Tlačová beseda za účasti zástupcov médií a pozvaných hostí. Téma: Mesto Košice a „Dni UKRAJINY 2020“ v Košiciach

Môžu Vás zaujať

Predstavujeme košické talenty 2008 ZUŠ Jantárová
OSLAVY DŇA MESTA KOŠICE 2013 Majáles na Alpinke

Zdieľať