Oficiálny program primátora a fotogaléria

Apríl 2020

01.04
Streda
Porada vedenia
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
Príprava infraštruktúry pomoci pre seniorov
08:30 - 09:00
Krízový štáb (COVID-19)
09:00 - 10:00
Porada vedenia
10:00 - 10:30
Pracovná agenda
10:00 - 11:30
Výkon stavebného úradu
10:30 - 11:30
Pracovné stretnutie Výskumný ústav srdcových chorôb (vedenie VUSCH)
11:30 - 12:30
VUSCH
Pracovná agenda
12:30 - 13:00
Videokonferencia k projektu Energia hrdinom
13:00 - 14:00
KP
Tlačový brífing - k aktuálnej situácií v súvislosti s opatreniami proti šíreniu COVID-19
14:00 - 15:00
Magistrát mesta Košice
Audio-vizuálne centrum - pracovné stretnutie s Adamom Šoltésom
15:00 - 16:00
Videokonferencia so zástupcami Únie miest Slovenska: COVID-19
15:00 - 15:30
AVC - Adam Šoltés
15:30 - 16:30
02.04
Štvrtok
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
06:45 - 08:00
MMK
Porada k projektu "Starostlivosť o deti v rodinách"
08:15 - 09:00
KP
Krízový štáb COVID-19
09:00 - 09:45
Porada primátora
10:00 - 14:00
D216
Pracovná agenda
14:30 - 16:00
Videokonferencia primátori K8
16:00 - 17:00
03.04
Piatok
Porada vedenia
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
Pracovná agenda
08:30 - 09:30
Bezpečnostná rada kraja Košice
09:00 - 11:30
Komenského 52
Bezpečnostná rada kraja Košice
09:30 - 11:30
Komenského 52
Krízový štáb COVID-19: finančná sekcia
09:30 - 12:00
Microsoft Teams videohovor - veľké mestské časti téma: trhoviská
12:00 - 12:30
Videohovor - veľké mestské časti téma: trhoviská a miestne úrady
12:00 - 12:30
Krízový štáb COVID-19: finančná sekcia
12:30 - 14:30
Krízový štáb COVID-19: finančná sekcia
12:30 - 14:00
Microsoft Teams videohovor - veľké mestské časti téma: trhoviská
13:00 - 13:30
05.04
Nedeľa
Pracovná agenda
11:00 - 13:00
Kancelária primátora
Kontrola dodržiavania opatrení a nariadení
13:00 - 14:00
Výjazdový krízový štáb: Luník IX - kontrola opatrení v súvislosti s COVID-19
13:00 - 14:00
Luník IX
Príprava infraštruktúry pomoci pre seniorov
14:00 - 16:00
MMK
projekt - webovej stránky (korona.kosice.sk)
16:00 - 17:30
06.04
Pondelok
Porada vedenia
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
Pracovná agenda
08:15 - 09:00
AVC Košice
09:00 - 10:00
MMK
Pracovná agenda
10:00 - 12:00
Kancelária primátora
Návšteva rehoľných sestier - Vincentiek: Výdaj balíčkov pre ľudí bez domova
12:15 - 12:45
Smetanova 6
Videohovor - starostovia veľkých mestských častí
13:00 - 14:30
Kancelária primátora
Videohovor - starostovia malých mestských častí
14:30 - 15:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
15:30 - 17:00
07.04
Utorok
Zasadnutie Krízového štábu COVID-19
08:00 - 09:30
Pracovná agenda
09:30 - 17:00
Doraz café - natácanie videa
11:00 - 12:00
08.04
Streda
Porada vedenia
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
Pracovná agenda
08:30 - 09:30
Informácie ku KFA - futbalový štadión
09:30 - 09:45
K8 - videohovor k čerpaniu eurofondov
09:45 - 10:00
Krízový štáb COVID-19: finančná sekcia
10:00 - 11:00
AVC - podpora Košičanov
11:30 - 12:00
Pracovná agenda
11:30 - 13:00
K13 - pohovor s riaditeľom
12:00 - 12:30
Porada primátora
13:00 - 15:00
Pracovná agenda
15:00 - 16:30
09.04
Štvrtok
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
06:45 - 08:00
MMK
2
07:30 - 08:30
Porada vedenia
07:30 - 08:30
Kancelária primátora
Videohovor - K8
08:30 - 09:30
Pracovná agenda - sociálne služby, informácia k osadám a LIX
09:30 - 10:30
Pracovné stretnutie ku Kolektívnej zmluve
10:30 - 11:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
11:00 - 15:00
11.04
Sobota
Testovanie obyvateľov Luníka IX. na vírusové ochorenie COVID-19
09:00 - 12:00
Luník IX.
