Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita - požehnaie Magistrátu mesta Košice

Môžu Vás zaujať

PARK MOYZESOVA / KOMENSKÉHO 34. týždeň
OKTÓBER 2014 Jesenná ulička
KASÁRNE - KULTURPARK 1. týždeň
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 44. týždeň

Zdieľať