007 Koncert detských sakrálnych zborov

Zdieľať