Oficiálny program primátora a fotogaléria

Január 2020

01.01
Streda
Privítania prvého novorodenca 2020 - Stará nemocnica ( malá Zara)
13:00 - 14:00
Rastislavova 43
Vítanie novorodencov - Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice - pracovisko Trieda SNP 1
14:00 - 15:00
Trieda SNP 1
Novoročná návšteva Mestskej polície Košice
15:00 - 16:00
Tajovského 9
02.01
Štvrtok
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
06:45 - 08:00
MMK
Pracovná agenda
08:00 - 09:00
Pravidelné stretnutie a porada s vybranými vedúcimi referátov a oddelení magistrátu mesta Košice
09:00 - 10:00
MMK
Young Angels Academy / prenájom haly Bernoláková (p Jendrichovský, p. Melich)
10:00 - 11:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
11:30 - 13:00
Košické Vianoce - sumarizačné stretnutie
13:00 - 14:00
Hlavná ulica
Stretnutie s verejnosťou
14:00 - 18:00
HISTORICKÁ RADNICA
Vítanie novorodencov - Nemocnica Košice - Šaca
14:30 - 15:30
Lúčna 57
Myslava Na Kope - informácia k dopravnej infraštruktúre
16:00 - 17:00
03.01
Piatok
Pravidelné pracovné stretnutie k plánovaniu udalostí a podujatí
07:30 - 08:00
Kancelária primátora
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Porada protokol a zahraničné záležitosti
09:00 - 10:30
KP
SZĽH / Steel aréna - Olympijská kvalifikácia - prac. stretnutie
11:00 - 12:30
MMK
Pracovná agenda
13:00 - 15:30
04.01
Sobota
Oáza v meste - Atmosféra Oázy z Bernátoviec fotografiami, slovom a hudbou
16:00 - 17:30
FUGA - kultúrne centrum kresťanov
05.01
Nedeľa
Svätá omša v Kostole sv. Antona Paduánskeho
16:30 - 17:30
Františkánsky kostol
Stretnutie s dekanom Teologickej fakulty Radoslavom Lojanom
17:30 - 18:30
06.01
Pondelok
Plavecké športové kluby - stretnutie
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Slávnostné otvorenie cesty do Poľova
09:30 - 10:00
Poľov
Svätá omša v Kostole sv. Michala, archanjela
10:00 - 11:30
Poľov
Návšteva farnosti sv. Michala archanjela, Košice - Poľov
11:30 - 12:30
Poľov
Zahájenie Trojkráľového behu
13:30 - 14:30
Vyhodnotenie detského behu
14:30 - 15:00
Immaculata
Trojkráľový beh
15:00 - 16:30
Vyhodnotenie výsledkov Trojkrálového behu
16:30 - 17:00
Stretnutie s poslancami MZ Košice
17:00 - 18:00
07.01
Utorok
Pracovná cesta do Bratislavy
04:00 - 08:30
Pracovná agenda
07:00 - 12:30
Úrad vlády SR - osobné odovzdanie žiadosti
09:00 - 09:30
Monitorovanie štrajku autodopravcov a vyhlásenie k súčastnemu stavu diaľníc do Košíc
10:00 - 11:30
Pracovné stretnutie s organizátorom ME v malom futbale (p. Králik)
12:00 - 13:30
Bratislava
Cesta do Košíc
14:00 - 19:30
Pracovné stretnutie s Richardom Havrillom - Ihrisko Janigova
14:00 - 15:00
KP
Pracovná agenda
19:30 - 22:00
MMK
08.01
Streda
Porada vedenia
07:00 - 08:30
MMK
Oceňovanie príslušníkov mestskej polície
08:30 - 10:00
Brífing k stavu a vízii mestskej polície
10:00 - 10:30
Novoročné prijatia starostov mestských častí
10:30 - 12:00
Pracovná agenda
13:00 - 17:00
Pracovné stretnutie - Ochrana a obnova biodiverzity lesov (KSK, Mesto Košice, Mestské lesy)
20:00 - 23:00
MMK
09.01
Štvrtok
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
06:45 - 08:00
MMK
Pracovná agenda
08:00 - 09:00
Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita - požehnaie Magistrátu mesta Košice
09:00 - 10:30
Kancelária primátora
