Oficiálny program primátora a fotogaléria

Júl 2020

01.07
Streda
06:00 - 06:30
Porada k stretnutiu US Steel Košice
06:45 - 07:30
Porada vedenia
07:30 - 09:00
Kancelária primátora
Stavebná porada
09:00 - 10:00
KP
Antik telecom - Pracovné stretnutie
10:00 - 11:30
Čárskeho 10
Pracovná agenda
11:30 - 12:30
Pracovné stretnutie s právnym oddelením MMK
13:15 - 14:45
KP
Stretnutie zástupcov Vojčík & Partners, s.r.o.
14:45 - 15:45
MMK
02.07
Štvrtok
Pracovná agenda
07:30 - 10:00
MMK
Pracovné stretnutie s prezidentom U. S. Steel Košice
10:00 - 11:00
HR
Stretnutie s verejnosťou Historická radnica
10:00 - 15:00
Historická radnica mesta Košice
Pracovná agenda
15:00 - 16:00
03.07
Piatok
DOVOLENKA
Celý deň
Stretnutie KP k programu udalostí a stretnutí
07:15 - 07:30
KP
Porada vedenia
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
Posledná rozlúčka s Jaroslavom Pollákom
14:00 - 15:00
Krematórium Zelený dvor
Úprava a upratovanie Evanjelického cintorína - dobrovoľnícka aktivita
15:00 - 17:00
Žriedlova
06.07
Pondelok
Pracovná agenda
06:45 - 07:15
Kancelária primátora
Pravidelné stretnutie so starostami MČ
07:15 - 08:00
Kancelária primátora
Porada vedenia
08:00 - 08:30
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:00
MMK
Porada primátora
09:00 - 11:30
D216
Ihrisko Želiarska - informacia
11:30 - 12:00
MMK
Stretnutie poslanci MČ
12:00 - 13:00
Kancelária primátora
Eurovia Kameňolomy - stretnutie v teréne
13:00 - 13:30
Cesta Kostolianska - kontrolný deň ÚHA a Majetkové odd.
13:30 - 14:30
Kontrolný deň - Komenského ulica
14:30 - 15:30
Pracovná agenda
15:30 - 16:30
Kancelária primátora
07.07
Utorok
Pracovná agenda
07:00 - 08:00
Kacelária primátora
Demontáž plota pri Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky
08:00 - 09:00
Ulica Československej armády
Aplikovaná zimná údržba - Pracovné stretnutie
09:00 - 09:30
Pracovné stretnutie: Operačný plán - Zimná údržba
09:30 - 11:00
D-216
Porada - marketing a komunikácia
11:00 - 12:00
Pracovná agenda
11:00 - 11:30
Pracovná agenda
12:00 - 18:00
MMK
Pracovná agenda
12:30 - 18:30
MMK
13:00 - 13:30
08.07
Streda
Porada vedenia
07:30 - 08:45
Kancelária primátora
MČ Jazeroo - likvidácia Siníc - PAX
09:00 - 10:00
Pracovná agenda
09:00 - 10:00
MMK
Kontrolný deň - Urbanova veža
10:00 - 11:30
Hlavná ulica
Kontrolný deň - Račí potok - vynovené schodisko
11:30 - 12:30
Pracovná stretnutie - CIKE
12:30 - 13:00
Projekt UIA - Príprava v rámci výzvy Európskej komisie v programe Urban Innovative Actions - videohovor - úvodné "stretnutie"
13:00 - 15:00
D-216, MMK
Kontrolný deň - Popradská 72 - sociálne bývanie
15:00 - 16:00
Popradská ulica 72
09.07
Štvrtok
Pracovná agenda
08:00 - 09:00
MMK
Pracovné stretnutie s predsedom KSK Rastislavom Trnkom
09:00 - 11:00
Kontrolný deň: Športový ovál na ZŠ Družicová
11:00 - 12:00
MČ Nad Jazerom
Pracovná agenda
12:00 - 14:00
MMK
Odovzdanie poslaneckého osvedčenia
14:00 - 14:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
14:30 - 15:00
MMK
Dobrovoľnícka aktivita: Evanjelický cintorín - upratovanie a čistenie areálu
15:00 - 17:00
Žriedlova ulica
10.07
Piatok
Porada vedenia
06:30 - 08:15
Kancelária primátora
Stretnutie KP k programu udalostí a stretnutí
07:15 - 07:30
KP
Porada k pozvánkam
08:30 - 09:00
MMK
Projekt UIA - webmeeting
09:00 - 11:00
Pracovná agenda
