Projekt UIA - Príprava v rámci výzvy Európskej komisie v programe Urban Innovative Actions - videohovor - úvodné "stretnutie"

Môžu Vás zaujať

JÚL 2013 "Amfik uvádza"
Košický hrad JÚL 2014
JANUÁR 2016 Trojkráľový beh

Zdieľať