Prijatie novej generálnej konzulky v Historickej radnici

Môžu Vás zaujať

Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 17.2.2015 SVETOVÁ LIGA VO VODNOM PÓLE
KASÁRNE - KULTURPARK 35. týždeň
Festival sakrálneho umenia 2007 Adoremus, Presburger quartet
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 6.1.2015 Trojkráľový beh

Zdieľať