Oficiálny program primátora a fotogaléria

September 2020

01.09
Utorok
Deň ústavy Slovenskej republiky - ŠTÁTNY SVIATOK
Celý deň
Deň ústavy Slovenskej republiky - ŠTÁTNY SVIATOK
Celý deň
Pracovné stretnutie - Porota k projektu Mlynský náhon
18:00 - 20:00
02.09
Streda
Porada vedenia
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
Zahájenie školského roka 2020/2021
09:00 - 10:30
ZŠ Hroncova
Mimoriadne valné zhromaždenie VVS
10:30 - 13:30
Hotel Centrum
Pracovná agenda
14:00 - 16:00
Pracovná agenda
14:00 - 15:00
Komisia dopravy a výstavby
15:00 - 15:30
03.09
Štvrtok
Igor Timko - No Name (Kino Družba)
09:00 - 10:00
Stretnutie s verejnosťou v Historickej radnici
09:00 - 13:30
Hlavná 59
DR, Aota Hetey . Generálna konzulka Maďarskej republiky (financovanie projektových zámerov)
10:00 - 11:00
Občania mesta
11:00 - 13:30
Pracovné stretnutie - s prezidentom US Steel
14:00 - 16:00
US Steel Košice
Klub akcionárov VVS - Stretnutie s poslancami MZ a predstavenstvom VVS
16:00 - 17:30
Komenského 50, veľká zasadačka
Pracovná agenda
17:30 - 18:30
Pracovná agenda
18:00 - 19:30
MMK
Home office - s riaditeľom MMK
21:30 - 00:00
04.09
Piatok
Pracovná agenda
07:00 - 08:15
Magistrát mesta Košice
Stretnutie KP k programu udalostí a stretnutí
07:15 - 07:30
KP
Porada vedenia
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
Otvorenie nového bežeckého oválu na ZŠ Družicová za účasti ministra školstva Branislava Gröhlinga
08:15 - 09:30
ZŠ Družicová
Správna rada Steel arény
09:30 - 11:30
Steel aréna
Pracovná agenda
11:00 - 11:30
Správna rada CIKE - Videohovor
11:00 - 12:00
Magistrát mesta Košice
MČ Jazero stertnutioe s p. starostkou - Pracovná agenda
11:30 - 13:00
Magistrát mesta Košice
MČ Západ stretnutie so starostom - Pracovná agenda
11:30 - 15:30
Magistrát mesta Košice
Pracovné stretnutie so starostkou MČ Nad Jazerom, pani Lenkou Kovačevičovou
11:30 - 12:00
Kanceláia primátora
Kontrolný deň na ZŠ Janigovej . precovné stretnutie so starostom MČ KVP k parkovaniu
13:00 - 14:30
ZŠ Janigova
Strategické oddelenie - stretnutie k europorojektom
17:00 - 19:00
Magistrát mesta Košice
Galakoncert - Úcta hrdinom
19:00 - 20:00
Priestranstvo pred súsoším Immaculata
06.09
Nedeľa
Steel aréna a hokej - pracovné stretnutie
15:00 - 16:30
07.09
Pondelok
Pracovné stretnutie s vedúcou Referátu samosprávnych orgánov MMK
07:00 - 08:00
Pracovné stretnutie s vedúcou Referátu samosprávnych orgánov MMK
07:00 - 07:15
Pravidelné stretnutie s poslancami MZ
07:15 - 08:00
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:00 - 08:50
MMK
Krízový štáb k Medzinárodnému maratónu mieru
08:00 - 08:30
MMK
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:00
MMK
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:00
MMK
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:00
MMK
Stretnutie s organizátormi Medzinárodného maratónu mieru
09:00 - 09:30
Kancelária primátora
Porada vedenia
09:30 - 10:00
Porada primátora
10:00 - 13:00
D216
kontroný deň - oprava ciest a chodníkov
13:00 - 13:30
Pracovné stretnutie s riaditeľkou Psychosociálneho centra mesta Košice
13:30 - 14:00
Pracovná agenda
14:00 - 16:30
Pracovná agenda - Tenisová dvojhala
14:00 - 15:00
OO PZ - vypočutie v trestnej veci
15:00 - 16:30
Pracovné stretnutie s poslancami MČ Staré mesto
16:30 - 18:00
D-216
08.09
Utorok
Služobná cesta do Bratislavy
08:00 - 12:00
Ministerstvo dopravy - Priemyselný park Barca