11:00 - 13:30
MMK
Pracovná návšteva - ZOO Košice, Stretnutie s riaditeľom
14:00 - 16:00
12.07
Nedeľa
Pracovná agenda (home office)
14:00 - 18:00
13.07
Pondelok
Stretnutie s poslancami
07:15 - 08:00
D-216
Porada k stavebnej agende mesta Košice
08:00 - 08:30
Porada vedenia
08:30 - 10:00
Kancelária primátora
Porada primátora
10:00 - 14:00
D-216
RTVS: Reportáž - Angels aréna
14:00 - 14:30
KP
Pracovná agenda
14:30 - 16:00
Magistrát mesta Košice
14.07
Utorok
Cesta do Bratislavy
05:00 - 09:00
Cesta do Bratislavy
07:00 - 11:00
Rokovanie prezídia Únie miest
11:00 - 14:00
Primaciálny palác (Primaciálne nám. 1, Bratislava)
Tlačová konferencia po skončení rokovania Prezídia Únie miest
14:00 - 15:00
Primaciálny palác (Primaciálne nám. 1, Bratislava)
Cesta do Košíc
15:00 - 18:00
Cesta do Košíc
15:00 - 19:00
15.07
Streda
Porada vedenia
07:30 - 09:00
Kancelária primátora
Záchranné práce - oprava komunikácii a terénu pri zosuve pôdy
09:00 - 10:00
Kosicka Nova Ves; Konopiská
Záchranné práce pri zosuve pôdy
10:00 - 11:00
Včelárska paseka; Vyšné Opátske
Tlačová beseda - Urban Innovative Actions (UIA)
11:00 - 12:30
Historická radnica
Pracovná agenda
12:30 - 13:00
Angels aréna - slávnostné otvorenie
13:00 - 13:30
Odovzdávanie finančnej pomoci rodinám v núdzi (DORKA, nadácia Dedo, Úsmev ako dar)
13:00 - 15:00
Stretnutie akcionárov VVS
14:00 - 17:00
16.07
Štvrtok
Pracovná agenda
08:00 - 10:00
Geotermálna energia - rokovanie s predstavenstvom TEHO a TEKO
10:00 - 11:30
KP
ZOO Košice - pracovné stretnutie
11:30 - 13:00
Odovzdanie finančnej pomoci rodinám v núdzi
13:00 - 15:00
Porada vedenia
13:00 - 14:00
Košická aréna - správna rada za mesto Košice (stretnutie)
14:00 - 14:30
Porada k pozvánkam
14:00 - 14:30
Porada s komunikačným oddelením
14:30 - 15:00
Porada k pozvánkam
15:00 - 15:30
Pracovné stretnutie k obchodným spoločnostiam mesta Košice
16:00 - 19:00
17.07
Piatok
Stretnutie KP k programu udalostí a stretnutí
07:15 - 07:30
KP
Porada vedenia
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
Mimoriadne valné zhromaždenie VVS
08:30 - 12:00
Hotel Centrum
Pracovná agenda - Referát samosprávnych orgánov
12:00 - 13:00
MMK
Odovzdanie výťažku zo zbierky pre sociálne slabšie rodiny (nadácia DEDO, DORKA, Úsmev ako dar)
13:00 - 15:00
18.07
Sobota
presun
07:00 - 09:00
Rokovanie so štátnym tajomníkom Ministerstva financií (Ľuboš Jančík)
09:00 - 11:00
cesta do Košíc
11:00 - 13:00
20.07
Pondelok
Stretnutie so starostami mestských častí
07:15 - 08:00
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:00 - 08:30
MMK
Porada vedenia
08:30 - 09:45
Kancelária primátora
Porada primátora
10:00 - 13:00
D216
Pracovné stretnutie - Dopravný podnik mesta Košice
10:00 - 12:00
DPMK
Pracovná agenda
12:00 - 14:00
MMK
Pracovná agenda - Právne odd. Magistrátu mesta Košice - Porada
14:00 - 16:00
21.07
Utorok
Pracovná agenda
07:00 - 10:00
Prijatie novej generálnej konzulky v Historickej radnici
10:00 - 11:00
Historická radnica
Stretnutie s EY zástupcami
11:00 - 13:00
Historická radnica
Pracovná agenda
13:00 - 14:00
MMK
Tlačový brífing k trestným oznámeniam
14:00 - 15:00
Odovzdanie výťažku zo zbierky pre sociálne slabšie rodiny (nadácia DEDO, DORKA, Úsmev ako dar)
15:00 - 17:00
22.07
Streda
Porada so zástupcami riaditela magistrátu
07:00 - 07:30
MMK
Porada vedenia
