Prejsť na obsah

Oficiálny program primátora a fotogaléria

December 2021

01.12
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
09:00 - 11:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom samosprávnych orgánov
11:00 - 12:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
12:00 - 13:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s ekonomickým oddelením
13:00 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom dopravy
13:00 - 14:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
14:30 - 15:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s ekonomickým oddelením
15:30 - 17:30
Kancelária primátora
02.12
Štvrtok
Pracovné stretnutie s námestníčkou primátora Luciou Gurbáľovou
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom kultúry a referátom styku s verejnosťou
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Porada k pozvánkam
09:00 - 10:00
Kancelária primátora
Rokovanie s predsedami Kooperačných rád Rady Partnerstva Košického samosprávneho kraja
10:00 - 12:00
Online
Kolaudačné konanie Klziska v Mestskom parku
12:00 - 14:00
Kontrolný deň - odovzdávanie bytov na ulici Obrody
14:00 - 15:00
Ulica Obrody 15, Košice
03.12
Piatok
Pracovné stretnutie s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s riaditeľkou OZ Tvoja šanca - Katarínou Hermely
09:00 - 10:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
10:00 - 11:00
Kancelária primátora
Posledná rozlúčka s bývalým rektorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika - Levom Bukovským
12:00 - 13:00
Krematórium v Košiciach
Pracovná agenda
13:00 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom marketingu a styku s verejnosťou
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
15:00 - 17:00
Kancelária primátora
05.12
Nedeľa
Otvorenie Košických rozprávkových Vianoc
17:00 - 18:00
Online
06.12
Pondelok
Pracovné stretnutie s poslancami MZ
06:50 - 07:15
Kancelária primátora
Pravidelné stretnutie so starostami MČ
07:15 - 08:30
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:30
MMK
Porada vedenia
09:30 - 10:00
Kancelária primátora
Porada primátora
10:00 - 11:00
D-216, Magistrát mesta Košice
Pracovné stretnutie s Hlavným architektom mesta Košice
11:00 - 13:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
13:00 - 14:30
Kancelária primátora
Komisia kultúry
14:30 - 16:30
Magistrát mesta Košice, zasadacia miestnosť č. D-310
Pracovná agenda
16:30 - 17:30
Kancelária primátora
07.12
Utorok
Pracovné stretnutie s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 09:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie k Mestskej krytej plavárni
09:30 - 11:00
Magistrát mesta Košice, zasadacia miestnosť č. D-216
Tlačový brífing - Nové mestské centrum Hornád
11:00 - 12:00
Stará prešovská cesta
Pracovné stretnutie so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
12:00 - 13:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s ekonomickým oddelením
13:00 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s členkou stálej delegácie SR pri UNESCO - Jarmilou Fréaud
15:00 - 16:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s predsedami Poslaneckých klubov
16:00 - 19:00
Kancelária primátora
08.12
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s predsedami Poslaneckých klubov
09:00 - 10:00
Kancelária primátora
Zasadnutie správnej rady Creative Industry Košice
10:00 - 12:00
Online
Návšteva geotermálneho vrtu v obci Ďurkov
12:00 - 14:30
Pracovné rokovanie k posudzovaniu návrhov na ocenenia – „Cena KSK“
14:30 - 15:30
Úrad Košického samosprávého kraja, zasadacia miestnosť č. 208
Rokovanie predsedov poslaneckých klubov s predsedom Košického samosprávneho kraja
15:30 - 16:30
Úrad Košického samosprávneho kraja, zasadacia miestnosť č. 208
Komisia športu pri MZ Košice
16:30 - 17:15
Poslanecký klub Fungujúce Košice
17:30 - 19:00
09.12
Štvrtok
Pracovné stretnutie s námestníčkou primátora Luciou Gurbáľovou
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom kultúry a referátom styku s verejnosťou
08:00 - 08:30
Kancelária primátora
Rada starostov
08:30 - 10:30
Magistrát mesta Košice, zasadacia miestnosť č. D-216
Pracovná agenda
10:30 - 11:30
Kancelária primátora
Porada k pozvánkam
11:00 - 11:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s prezidentom športového klubu DVTK Miskolc - Sántha Gergely
11:30 - 13:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
13:30 - 14:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
14:30 - 15:30
Kancelária primátora
Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve
15:30 - 18:00
Online
Livestream na facebooku - DISKUSIA: Výstavba moderných športových stánkoch v Košiciach
