Projekt UIA - Príprava v rámci výzvy Európskej komisie v programe Urban Innovative Actions - videohovor - úvodné "stretnutie"

Môžu Vás zaujať

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Organový koncert
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2018 SPEVY Z TAIZÉ
OSLAVY DŇA MESTA KOŠICE 2013 Salsovačka s Miguelom
SEPTEMBER 2013 - DECEMBER 2014 Realizácia otvorenej malej dielne
Festival sakrálneho umenia 2007 Záverečná recepcia

Zdieľať