13:00 - 14:30
Ministerstvo dopravy, Námestie slobody 6, Bratislava
NDS -Národná diaľničná spoločnosť - stretnutie k spoločným stretnutiam Košíc
15:00 - 16:30
Bratislava
SZĽH - Richard Pavlikovský stretnutie k hokejovej akadémií
18:00 - 19:00
Trenčín
Cesta do Košíc
19:00 - 22:00
09.09
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:30 - 08:00
Porada vedenia
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
Porada vedenia
08:00 - 09:00
Stretnutie s poslancami MZ
09:00 - 10:00
Pracovné stretnutie s predsedom ZMOS, pánom Branislavom Trégerom
10:00 - 11:00
Kancelária primátora
Porada s vedúcou referátu samosprávnych orgánov
11:00 - 11:30
MMK
Rada starostov
11:30 - 13:00
OO PZ - vypočutie v trestnej veci
13:00 - 14:00
KP
Porada s vedúcou referátu samosprávnych orgánov
14:00 - 14:30
Pracovné stretnutie k projektom na rozvoj mesta
14:30 - 15:30
Pracovný pohovor k riadeniu športovej infraštruktúry
15:30 - 16:00
Pracovná agenda
18:00 - 20:00
10.09
Štvrtok
Porada vedenia
07:00 - 08:00
KP
Pracovné stretnutie s ÚHA - Územný plán mesta Košice
08:00 - 09:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s vedúcim referátu dopravy
09:30 - 10:00
KP
Strategické oddelenie - priprava podkladov k rokovaniu so zástupcami vlády Maďarskej republiky v rámci RR (pracovné stretnutie)
10:00 - 11:00
Magistrát mesta Košice
Cyklochodníky s cyklokoordinátormi projektové riešenia.
11:00 - 12:00
OO PZ - vypočutie v trestnej veci
12:00 - 13:45
Príprava na stretnutie so zástupcami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
14:00 - 16:00
Komunikačné - týždenný program a porada
14:30 - 15:00
Street athletics - JBL, Jump fest
17:00 - 19:00
11.09
Piatok
Stretnutie KP k programu udalostí a stretnutí
07:15 - 07:30
KP
Porada vedenia
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
Pracovná agenda
08:30 - 10:00
MMK
Blok k IT projektom mesta
10:00 - 12:30
D-216
Slávnostné prijatie podpredsedníčky vlády SR a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veroniky Remišovej
12:30 - 14:00
Historická radnica mesta Košice
Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva
14:00 - 16:00
Veľká zasadacia miestnosť, MMK
12.09
Sobota
Košický Strongman 2020 - Česko-Slovensko-Poľský pohár
14:00 - 16:00
13.09
Nedeľa
ZOO Košice - pracovné stretnutie s riaditelom
13:00 - 14:00
Skokové jazdecké preteky - Pohár primátora mesta Košice 2020
14:00 - 15:00
Jazdecký areál UVLF, Trieda KVP
Veľký festival maskotov
14:45 - 15:45
Košický deň kvetov
16:00 - 16:30
Park pri kaplnke sv. Michala
Budúcnosť Steel Arény - (pracovné stretnutie)
16:30 - 17:30
MMM Medzinárodný maratón Mieru - organizácia a epidemiologické opatrenia (pracovné stretnutie)
17:30 - 18:30
Telekonferencia Únia miest
20:30 - 21:30
14.09
Pondelok
Stretnutie so starostami
07:15 - 08:00
D-216
Porada vedenia
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
Stavebná porada
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:00
MMK
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:00
MMK
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:00
MMK
Porada vedenia
08:30 - 09:30
Porada primátora
09:00 - 12:00
D216
Porada vedenia
09:00 - 10:00
kancelária primátora
Starosta Kavečany / cesta do ZOO (pracovné stretnutie)
13:00 - 14:00
Stretnutie a prezentácia: Rozvoj celomestského centra Košíc
14:00 - 16:00
Krajský pamiatkový úrad Košice
Pracovná agenda
16:30 - 17:30
MMK
