Oficiálny program primátora a fotogaléria

December 2019

02.12
Pondelok
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
porada primátora
09:00 - 12:30
MMK
03.12
Utorok
Východ nie je EXIT
08:45 - 09:30
Tabačka
Rada starostov
09:30 - 12:00
MMK
Slanecká cesta - majetkové prevody
14:00 - 15:30
Stretnutie s poslancami k rozpočtu mesta Košice
16:00 - 18:00
Pracovná agenda
18:00 - 20:30
04.12
Streda
Pracovná agenda - mestské podniky
06:30 - 08:00
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Pro EDUCO - veľtrh vzdelávania
09:00 - 10:00
Steel aréna
AVC - K13
10:00 - 11:00
Rada seniorov
11:00 - 11:30
Školenie - IT
11:30 - 12:00
Pracovná agenda
12:00 - 14:00
Rokovanie s EEI (Ján Fellegi)
14:00 - 15:00
Porada k agende EHMD 2019
15:00 - 16:00
Pracovná agenda
16:00 - 17:00
Komisia športu a aktívneho oddychu
17:00 - 19:30
Pracovná agenda
19:30 - 21:00
05.12
Štvrtok
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
06:45 - 08:00
MMK
Pravidelné stretnutie a porada s vybranými vedúcimi referátov a oddelení magistrátu mesta Košice
09:00 - 10:00
MMK
Mestská polícia - uvítanie nových členov
10:00 - 11:00
MH Invest - stretnutie
11:00 - 12:30
Súkromný program
12:30 - 15:00
Finančná komisia
15:00 - 16:30
Košické rozprávkové Vianoce sú tu - zahájenie Vianočných trhov
16:45 - 18:30
Immaculata
06.12
Piatok
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Progresívne Slovensko - stretnutie (p. Štefunko)
10:00 - 11:00
KP
Územný plán stretnutie architekti
11:00 - 12:00
Kancelária primátora
MČ Juh - starosta Hlinka
13:00 - 14:00
MMK
Slanecká cesta - majetkové záležitosti (Vamex)
14:00 - 15:00
MMK
Ochutnávka jedál zo Ženského klubu - Združenia žien Slovenska
15:00 - 16:00
Budapeštianska 36 - Kultúrne stredisko
Pracovná agenda
15:00 - 17:00
Klenoty kraja - kultúrny program
17:00 - 18:00
vedľa stánku s primátorským punčom
HC Košice - HKM Zvolen
18:00 - 19:00
07.12
Sobota
Večer kultúry národnostných menšín
17:00 - 18:30
Historická radnica
Mikulášsky beh
18:30 - 19:30
Hlavná ulica
08.12
Nedeľa
Stretnutie k programu Mestského zastupitestva - poslanci MZ
13:00 - 15:30
HC Košice - Detva
15:30 - 17:30
Večera s primátorom Užhorodu
19:00 - 21:00
09.12
Pondelok
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Zastupiteľstvo KSK
09:00 - 12:30
Prijatie primátora mesta Užhorod
12:50 - 13:20
Stretnutie k rozpočtu mesta so starostami veľkých mestských častí
13:00 - 14:30
Záverečný ceremoniál - EHMD 2019
15:30 - 19:30
Kunsthalle
10.12
Utorok
Raňajky s novinármi
08:00 - 09:30
Súkromný program
09:30 - 12:30
Pracovná agenda
12:30 - 14:00
Creative HUB
14:30 - 15:30
Budova BRAVO, Kulturpark
Stretnutie k rozpočtu primátora s riaditeľom, námestníkmi a poslancami mesta
16:00 - 18:00
Historická radnica
Primatorský punc s poslancami
18:00 - 19:30
Pracovná agenda- príprava na MZ
20:00 - 23:00
Kancelária primátora
11.12
Streda
Stretnutie s poslancami
07:00 - 08:00
MMK
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Súkromný program
09:00 - 11:30
Pracovná agenda - príprava na MZ
11:30 - 17:00
Kancelária primátora
12.12
Štvrtok
Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach
07:00 - 18:00
MMK
13.12
Piatok
Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach
08:00 - 16:30
MMK
T-systems večierok
17:30 - 19:00
spoločenský pavión
Benefičný galavečer U.S. Steel
19:00 - 21:00
Štátne divadlo
14.12
Sobota
Udeľovanie ocenení osobnostiam Košického samosprávneho kraja
16:45 - 18:15
Štátne divadlo Košice
Recepcia po skončení oceňovania
18:30 - 19:30
Hlavná 27, Východoslovenská galéria
15.12
Nedeľa
Chorus comenianus
16:45 - 17:45
Mlynská 23
ZÁZRAČNÁ PALIČKA DEDUŠKA VEČERNÍČKA
18:00 - 19:30
Hlavná ulica - Historická radnica
16.12
Pondelok
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
porada primátora
09:00 - 12:00
MMK
Pracovná agenda
12:00 - 15:00
Vianoce v Šaci
15:00 - 16:00
17.12
Utorok
Pracovná agenda
07:00 - 09:30