07:30 - 08:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
08:30 - 09:30
MMK
Právny zástupca vlastníkov Borovickový háj (stretnutie)
08:30 - 09:00
Rokovanie a pracovné stretnutie: Rozvoj lokality Anička
09:30 - 10:00
MMK
ZOO Košice - tlačový brífing
10:00 - 11:00
Pracovná agenda
11:00 - 12:30
Súkromný program
13:00 - 15:00
Komisia športu
16:00 - 17:00
23.07
Štvrtok
Porada vedenia
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Porada k aktivitám a pozvánkam
09:00 - 09:30
Kancelária primátora
Porada ku komunikácií
09:30 - 10:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
10:00 - 10:30
MMK
Pracovné stretnutie k pozemkom v Borovicovom háji
10:30 - 11:30
KP
Pracovná agenda
11:30 - 13:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so zástupcami Antik telecom
13:00 - 14:30
MMK - D216
Pracovná agenda
14:30 - 15:00
MMK
Pracovné stretnutie s vedením ZOO Košice
15:00 - 16:30
24.07
Piatok
Stretnutie KP k programu udalostí a stretnutí
07:15 - 07:30
KP
Porada vedenia
07:30 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie k zimnej údržbe
09:00 - 10:00
MMK
Pracovná agenda
10:00 - 14:30
Kancelária primátora
Prijatie v Historickej radnici - Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, Ivan Husár
14:30 - 15:30
Súkromný program
15:30 - 16:30
Pracovná večera so štátnym tajomníkom
16:30 - 18:00
25.07
Sobota
Basketbalový zápas v Angels aréne
14:00 - 17:00
26.07
Nedeľa
Pracovná agenda
14:00 - 17:00
Beach Plaza Terasa - Majstrovstvá v plážovom volejbale
17:00 - 18:00
Pred OC Galéria
27.07
Pondelok
Pravidelné stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva
07:15 - 08:00
D-216
Porada vedenia
08:00 - 08:30
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:00
MMK
Porada primátora
09:00 - 11:30
D216
Dopravný podnik mesta Košice - Pracovné stretnutie predstavenstva a dozornej rady
11:30 - 13:00
DPMK
Detské zastupiteľsvo - MMK
13:00 - 13:30
Pracovná agenda
13:30 - 14:30
Kancelária primátora
Porada k mestskému zastupiteľstvu
14:30 - 16:00
Kancelária primátora
KEIS – Košice International School
16:00 - 16:30
Pracovná agenda
16:30 - 18:30
28.07
Utorok
Pracovná agenda
07:00 - 08:30
Mestská rada
08:30 - 11:00
D-216
Rada starostov
11:00 - 13:00
MČ Juh - Jedáleň Vojvodská
Tlačový brífing
13:00 - 14:00
Pred budovou Magistrátu mesta Košice
Finančná komisia
14:00 - 16:00
D-216
29.07
Streda
Porada vedenia
07:30 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
09:00 - 10:00
Prijatie poslancov NRSR
10:00 - 12:00
Historická radnica
Pracovná agenda
12:00 - 13:00
Kancelária primátora
Rokovanie komisie ÚPaŽP pri zastupiteľstve KSK
13:00 - 15:00
Pracovná agenda
15:00 - 16:30
30.07
Štvrtok
Zasadnutie mestského zastupiteľstva
08:00 - 22:15
31.07
Piatok
Stretnutie KP k programu udalostí a stretnutí
07:15 - 07:30
KP
Porada vedenia
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
Zasadnutie mestského zastupiteľstva
08:30 - 13:00
MMK
Pracovné stretnutie s Majetkovým oddelením Magistrátu mesta Košice
11:00 - 13:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
13:00 - 17:00
MMK


Pracovná agenda primátora pozostáva z porád s vedúcimi referátov a zamestnancami magistrátu, zo štúdia materiálov, ktoré prídu do kancelárie primátora na podpis, z príprav na rokovania a pracovné stretnutia s návštevami, z vyjadrení a rozhovorov pre médiá.