DORKA - návšteva krízového centra (Centrum pre obnovu rodiny)

Môžu Vás zaujať

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2017 Koncert Štátnej filharmónie Košice
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 26.7.2015 SKOK POD VEŽOU
AMFITEÁTER 39. týždeň
Deň mesta Košice 2009 Trh tradičných remesiel
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2016 Ola Bilińska: BERJOZKELE

Zdieľať