Oficiálny program primátora a fotogaléria

Marec 2021

01.03
Pondelok
Pravidelné stretnutie so starostami MČ
07:15 - 08:00
Kancelária primátora
Porada Kancelárie primátora
08:15 - 08:30
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:30
MMK
Porada vedenia
09:30 - 10:00
Kancelária primátora
Porada vedenia
09:30 - 10:00
Tlačový brífing k otvoreniu materských a I. stupňa základných škôl
09:30 - 10:30
ZŠ Kežmarská 28
Porada primátora
10:00 - 12:30
Zasadacia miestnosť D-216
Porada k prodiepidemickým opatreniam
12:30 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
14:00 - 16:00
Magistrát mesta Košice
Stretnutie so zástupcami odborov DPMK
14:00 - 15:00
Pracovná agenda
15:00 - 17:00
Magistrát mesta Košice
Pracovné stretnutie s premiérom SR - Igorom Matovičom
17:00 - 17:30
02.03
Utorok
Porada s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom styku s verejnosťou a médiami
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Porada kancelárie primátora
09:00 - 10:00
Kancelária primátora
Porada kancelárie primátora
09:00 - 10:00
KP
Zasadnutie členov Pandemického strediska Krízového štábu OÚ Košice
09:00 - 11:00
Okresný úrad Košice, Komenského 52 Košice
Pracovné stretnutie s vedúcou Referátu samosprávnych orgánov MMK
10:00 - 10:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického oddelenia k rozpočtu MK
10:30 - 12:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
12:00 - 13:30
Kancelária primátora
Porada s Odd. školstva MMK ku pandemickej situácii v súvislosti s otváraním škôl
13:30 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so starostom MČ Košice - Západ
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so starostom MČ Košice - Západ
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
15:00 - 16:00
Kancelária primátora
03.03
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 07:30
Kancelária primátora
Porada s riaditeľom MMK a so zástupcom riaditeľa MMK
07:30 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
08:00 - 09:00
kancelária primátora
Online stretnutie primátorov ÚMS k aktuálnej pandemickej situácii
09:00 - 11:00
Kancelária primátora
Tlačový brífing - Cesta Jána Pavla II.
11:00 - 12:00
KVP
Pracovné stretnutie k riešeniu aktuálnej pandemickej situácii v oblasti školstva
12:00 - 13:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie k rekonštrukcii kúpaliska ČH
13:00 - 14:00
Predstavenstvo Dopravného podniku mesta Košice
14:00 - 16:00
Dopravný podnik mesta Košice
04.03
Štvrtok
Porada s námestníčkou primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Krízový štáb mesta Košice
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
09:00 - 11:00
kancelária primátora
Kontrolný deň MČ Košice - Juh so starostom Jaroslavom Hlinkom
11:00 - 12:30
Turgenevova, Rastislavova
Pracovné stretnutie v U.S. Steel Košice
12:30 - 13:30
U. S. Steel Košice
Pracovná agenda
13:30 - 14:00
Kancelária primátora
Videohovor s ministrom životného prostredia k plánovaným investíciám v Košiciach
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
15:00 - 16:30
05.03
Piatok
Porada vedenia
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s námestníčkou primátora
09:00 - 10:00
Porada s Odd. školstva Magistrátu mesta Košice
10:00 - 11:00
Kacelária primátora
Pracovná agenda
11:00 - 13:00
Kancelária primátora
Porada k personálnej agende
13:00 - 14:30
Porada k pozvánkam
13:30 - 14:00
Kancelária primátora
08.03
Pondelok
Pravidelné stretnutie s poslancami MZ
07:15 - 08:00
Kancelária primátora
Porada Kancelárie primátora
08:15 - 08:30
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:30
MMK
Porada vedenia
09:30 - 10:00
Kancelária primátora
Porada primátora
10:00 - 14:00
Zasadacia miestnosť D-216
Prijatie dlhoročného zamestnanca
14:00 - 14:30
Pracovné stretnutie k návrhu na zmenu územného plánu
14:30 - 15:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s komunikačným odd. k odpovediam na otázky médií
15:30 - 16:30
KP
09.03
Utorok
Porada s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom styku s verejnosťou a médiami
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Porada kancelárie primátora
09:00 - 10:00
KP
Stretnutie s poslancami