Prijatie veľvyslanca Izraela a honorárneho konzula v Historickej radnici
18:00 - 19:00
HR
Galakoncert - Ďakujeme Košice
19:00 - 20:00
Magistrát mesta Košice
15.09
Utorok
Sedembolestná Panna Mária
00:00 - 00:00
Slovensko
Odchod z Košíc
06:00 - 10:00
Pracovná návšteva - Ministerstvo zahraničných vecí Maďarska
10:00 - 12:00
Návrat do Košíc
12:00 - 16:00
16.09
Streda
Porada vedenia
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
Porada vedenia
08:00 - 09:00
Porada vedenia
08:00 - 09:00
KP
Porada s referátom styku s verejnosťou, médiami a hovorcu
09:00 - 10:00
Porada k právnym záležitostiam mesta Košice
10:00 - 11:30
Pracovná agenda s odd. dopravy
11:30 - 12:30
Kontrolný deň cyklochodník - Čermeľ
13:00 - 14:30
SZĽH - stretnutie k projektovým zámerom
14:30 - 16:00
Slávnostné odhalenie busty Andreja Hlinku
16:00 - 17:00
Pracovná agenda
17:30 - 19:00
Večerná cyklojazda Košicami
19:00 - 20:00
17.09
Štvrtok
Pracovná agenda
07:00 - 07:30
Kontrola plnenia uznesení MZ (oddelenie organizačné) - informácia pre primátora
07:30 - 08:00
Porada vedenia
08:00 - 09:00
Odovzdanie trafostanice VSD Košičanom
09:00 - 10:00
ZŠ Požiarnická
SSSP - Blahoželanie jubilantom - opatrenia druhá vlna pre Seniorov
10:00 - 11:00
Krajský dopravný inšpektorát KR PZ (pplk. JUDr. Rastislav Plavčan) - pracovné stretnutie
11:00 - 12:00
KP
Pracovná agenda
12:00 - 13:00
Ulica Komenského - Kontrolný deň (asfaltovanie chodníka)
13:15 - 14:00
Predseda KSK Rastislav Trnka - pracovné stretnutie
14:00 - 15:00
KSK
Komunikačné - týždenný program a porada
14:30 - 15:00
Evanjelický cintorín - dobrovoľníctvo
15:00 - 16:00
Evanjelický cintorín
Pracovná agenda
15:00 - 17:00
18.09
Piatok
Stretnutie KP k programu udalostí a stretnutí
07:15 - 07:30
KP
Porada vedenia
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s ÚHA - Územný plán mesta Košice
07:30 - 09:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
09:30 - 10:00
Pracovné stretnutie - Prednosta Okresného úradu
10:00 - 11:00
Kancelária primátora
Porada sekretariátu primátora
11:00 - 11:30
Pracovné stretnutie s vedúcou referátu samosprávnych orgánov MMK
11:30 - 12:00
MMK
Porada s vedúcim odd. strategického plánovania MMK
12:00 - 13:00
Pracovné stretnutie ku Košickej futbalovej aréne
12:00 - 13:00
Pracovná agenda
13:00 - 15:00
Kancelária primátora
19.09
Sobota
Rómsky festival mládeže
11:00 - 12:30
Luník IX.
Košická šarkaniáda
13:00 - 15:00
Lúky nad Kláštorom
Steel aréna a hokejová budúcnosť (pracovné stretnutie)
14:30 - 15:30
Steel aréna a hokejová budúcnosť (pracovné stretnutie)
15:30 - 16:30
Stretnutie s poslancami NRSR (zákon k dani z nehnuteľnosti)
16:30 - 18:30
20.09
Nedeľa
Vodnopólový zápas a odovzdávanie ocenení Hornets
11:30 - 13:00
Červená hviezda
Pracovná agenda
13:00 - 14:30
MMK
Reštart športovej infraštruktúry - stretnutie
14:30 - 15:30
MMK
21.09
Pondelok
Cesta do Bratislavy
03:30 - 08:00
Porada vedenia
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
Riešenie financovania Covid opatrení v kultúrno-spoločenských, turistických a špotových podujatiach
08:00 - 09:15
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:00
MMK
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:00
MMK
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:00
MMK
Porada vedenia
08:30 - 09:30
Porada primátora
09:00 - 12:00
D216
OZV NATUR-PACK - pracovné stretnutie k triedenému zberu odpadov
09:30 - 10:30
Bajkalská ul.
