DORKA - návšteva krízového centra (Centrum pre obnovu rodiny)

Môžu Vás zaujať

KUNSTHALLE 52. týždeň
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 26.7.2015 SKOK POD VEŽOU
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 49. týždeň
KASÁRNE - KULTURPARK 26. týždeň

Zdieľať