Vianočné posedenie v Charitnom domove Arcidiecéznej charity na Bosákovej

Môžu Vás zaujať

KUNSTHALLE 12. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2015 ČRIEPKY ZO SAKRÁLNEJ HISTÓRIE KOŠÍC
OKTÓBER 2014 Rozžiarená ulička
Trh tradičných remesiel Remeslá
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2017 Koncert Štátnej filharmónie Košice
ZUŠ Bernolákova „ Kay a Gerda“

Zdieľať