18:00 - 19:00
Online vysielanie
Poslanecký klub Košického samosprávneho kraja
19:00 - 20:00
Online
10.12
Piatok
Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s vedúcim referátu auditu a kontrolingu
09:00 - 10:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
10:30 - 12:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s oddelením školstva
12:00 - 13:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
13:00 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom marketingu a styku s verejnosťou
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
15:00 - 17:00
Rozžiarenie Mestského parku
16:30 - 17:30
Kontrolný večer svetelnej signalizácie
18:00 - 20:00
13.12
Pondelok
Pravidelné stretnutie s poslancami MZ
07:15 - 08:15
Kancelária primátora
Poslanecký klub Košického samosprávneho kraja
08:30 - 09:30
Online
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
09:30 - 15:00
Online
Pracovná agenda
15:00 - 16:00
Kancelária primátora
Rokovanie koaličnej rady
16:00 - 18:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
18:00 - 20:00
14.12
Utorok
Pracovné stretnutie s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Mimoriadny snem Únie miest Slovenska
09:00 - 11:00
Online
Pracovná agenda
11:00 - 12:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
12:00 - 13:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s poslancom MZ - Milanom Lesňákom
13:30 - 14:30
Kancelária primátora
Komisia životného prostredia
14:30 - 16:00
Magistrát mesta Košice, zasadacia miestnosť č. D-313
Prijatie veľvyslanca Iránskej islamskej republiky v SR
16:00 - 17:30
Historická radnica
Pracovné stretnutie s poslancom MZ - Miroslavom Špakom
17:30 - 18:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so starostom MČ Košice-Staré mesto - Igorom Petrovčíkom
18:30 - 19:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so starostom MČ Košice-Kavečany - Martinom Balčíkom
19:30 - 20:00
Kancelária primátora
Pracovne stretnutie k VZN č
20:00 - 20:45
15.12
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Živé vysielanie v RTVS na tému otvorenie klziska v Mestskom parku v Košiciach
09:00 - 10:00
Mestský park, Košice
Pracovné stretnutie so starostom MČ Košice-Dargovských hrdinov - Jozefom Andrejčákom
10:00 - 11:00
Kancelária primátora
Slávnostné odovzdanie nových hracích prvkov Materskej škole v MČ Košice - Poľov
11:00 - 12:30
Materská škola v MČ Košice - Poľov
Pracovné stretnutie so starostom MČ Košice-Ťahanovce - Milošom Ihnátom
12:30 - 13:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so starostom MČ Košice-Juh - Jaroslavom Hlinkom
13:30 - 14:30
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
14:30 - 16:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s poslankyňou MZ - Luciou Iľaščíkovou
16:00 - 17:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s poslancom MZ - Ladislavom Strojným
17:00 - 18:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so starostom MČ Košice-KVP - Ladislavom Lörincom
18:00 - 19:00
Kancelária primátora
16.12
Štvrtok
Pracovné stretnutie s námestníčkou primátora Luciou Gurbáľovou
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva
08:00 - 17:00
Magistrát mesta Košice, Veľká zasadačka
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva
08:00 - 20:30
Magistrát mesta Košice, Veľká zasadačka
17.12
Piatok
Pracovná agenda
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva
09:00 - 18:00
Magistrát mesta Košice, Veľká zasadačka
Košické klzisko v Mestskom parku - otvorenie
17:00 - 18:30
18.12
Sobota
Anjelská kapustnica
10:30 - 11:00
Hlavná 81, Košice, pred reštauráciou Med Malina
Posledná rozlúčka s mestským policajtom - Adriánom Ondrušom
13:00 - 14:00
Verjný cintorín v Košiciach, Rastislavova 83
Sto rokov košického hokeja
17:00 - 19:00
Klzisko v Mestskom parku
19.12
Nedeľa
Posledná rozlúčka - Mile Kovačevič
14:00 - 15:45
Pracovná agenda
16:00 - 17:30
Košický vianočný koncert 2021
17:00 - 19:00
20.12
Pondelok
Dovolenka
Celý deň
Pravidelné stretnutie s poslancami MZ
07:15 - 08:30
Kancelária primátora
Porada vedenia
09:30 - 10:00
Kancelária primátora
Porada primátora
10:00 - 13:00
D-216, Magistrát mesta Košice
21.12
Utorok
Dovolenka
Celý deň
Pracovné stretnutie s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 09:15
Kancelária primátora
22.12
Streda
Dovolenka
Celý deň
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
23.12
Štvrtok
Pracovná agenda
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Varenie Štedrej večere pre osamelých seniorov
08:00 - 09:00
Vojvodská 5, Košice
Pracovné stretnutie s námestníkom primátora mesta Košice
