Tlačová beseda za účasti zástupcov médií a pozvaných hostí. Téma: Mesto Košice a „Dni UKRAJINY 2020“ v Košiciach

Môžu Vás zaujať

PARK MOYZESOVA / KOMENSKÉHO 49. týždeň
KOŠICKÝ HRAD 40. týždeň
KUNSTHALLE 52. týždeň

Zdieľať