Prijatie u primátora partnerského mesta Budapešť (Karácsony Gergely)

Môžu Vás zaujať

KUNSTHALLE 18. týždeň
PARK MOYZESOVA / KOMENSKÉHO 42. týždeň
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 38. týždeň
Deň mesta Košice 2012 Stavanie Mája

Zdieľať