Projekt UIA - Príprava v rámci výzvy Európskej komisie v programe Urban Innovative Actions - videohovor - úvodné "stretnutie"

Môžu Vás zaujať

SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 50. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2018 ANDANTE RELIGIOSO
MESTSKÝ PARK 47. týždeň

Zdieľať