Únia miest - Slovenska, presun (Podbanské)
11:00 - 12:00
Konferencia ÚMS - Silné mestá, budúcnosť Slovenska - Podbanské
12:00 - 19:00
Grand hotel Permon
Stretnutie s verejnosťou
14:00 - 18:00
HISTORICKÁ RADNICA
10.01
Piatok
Silné mestá - budúcnosť Slovenska Predstavenie a diskusia k strategickému dokumentu Únie miest Slovenska – východiská pre rokovanie s novou vládou SR
08:00 - 14:00
Grand hotel Permon
Presun Košice
14:00 - 15:30
Pracovná agenda
15:30 - 19:00
12.01
Nedeľa
Svätá omša - Kostol nanebovzatia Panny Márie
09:00 - 10:30
Dominikánske námestie
Stretnutie s Priorom Dominikánskeho konventu, bratom Bohušom
10:30 - 11:30
Novoročný koncert Rusínov a Ukrajincov
17:00 - 19:00
HR
HC Košice vs. HK Dukla Trenčín
18:00 - 19:30
Steel aréna
Stretnutie k nájomným bytom a ich výstavbe
20:00 - 21:00
13.01
Pondelok
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Súkromný program
09:00 - 10:30
porada primátora
09:30 - 12:30
MMK
Analýza a návrhy strategického rozvoja IS MMK - prezentácia
10:30 - 11:00
D208
Pracovné stretnutie Slovenská plavecká federácia (Ivan Šulek - prezidenta SPF)
11:00 - 12:00
Rádio Košice (Marek Petráš)
12:30 - 13:00
KP
Porada primátora
13:00 - 15:00
D216
Vypočutie vyšetrovateľom
15:30 - 16:30
Rampová 7
Presun Bratislava
16:30 - 21:00
14.01
Utorok
Programovanie EU fondov 2021 - 2027
09:00 - 11:00
Bratislava
Novoročné prijatie zástupcov samospráv prezidentkou SR
11:15 - 14:15
Siemens stretnutie - dopravné riešenia
15:00 - 16:00
Cesta do Košíc
16:15 - 19:15
15.01
Streda
Koordinácia stretnutí - mestské regióny
07:45 - 08:00
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
porada vedenia
08:00 - 08:45
Súkromný program
08:30 - 12:30
Pracovná agenda
11:30 - 14:00
UHA - stretnutie s architektom
14:00 - 15:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie k územnému plánu mesta Košice
15:30 - 17:00
D205
Pracovné stretnutie k rozpočtu mesta s ekonomickým oddelením
17:00 - 19:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
19:00 - 21:30
Kancelária primátora
16.01
Štvrtok
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
06:45 - 08:00
MMK
Pracovná agenda
08:00 - 10:00
MMK
Novoročné prijatie rektorov košických univerzít
10:00 - 12:00
HR
Novoročné prijatie riaditeľov mestských podnikov
12:00 - 13:30
HR
Pracovná agenda - Materiály k porade primátora - odd. právne a majetkové
13:30 - 15:00
Kancelária primátora
Stretnutie s verejnosťou
14:00 - 18:00
HISTORICKÁ RADNICA
Pracovné stretnutie s primátorkou Prešova - Stratégie vo veci čerpania eurofondov
15:30 - 17:00
Mesto Prešov
17.01
Piatok
Stretnutie KP k programu udalostí a stretnutí
07:30 - 08:00
Kancelária primátora
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Pracovná agenda
09:00 - 10:00
Stavebná porada
10:00 - 11:30
Kancelária primátora
Street art prezentácia maľovaných erbov - ZŠ Bernolákova 16 (Západ), ZŠ Staničná (Juh), ZŠ Sv. Gorazda, Juhoslovanská 2
11:30 - 13:00
mestské školy
Pracovné stretnutie k parkovaciemu systému
13:00 - 15:00
D205
Pracovná agenda
15:00 - 17:00
MMK
HC Košice - Liptovský Mikuláš (Hokej s klientmi Arcidiecéznej charity - Bosákova)
17:30 - 19:00
Pracovná agenda
19:30 - 21:00
18.01
Sobota
Test1
03:00 - 03:30
Test 2
06:00 - 06:30
Test3
08:00 - 08:30
Test4
11:00 - 11:30
Test 5
13:00 - 13:30
19.01
Nedeľa
