Street art prezentácia maľovaných erbov - ZŠ Bernolákova 16 (Západ), ZŠ Staničná (Juh), ZŠ Sv. Gorazda, Juhoslovanská 2

Môžu Vás zaujať

Festival sakrálneho umenia 2008 Vnútorný priestor V.
Festival sakrálneho umenia 2007 Kvet Uhorska

Zdieľať