Tlačová beseda za účasti zástupcov médií a pozvaných hostí. Téma: Mesto Košice a „Dni UKRAJINY 2020“ v Košiciach

Môžu Vás zaujať

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2014 ČRIEPKY ZO SAKRÁLNEJ HISTÓRIE KOŠÍC
OKTÓBER 2014 Strašidelná ulička
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2017 Gregor Rösler: Missa in C

Zdieľať