Archijerejská svätá liturgia pri príležitosti 100. výročia narodenia prof. Michala Lacka SJ; slávnostný kazateľ
10:30 - 12:00
Kostol sv. Cyrila a Metoda v Krásnej nad Hornádom
Stretnutie po Svätej omši (Prešovský arcibiskup a metropolita: Mons. ThDr. Ján BABJAK SJ, PhD.Košický eparcha: Mons. Mgr. Milan CHAUTUR CSsR)
12:00 - 13:30
Kaštieľ Krásna (Košice-Krásna)
Pietny akt kladenia vencov - 75. výročie oslobodenia mesta Košice
14:00 - 14:30
Nám. osloboditeľov
Pracovná agenda
15:00 - 17:00
KP
20.01
Pondelok
Stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva
07:30 - 08:00
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Pracovná agenda
09:00 - 10:30
porada primátora
09:30 - 12:30
MMK
Presun do Budapešti
10:30 - 14:30
Prijatie u primátora partnerského mesta Budapešť (Karácsony Gergely)
15:30 - 17:30
radnica mesta
21.01
Utorok
• Presun do Kyjeva z Budapešti
09:00 - 13:00
Pracovná návšteva Veľvyslanectva SR v Kyjeve - Slávnostný podpis dohody k spoločnému projektu SR-ČR-UA - vybudovanie kotolne na vykurovanie z biomasy
13:00 - 14:30
Pracovné stretnutie k tlačovej besede s veľvyslancom Marekom Šafinom
14:30 - 16:00
Presun na „Majdan“ nezávislosti a prehliadka centra mesta
16:00 - 18:00
Pracovná večera
18:00 - 20:30
22.01
Streda
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Presun na Veľvyslanectvo SR v Kyjeve
09:00 - 09:30
Tlačová beseda za účasti zástupcov médií a pozvaných hostí. Téma: Mesto Košice a „Dni UKRAJINY 2020“ v Košiciach
11:00 - 12:30
Diskusia po skončení tlačovej besedy
12:30 - 13:00
Presun do sídla Úradu prezidenta Ukrajiny
13:30 - 14:00
Pracovné stretnutie s p. Vadymom Svyrydenkom, komisárom ukrajinského prezidenta pre rehabilitáciu zranených veteránov ozbrojených síl a zborov Ukrajiny a pozvanými hosťami
14:00 - 15:30
Presun do sídla Asociácie miest Ukrajiny
15:30 - 16:00
pracovné stretnutie výkonným riaditeľom ASU – Olexandrom Slobožanom
16:00 - 17:30
Návšteva Národnej ukrajinskej opery spojená s divadelným predstavením i prehliadkou budovy
19:00 - 22:30
23.01
Štvrtok
Presun na letisko Kyjev
06:30 - 07:30
Let do Budapešti
09:25 - 11:00
Presun do Košíc
11:00 - 14:30
Pracovná agenda
14:30 - 17:00
24.01
Piatok
Stretnutie KP k programu udalostí a stretnutí
07:30 - 08:00
Kancelária primátora
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Pracovné stretnutie so zástupcami FS Železiar
09:00 - 09:30
Kancelária primátora
Angels aréna - pracovné stretnutie k agende v oblasti energetiky
09:30 - 10:00
Kancelária riaditeľa MMK
Tlačová beseda, Téma: Spustenie podstránky mesta pre cudzincov
10:00 - 10:30
Press point
Podpísanie úverových zmlúv so SLSP (10 mil € - športová infraštruktúra)
10:45 - 11:00
Historická radnica
Stretnutie primátorov regiónov - čerpanie eurofondov 2021-2027
11:00 - 13:00
Historická radnica
Pracovný obed s predsedom Únie miest a primátorom mesta Trenčín Richardom Rybníčkom
13:00 - 14:00
Pracovné stretnutie k marketingu
14:00 - 15:00
KP
Návšteva pri príležitosti životného jubilea starostu MČ Krásna Petra Tomka
15:30 - 17:00
Košice - Krásna
Pracovná agenda
17:00 - 22:00
MMK
26.01
Nedeľa
Kostol Božieho Milosrdenstva KVP - svätá omša
10:30 - 11:30
Krátke stretnutie s duchovným otcom farnosti Petrom Sýkorom
11:30 - 12:00
NOVOROČNÝ KONCERT - Košická rozprávková pošta
17:45 - 20:30
Historická radnica
27.01
Pondelok
