Kontrolný deň krematórium a cintorín- Stretnutie vedenia mesta so správou Mestskej zelene a médiami

Môžu Vás zaujať

KASÁRNE - KULTURPARK 28. týždeň
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 47. týždeň
KUNSTHALLE 46. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Chasidské piesne

Zdieľať