09:00 - 10:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s poslancom MZ - Róbertom Schwarczom
10:00 - 11:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s prezidentom Hasičského a záchranného zboru - Pavlom Mikulášekom
11:00 - 12:00
Kancelária primátora
Odpálenie Betlehemského svetla pochádzajúceho z Betlehema v Bazilike narodenia Pána
12:00 - 12:30
Vestibul Magistrátu mesta Košice
Pracovné stretnutie s Hlavným kontrolórom mesta Košice
12:30 - 13:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
13:00 - 14:00
Kancelária primátora
Odovzdanie Štedrej večere pre ľudí bez domova
14:00 - 15:30
Útulok Emauzy, Fialkova 3, Košice
Pracovné stretnutie s referátom marketingu a styku s verejnosťou
15:30 - 16:30
Kancelária primátora
Facebook online stream - Otázky pre primátora
16:30 - 17:30
Online vysielanie na FB - Jaro Polaček
24.12
Piatok
Štedrý deň
00:00 - 00:00
Slovensko
Návšteva Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody
09:00 - 11:00
Floriánska 18, Košice
Štedrý deň strávený s ľuďmi v núdzi
11:00 - 13:00
Komunitné centrum, Adlerova 4, Košice
Návšteva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach
13:00 - 14:30
Požiarnická 4, Košice
Návšteva útulku a nocľahárne Oáza
14:30 - 15:30
Záhrada Bernátovce 779
Štedrý deň strávený v Zariadení pre seniorov
15:30 - 17:00
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, Košice
Štedrá večera so sestrami saleziánkami
17:00 - 19:00
Drábova 12, Košice
Polnočná vianočná svätá omša v Dóme sv. Alžbety
23:59 - 01:00
Dóm svätej Alžbety, Košice
25.12
Sobota
Prvý sviatok vianočný
00:00 - 00:00
Slovensko
26.12
Nedeľa
Druhý sviatok vianočný
00:00 - 00:00
Slovensko
27.12
Pondelok
Pracovná agenda - uznesenia MZ
07:00 - 08:00
Pravidelné stretnutie s poslancami MZ
07:15 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
08:00 - 10:00
Kancelária primátora
Porada vedenia
09:30 - 10:00
Kancelária primátora
Porada primátora
10:00 - 13:00
D-216, Magistrát mesta Košice
Pracovné stretnutie s námestníčkou primátora mesta Košice
10:00 - 11:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom CO, BOZP a PO
11:30 - 13:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom protokolu a zahraničných vzťahov
13:00 - 14:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
14:30 - 16:30
Kancelária primátora
28.12
Utorok
Pracovné stretnutie s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
08:00 - 09:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom auditu a kontrolingu
09:30 - 11:00
Kancelária primátora
Porada s referátom marketingu a styku s verejnosťou
11:00 - 12:00
Kancelária primátora
Porada vedenia mesta Košice
12:00 - 13:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
13:30 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s profesorom Pavlom Jarčuškom
15:00 - 16:30
Kancelária primátora
29.12
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
07:00 - 08:30
Kancelária primátora
Porada so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
08:30 - 09:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom marketingu a styku s verejnosťou
09:30 - 10:30
Kancelária primátora
Živé vysielanie RTVS na tému Klzisko v Mestskom parku v Košiciach
10:30 - 11:30
Metský park
Prijatie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR - Kamila Száza
12:00 - 15:00
Pracovná agenda
15:00 - 17:00
Kancelária primátora
30.12
Štvrtok
Pracovné stretnutie s námestníčkou primátora Luciou Gurbáľovou
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom kultúry a referátom styku s verejnosťou
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Porada k pozvánkam
09:00 - 09:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s oddelením sociálnych vecí
09:00 - 10:00
Kancelária primátora
Videohovor s veľvyslancom Poľskej republiky
10:00 - 11:00
Online priestor
Pracovné stretnutie s vedúcim referátu športu
11:00 - 12:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
12:30 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom právnym a legislatívnym
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom marketingu a styku s verejnosťou
15:00 - 16:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
16:00 - 21:00
Kancelária primátora
31.12
Piatok
Dovolenka
Celý deň
Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom marketingu a styku s verejnosťou
14:00 - 15:00
Kancelária primátora


Pracovná agenda primátora pozostáva z porád s vedúcimi referátov a zamestnancami magistrátu, zo štúdia materiálov, ktoré prídu do kancelárie primátora na podpis, z príprav na rokovania a pracovné stretnutia s návštevami, z vyjadrení a rozhovorov pre médiá.