Magistrát mesta Košice
Strategia cestovneho ruchu Visit Kosice
09:30 - 11:30
MMK D208
Americká veľvyslankyňa - Prijatie
11:00 - 12:00
HR
Pracovná agenda
12:00 - 16:30
Verejný odpočet - Rok vo funkcii primátora mesta Košice
17:00 - 20:30
18.12
Streda
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Porada primátora
09:00 - 12:00
Siemens - stretnutie
12:00 - 13:00
Vianočný punč vo vestibule SSPmK na Garbiarskej
13:30 - 15:00
Vianočné posedenie so zamestnancami
15:00 - 17:00
Návšteva vianočného posedenia zamestnancov ZOO Košice
17:00 - 17:30
Slávnostné poďakovanie dlhoročným zamestnancom pôsobiacim na Magistráte mesta Košice
17:30 - 19:30
19.12
Štvrtok
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
06:45 - 08:00
MMK
Pravidelné stretnutie a porada s vybranými vedúcimi referátov a oddelení magistrátu mesta Košice
09:00 - 10:00
MMK
Vianočné posedenie v Charitnom domove Arcidiecéznej charity na Bosákovej
10:00 - 12:00
Bosákova 2
Pracovná agenda
12:00 - 15:00
Stretnutie s verejnosťou
14:00 - 18:00
HISTORICKÁ RADNICA
Pracovné stretnutie Wild Berries
15:00 - 16:00
Posedenie Mestská polícia Košice
16:00 - 18:00
20.12
Piatok
Pracovná agenda
06:00 - 08:00
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Pracovné stretnutie IDS Východ
09:00 - 10:00
KP
DPMK - stretnutie k DR
10:00 - 10:30
Hádzanárska hala - p. Lipták
10:30 - 11:30
Betlehemské svetlo
11:30 - 12:30
Vianočné trhy - vyhodnotenie najlepších stánkov
13:00 - 14:00
MMK
Nadácia DEDO - projekt sociálne bývanie
14:00 - 15:30
D 216
Pracovná agenda
15:30 - 16:30
Primátorsky punč
16:30 - 18:00
Stredisko sociálnej pomoci - vyhodnotenie roka 2019
18:00 - 19:00
21.12
Sobota
Anjelská kapustnica - benefičné podujatie
11:50 - 13:50
Hlavná ulica
Primátorský punč
17:00 - 18:30
Hlavná ulica
22.12
Nedeľa
Oslava storočnice (pani Magda)
11:00 - 12:00
Primátorský punč
17:00 - 20:00
Hlavná ulica
23.12
Pondelok
Pracovná agenda
06:30 - 08:00
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Ukončenie výberového konania - Protokol
09:00 - 10:00
p. Kacej stretnutie k výstavbe na Idanskej ul.
10:30 - 11:30
Kancelária primátora
Porada k pozvánkam, záštitám a žiadosťam - Január 2020
11:30 - 13:00
KP
Pracovná agenda
11:30 - 13:00
MČ Luník IX - kontrolný deň
14:00 - 15:30
Primátorský punč - Christmas Elton John Show
17:00 - 20:00
Hlavná ulica
Posedenie - oddelenie športu MMK
20:00 - 21:30
24.12
Utorok
Arcidiecézna charita - Vianočná návšteva
10:00 - 11:00
Bosáková ul
DORKA - návšteva krízového centra (Centrum pre obnovu rodiny)
11:00 - 12:00
Hemerkova 28
Vianočná návšteva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach
12:00 - 13:00
Požiarnicka 4
Mestská polícia - Vianočná návšteva (Operačné stredisko)
14:00 - 15:00
MMK
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice - Vianočné posedenie so seniormi
16:00 - 17:00
Garbiarska 4
Večera v Oáze - útulok pre ľudí bez domova (Nádej pre nový život, n.o.)
17:30 - 18:30
Záhrada Bernátovce
25.12
Streda
Polnočná svätá omša - Katedrála sv. Alžbety Uhorskej (Dóm)
00:00 - 01:00
26.12
Štvrtok
Stretnutie s verejnosťou
14:00 - 18:00
HISTORICKÁ RADNICA
HC Košice - Slovan Bratislava
17:30 - 19:00
27.12
Piatok
DOVOLENKA
Celý deň
30.12
Pondelok
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Súkromný program
08:00 - 12:00
porada primátora
09:30 - 12:30
MMK
Pracovná agenda
12:00 - 14:00
HK Sršne
14:00 - 15:00
Aréna Sršne
Konzultácia právne zastúpenie
15:30 - 16:30
Pracovná agenda
16:30 - 20:00
31.12
Utorok
Stretntuie referát športu
09:00 - 10:00
KP
Detský Silvester
10:00 - 11:30
Historická Radnica
Pracovná agenda
13:30 - 17:00
Silvester - Hlavný program
20:00 - 00:00
Hlavná


Pracovná agenda primátora pozostáva z porád s vedúcimi referátov a zamestnancami magistrátu, zo štúdia materiálov, ktoré prídu do kancelárie primátora na podpis, z príprav na rokovania a pracovné stretnutia s návštevami, z vyjadrení a rozhovorov pre médiá.