Prijatie v Historickej radnici a novoročný obed s bývalými primátormi mesta Košice

Môžu Vás zaujať

AUGUST 2018 Športové nedele
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 39. týždeň
KASÁRNE - KULTURPARK 48. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Completorium cassoviense
MESTSKÝ PARK 14. týždeň
PARK MOYZESOVA / KOMENSKÉHO 41. týždeň

Zdieľať