Pracovné stretnutie s poslancami k EEI
07:30 - 08:00
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Raňajky s novinármi
09:00 - 10:30
MMK
porada primátora
09:30 - 12:30
MMK
Honorárni a generálni konzuli - novoročné prijatie
10:30 - 13:00
Historicá radnia
Návšteva odborárov z DPMK: Osobné pozvanie na ples DPMK
13:00 - 13:30
Pracovná agenda
13:00 - 14:30
Majetková komisia
14:00 - 14:30
D208
Pracovná agenda
14:00 - 15:30
p. Polák - pracovné stretnutie k organizácii Majstrovstiev sveta v orientačnom behu
14:30 - 15:00
Stretnutie s plk. Branislavom Diďákom (PS/Spolu)
15:00 - 15:30
Stretnutie s predsedami klubov MZ
15:30 - 16:00
Stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva
16:00 - 18:30
Pracovná agenda
18:30 - 22:00
28.01
Utorok
Presun Bratislava
05:00 - 09:00
Mimoriadny snem Únie miest Slovenska (XXXI. snem Únie miest Slovenska) -„Mestá, základ silného štátu“
09:00 - 12:00
Historická budova NRSR, Župné námestie
Spoločná tlačová konferencia všetkých účastníkov snemu – členov Únie miest Slovenska
12:00 - 13:00
Pracovné stretnutie Mgr. Branislav Tréger, PhD. - predseda ZMOS
13:00 - 13:30
Bratislava
Pracovné stretnutie s viceprezidentom WMF Petrom Králikom - Majstrovstvá Európy v malom futbale
13:30 - 14:30
Bratislava - Košice (cesta naspäť)
15:00 - 19:00
29.01
Streda
Príprava Mestskej rady
07:00 - 07:30
Kancelária primátora
Kópia: Porada vedenia
07:30 - 08:15
MMK
LIVE prenos pre RTVS ku kompetenciám mestských častí
07:30 - 08:00
Press room
LIVE - Ranné vysielanie RTVS
07:45 - 08:00
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Porada kancelárie primátora
08:15 - 09:00
MMK
Mestská rada
09:00 - 12:00
D206
Komisia životného prostredia KSK
13:00 - 14:30
KSK - miestnosť č.242
Pracovná agenda
15:00 - 16:30
MMK
Udeľovanie ocenení za aktivitu v oblasti dobrovoľníctva a baletné predstavenie - Ludwig Minkus: BAJADÉRA
17:00 - 20:00
Štátne divadlo Košice
30.01
Štvrtok
Stretnutie s riaditeľom BPMK
06:15 - 06:45
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
06:45 - 08:00
MMK
Pracovná agenda
08:00 - 09:30
MMK
Krajský súd - pojednávanie (preskúmanie rozhodnutia k súkromnému Domu smútku)
10:00 - 11:00
Štúrová 29 (KS)
Novoročné prijatie riaditeľov KRPZ, ORPZ,KR HaZZ, OR HaZZ, Záchranná služba KE, Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, Regionálny úrad verejného zdravotníctva KE, Regionálna veterinárna a potravinová správa KE, MP KE, Referát CO a BOZP
11:00 - 12:00
Historická radnica
Prijatie v Historickej radnici a novoročný obed s bývalými primátormi mesta Košice
12:30 - 14:00
HR
Kontrolný deň krematórium a cintorín- Stretnutie vedenia mesta so správou Mestskej zelene a médiami
14:00 - 16:00
Pracovná agenda
16:30 - 20:00
31.01
Piatok
Pracovná agenda
05:45 - 07:30
MMK
Kópia: Porada vedenia
07:30 - 08:15
MMK
Stretnutie KP k programu udalostí a stretnutí
07:30 - 08:00
Kancelária primátora
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Porada kancelárie primátora
08:15 - 09:00
MMK
Súkromný program
09:30 - 11:30
Pracovná agenda
12:00 - 18:00


Pracovná agenda primátora pozostáva z porád s vedúcimi referátov a zamestnancami magistrátu, zo štúdia materiálov, ktoré prídu do kancelárie primátora na podpis, z príprav na rokovania a pracovné stretnutia s návštevami, z vyjadrení a rozhovorov pre médiá.