Ministerstvo kultúry SR, Natália Milanová - ministerka
11:00 - 12:00
Nám. SNP č. 33, Bratislava
Možnosti financovania Steel arény Košice - stretnutie potenciálnych partnerov
12:30 - 14:00
Národná rada SR - predstavenie novely zákona
14:30 - 17:15
Námestie Alexandra Dubčeka
Ministerstvo financií SR, Ing. Ľuboš Jančík, PhD. - Štátny tajomník MF SR
18:30 - 20:00
Štefanovičova 5
Cesta do Košíc
20:00 - 00:00
22.09
Utorok
Stretnutie oddelenie športu
07:00 - 08:00
15. narodeniny - Košické štvorčatá (Blahoželanie)
08:00 - 08:30
Krízový štáb k Medzinárodnému maratónu mieru
08:30 - 09:30
MMK
Obhliadka Dolnej brány s projektantmi
09:30 - 11:00
Hlavná ulica
Pracovná agenda
11:00 - 14:00
Slávnostné symbolické otváranie zrekonštruovaného úseku cesty pri kameňolome
14:00 - 15:30
Pracovná agenda
15:30 - 16:00
Online rokovanie poslaneckého klubu KSK s predsedom Rastislavom Trnkom
17:30 - 19:30
23.09
Streda
Porada vedenia
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
Porada vedenia
08:00 - 09:00
Porada vedenia
08:00 - 09:30
Pracovné stretnutie k riešeniu parkovania v Košiciach
09:30 - 11:00
Kancelária primátora
Blok ku Košickej Futbalovej aréne
11:00 - 15:00
Návšteva prezidenta Slovenského futbalového zväzu
11:45 - 12:45
Ihrisko Janigova - obhliadka
12:45 - 13:30
Sídlisko; KVP
Návšteva stavby Košickej futbalovej arény za prítomnosti prezidenta Slovenského futbalového zväzu
13:30 - 14:30
Krátky tlačový brífing k návšteve prezidenta Slovenského futbalového zväzu
14:30 - 15:00
KFA
Pracovná agenda
15:30 - 17:00
24.09
Štvrtok
Pracovná agenda
08:00 - 10:30
Valné zhromaždenie KOSIT
10:30 - 13:00
Rastislavova ulica 98
Rokovanie socio-ekonomckých partnerov okresov KSK
13:00 - 14:00
Porada k aktivitám mesta a k pozvánkam na podujatia
14:00 - 14:30
Komunikačné - týždenný program a porada
14:30 - 15:00
Pravidelná porada s komunikačným oddelením
14:30 - 15:30
Stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Oleksandrovyčom Zelenskyjm
15:40 - 16:40
Letisko Košice
Stretnutie s ukrajinský prezidentom Volodymyrom Oleksandrovyčom Zelenskyj
16:00 - 16:30
Letisko Košice
80. premiéra Divadla Romathan - Mulano than
18:00 - 19:30
Divadlo Romathan Dominikánske Námestie 8
25.09
Piatok
Stretnutie KP k programu udalostí a stretnutí
07:15 - 07:30
KP
Porada s riaditeľom magistráru
07:30 - 08:00
Porada vedenia
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
ORPZ - výpoveď svedka
08:00 - 09:00
Pracovná agenda
08:30 - 10:00
MMK
Porada primátora - náhradný termín
10:00 - 13:00
D-216
MČ Juh - Kontrolný deň - bezpečnosť
13:15 - 14:30
Južná trieda, ulica Šoltésovej
Stretnutie členov mestskej rady s primátorom
14:30 - 16:00
D-216
Pracovná agenda
16:00 - 17:00
ŠDKE - Premiéra činohry Borodáč alebo Tri sestry
19:00 - 22:00
Historická budova Štátneho divadla Košice
ŠDKE - Premiéra činohry Borodáč alebo Tri sestry
19:00 - 22:00
Historická budova Štátneho divadla Košice
27.09
Nedeľa
MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU - príprava opatrení (Branislav Koniar)
15:00 - 16:00
Kancelária primátora
Epidemiologické opatrenia v meste - konzultácie (prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.)