10:00 - 11:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s Odd. styku s verejnosťou, médiami a hovorcu MMK k otázkam novinárov
11:00 - 12:00
Pracovná agenda
12:00 - 13:30
Kancelária primátora
Pracovná porada s Odd. školstva MMK k investičným projektom na ZŠ a MŠ
13:30 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s Michal Burák (architekt)
15:00 - 16:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
16:00 - 18:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s Martin Drahovský (architekt)
17:00 - 19:00
Kancelária primátora
10.03
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 07:30
Kancelária primátora
Porada s riaditeľom MMK a so zástupcom riaditeľa MMK
07:30 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
08:00 - 09:00
Pracovné stretnutie k IT-riešeniam
09:00 - 10:00
kancelária primátora
Pracovná agenda
10:00 - 13:00
MMK
ONLINE: Stretnutie Kooperačnej rady ÚMR
13:00 - 14:00
RTVS Regina - rádiovysielanie - Klub komunálnej politiky
14:00 - 15:00
Moyzesova ulica
Pracovná agenda
15:00 - 16:00
Live vysielanie: Štúdio RTVS
16:00 - 17:00
Rastislavova ulica
11.03
Štvrtok
Porada s námestníčkou primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
08:00 - 09:00
Pracovné stretnutie s Útvarom hlavného architekta
09:00 - 11:00
Stretnutie k projektom rekonštrukcií na cestných komunikáciách
11:00 - 12:30
Biľová
12:30 - 13:00
Pracovné stretnutie s riaditeľkou Mestskej zelene
13:00 - 14:30
Pracovná agenda
14:30 - 17:00
Live vysielanie na Facebooku: Otázky pre primátora
17:00 - 18:00
Online pracovné stretnutie: Bytový podnik mesta Košice
18:15 - 20:00
MS Teams
12.03
Piatok
Pracovná agenda
07:00 - 10:00
Kancelária primátora
Odovzdanie príspevku na bývanie rodine s ťažkým osudom
10:00 - 11:00
Pracovná agenda
11:00 - 13:30
Kancelária primátora
Porada k pozvánkam
13:30 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
14:00 - 16:00
Kancelária primátora
15.03
Pondelok
Pravidelné pondelkové stretnutie so starostami mestských častí
07:15 - 08:15
Kancelária primátora
Porada Kancelárie primátora
08:15 - 08:30
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:30
MMK
Porada vedenia
09:30 - 10:00
Kancelária primátora
Porada primátora
10:00 - 14:00
Zasadacia miestnosť D-216
16.03
Utorok
Porada s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom styku s verejnosťou a médiami
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Porada kancelárie primátora
09:00 - 10:00
KP
Pracovná agenda
10:00 - 14:00
Kancelária primátora
ÚVP Haniska - návšteva útulku
14:00 - 15:30
17.03
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 07:30
Kancelária primátora
Porada s riaditeľom MMK a so zástupcom riaditeľa MMK
07:30 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so starostom MČ - Staré mesto
08:00 - 09:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s poslancami
09:30 - 10:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s ÚHA
10:30 - 12:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
12:00 - 15:00
Veselá veľká noc - natáčanie veľkonočného programu
15:00 - 16:30
K13/ Kulturpark
18.03
Štvrtok
Porada s námestníčkou primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
08:00 - 09:30
Kancelária primátora
Správna rada Steel aréna Košice
09:45 - 13:30
Pracovná agenda
13:30 - 14:00
Magistrát mesta Košice
Videohovor s prezidentom Slovenského olympijského a športového výboru Antonom Siekelom k športovej infraštruktúre v Košiciach
14:00 - 15:30
19.03
Piatok
Kontrolný deň - vnútrobloky a chodníky v MČ - Sever
07:00 - 08:30
MČ Sever
Pracovná agenda
08:30 - 09:30
Magistrát mesta Košice
Porada s referátom marketingu
09:30 - 11:00
Krásna - symbolické otvorenie stavby soc. zariadenia
11:00 - 12:30
Pracovná agenda
12:30 - 13:30
Porada k pozvánkam
13:30 - 14:00
Kancelária primátora
Zasadnutie Steering committee - Prezentácia projektu Košice 2.0
14:00 - 15:00
Pracovná agenda
15:00 - 16:30
22.03
Pondelok
Pravidelné stretnutie s poslancami MZ
07:15 - 08:00
Kancelária primátora
Porada Kancelárie primátora
08:15 - 08:30
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:30
MMK
Porada vedenia
09:30 - 10:00
Kancelária primátora
Porada primátora
10:00 - 14:00
Zasadacia miestnosť D-216
Pracovná agenda
14:00 - 16:30
Online stretnutie predsedov poslaneckých klubov s predsedom KSK