16:00 - 17:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
17:30 - 19:00
28.09
Pondelok
Protiepidemiologická porada s vedúcim CO a BOZP MMK
07:00 - 07:30
KP
Porada vedenia
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
Stretnutie so starostami
07:30 - 08:15
D-216
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:00
MMK
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:00
MMK
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:00
MMK
Mestská rada
08:30 - 11:30
magistrát mesta
Porada vedenia
08:30 - 09:30
Porada primátora
09:00 - 12:00
D216
Porada vedenia
12:00 - 13:00
KP
Prezentácia - referát komunikácie s verejnosťou
13:00 - 14:00
KP
Pracovná agenda
14:00 - 15:00
DOPRAVA - kontrolný deň otvorených stavieb
15:00 - 16:00
Poslanci KSK - poslanecký klub
16:00 - 17:00
MMK
Vernisáž výstavy venovaná Ing. arch Jánovi Blichovi
17:00 - 18:00
Campus gallery v Košiciach
29.09
Utorok
Zimná údržba - prezentácia
07:10 - 08:00
Stránka s H.B.
08:00 - 09:00
Porada vedenia
09:00 - 10:00
Pracovná porada - komunikačné odd
09:00 - 10:00
Stretnutie k riešeniu parkovacej situácie na Sídlisku Ťahanovce
10:00 - 11:00
KP
Branislav Koniar - stretnutie k MMM
11:00 - 11:30
Tlačový brífing k Medzinárodnému maratónu mieru
11:30 - 12:30
Budova Alfa, Kulturpark
Stretnutie k riešeniu parkovacej situácie na Sídlisku Ťahanovce
12:00 - 13:00
KP
Pracovná porada - komunikačné odd.
12:30 - 13:30
Civilná ochrana - príprava na krízový štáb
13:30 - 14:30
Zelené mesto - pracovné stretnutie
13:30 - 16:00
D-216
Finančné odd - konzultácia k pripravovaným zákonom
14:30 - 15:30
Pracovná agenda
14:30 - 16:00
Pracovná agenda
15:30 - 17:00
Komisia športu a aktívneho oddychu
16:00 - 17:00
D-216
Pracovné stretnutie s poslancami - Aplikácia Zimná údržba
17:00 - 19:00
Veľká zasadačka MMK
Steel aréna stretnutie s členmi správnej rady
19:00 - 20:00
30.09
Streda
Porada vedenia
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
Strategické odd - programové obdobie eurofondov
07:30 - 08:00
Porada vedenia
08:00 - 09:00
Valné zhromaždenie Steel aréna
09:00 - 12:00
Steel aréna, Nerudova 12
Deň remesiel ÚĽUV-u
10:00 - 11:30
Mäsiarska 52, Regionálne centrum remesiel
Pracovná agenda - Dolná brána - projekt podzemného múzea
12:30 - 13:00
Komisia životného prostredia
13:00 - 14:00
KSK, miestnosť 208
Pracovné stretnutie s prednostkou Košice-okolie, pani Zuzanou Vozár Kakaščíkovou
14:00 - 15:30
Hroncova ulica
Michal Kravčík - voda v meste (zádržné opatrenia na školách)
15:30 - 16:30
Home office - s riaditeľom MMK
21:00 - 00:00


Pracovná agenda primátora pozostáva z porád s vedúcimi referátov a zamestnancami magistrátu, zo štúdia materiálov, ktoré prídu do kancelárie primátora na podpis, z príprav na rokovania a pracovné stretnutia s návštevami, z vyjadrení a rozhovorov pre médiá.