17:00 - 18:30
23.03
Utorok
Porada s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom styku s verejnosťou a médiami
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Porada kancelárie primátora
09:00 - 10:00
KP
Pracovná agenda
10:00 - 10:30
Stretnutie so starostom MČ - Západ k cyklochodníkom
10:30 - 11:00
Videohovor k výberovému konaniu - Steel aréna
11:00 - 11:30
Pracovná agenda
11:30 - 13:30
Magistrát mesta Košice (48/A,Trieda Slovenského národného povstania, Košice - Západ Košický kraj, SV)
Pracovné stretnutie k Zelenému mestu
13:30 - 14:30
Stretnutie s Antik telecom
14:30 - 15:00
Pracovné stretnutie so zástupcami Kosit
15:00 - 16:30
Rokovanie poslaneckého klubu KSK s predsedom Rastislavom Trnkom
18:30 - 20:00
24.03
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 07:30
Kancelária primátora
Porada s riaditeľom MMK a so zástupcom riaditeľa MMK
07:30 - 08:00
Kancelária primátora
Krízový štáb mesta Košice - online rokovanie
08:00 - 10:00
Kancelária primátora
Kontrolný deň - ZŠ Lechkého, MČ KVP - (rekonštrukcia školy)
10:00 - 11:00
Sídlisko KVP
Kontrolný deň - MŠ Húsková - rozšírenie kapacít
11:00 - 12:30
Sídlisko KVP
Pracovná agenda
12:30 - 15:30
Kanelária primátora
Stretnutie klubu poslancov KSK (Nezávislí)
21:00 - 22:30
25.03
Štvrtok
Porada s námestníčkou primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovná porada k ukončeniu a vyhodnoteniu operačného plánu zimnej údržby
08:00 - 09:00
Pracovné stretnutie s bývalým riaditeľom DPMK Igorom Reiprichom
09:00 - 10:00
Pracovné stretnutie s pani prodekankou lekárskej fakulty UJPŠ
10:00 - 11:00
Kancelária primátora
Poďakovanie T-system za spoluprácu a aplikačnú podporu pri organizovaní testovania COVID 19
11:00 - 12:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
12:30 - 17:00
Magistrát mesta Košice
LIVE štúdio TelKE - Diskusia na tému Košice - Zelené mesto
17:00 - 19:00
Live na Facebooku
26.03
Piatok
Prezentácia k projektu verejného osvetlenia
07:00 - 09:00
D-216
Kontrolný deň rekonštrukcie ZŠ Drábova + ZŠ Tomášikova
09:00 - 10:30
Pracovná agenda
10:30 - 12:00
Porada k pozvánkam
13:30 - 14:00
Kancelária primátora
29.03
Pondelok
Pracovné stretnutie so starostami mestských častí
07:15 - 08:00
D-215, Kancelária primátora
Porada Kancelárie primátora
08:15 - 08:30
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:30
MMK
Porada vedenia
09:30 - 10:00
Kancelária primátora
Porada primátora
10:00 - 14:00
Zasadacia miestnosť D-216
Podpis memoranda s Rotary klub Košice
14:00 - 14:30
Pracovné stretnutie s Odd. daní a poplatkov mesta Košice
14:30 - 16:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
16:00 - 17:00
Magistrát mesta Košice (48/A,Trieda Slovenského národného povstania, Košice - Západ Košický kraj, SV)
ZOO Košice - Návšteva a pracovné stretnutie
17:00 - 18:30
30.03
Utorok
Porada s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Oceňovanie učiteľov za prínos a inovácie v oblasti vzdelávania cez pandémiu COVID-19
08:00 - 10:00
Rada starostov - Online videokonferencia
10:00 - 11:00
MS Teams
Tlačový brífing - eKostol
11:00 - 12:00
Pracovná agenda
12:00 - 13:30
Magistrát mesta Košice
Pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície Košice
13:30 - 14:00
Kancelária primátora
Porada k pomoci seniorom s registráciou na očkovanie proti COVID-19
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovná porada s vedúcim Personálneho oddelenia Magistrátu mesta Košice
15:00 - 16:00
Rada školy - Obchodná akadémia Watsonova
16:00 - 17:30
Online rokovanie rady školy
31.03
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 07:30
Kancelária primátora
Porada s riaditeľom MMK a so zástupcom riaditeľa MMK
07:30 - 08:00
Kancelária primátora
Oceňovanie učiteľov za prínos a inovácie v oblasti vzdelávania cez pandémiu COVID-19
08:00 - 10:30
Pracovná agenda
10:30 - 13:00
Pracovné stretnutie s JUDr. Henrietou Halászovou, vedúcou Odboru starostlivosti o ŽP z Okresného úradu KE
13:00 - 14:00


Pracovná agenda primátora pozostáva z porád s vedúcimi referátov a zamestnancami magistrátu, zo štúdia materiálov, ktoré prídu do kancelárie primátora na podpis, z príprav na rokovania a pracovné stretnutia s návštevami, z vyjadrení a rozhovorov pre médiá.