12.04
Nedeľa
testovanie
09:00 - 09:30
Porada vedenia k aktuálnej situácií s COVID19
11:00 - 14:00
14.04
Utorok
Zasadnutie Krízového štábu
08:00 - 09:00
D-216
Psychosociálne centrum - predstavenie služieb seniorom
09:00 - 09:30
Kancelária primátora
Krízové financovanie mestských podnikov a organizácií - Stretnutie s riaditeľmi
09:30 - 11:00
D-216
Porada vedenia
09:30 - 10:00
Kancelária primátora
Krízové financovanie mestských podnikov a organizácií - Stretnutie s riaditeľmi
10:30 - 12:00
D-216
Videohovor - s CKO a GR pre IROP
11:30 - 12:00
AVA Stav - pracovné stretnutie
12:00 - 13:00
KP
Pracovná agenda
13:00 - 14:00
Pracovná agenda
14:00 - 14:30
Príprava na stretnutie primátorov K8
14:30 - 15:30
Hodina primátora s riaditeľom, námestníkmi a poslancami mesta
16:00 - 17:00
D216
15.04
Streda
Videokonferencia so starostami mestských častí
08:00 - 09:30
Zasadnutie Prezídia Únie miest
09:30 - 16:00
Banská Bystrica
Tlačová konferencia Únie miest Slovenska
12:00 - 12:30
16.04
Štvrtok
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
06:45 - 08:00
MMK
Porada vedenia
07:30 - 08:30
Rada starostov
08:30 - 11:00
Malá zasadacia miestnosť MMK
Videohovor - COVID 19 s predsedom KSK, primátormi a starostami
11:00 - 12:00
17.04
Piatok
Pracovná agenda
06:30 - 07:00
Odd. kontrly a auditu - pracovné stretnutie
07:00 - 07:30
Stretnutie KP k programu udalostí a stretnutí
07:15 - 07:30
KP
Porada vedenia
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
Call centrum - prezentácia
08:00 - 08:30
Výkon stavebného úradu
08:30 - 09:30
Kancelária primátora
Finančný krízový štáb
09:30 - 10:30
D-216
Stretnutie s poslancami
10:30 - 11:00
Pracovná agenda
11:00 - 11:30
Prevzatie daru od Vietnamskej komunity (hygienické a ochranné pomôcky)
11:30 - 12:00
priestranstvo pred MMK
Smart riešenia ku komunikácii s rizikovými skupinami obyvateľstva (COVID-19)
12:00 - 13:00
Kancelária primátora
Dohoda k doplatku kúpnej ceny za Borovicový háj - JUDr. Majerčák
13:00 - 14:00
KP
Porada s RMMK k MČ
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
20.04
Pondelok
Porada vedenia
08:00 - 08:45
Kancelária primátora
Odd. daní a poplatkov - informácie k výmerom
09:00 - 09:30
Stretnutie s p. Lehotským - Detská železnica Košice
09:30 - 10:00
KP
Porada primátora
10:00 - 13:00
D216
Stretnutie s poslancami
13:00 - 14:00
KP
Školské stredisko služieb - Pracovná porada
14:00 - 15:00
KP
Call centrum - telefonické služby pre Košičanov (COVID-19)
15:00 - 16:00
Odovzdanie bytu pre ľudí v núdzi
16:00 - 17:00
21.04
Utorok
Pracovná agenda
07:00 - 08:00
KP
Porada vedenia
08:00 - 09:15
Sociálne projekty - ETP a DEDO
09:15 - 10:00
Pracovná agenda
10:00 - 11:45
MMK
TelKE - mimoriadna relácia COVID-19
10:00 - 11:00
Stretnutia so zástupcami RMMK
11:30 - 15:30
Stretnutie so zástupcom riaditeľa MMK-vedúcim odd. strategického rozvoja k úsporným opatreniam mesta
11:45 - 12:30
Stretnutie so zástupcom riaditeľa MMK-vedúcou ekonomického odd. k úsporným opatreniam mesta
12:30 - 13:15
Stretnutie so zástupcom riaditeľa MMK-vedúcim odd. výstavby, investícií, SÚ a ŽP k úsporným opatreniam mesta
13:15 - 14:00
Stretnutie so zástupcom riaditeľa MMK-vedúcim odd. právneho a majetkového k úsporným opatreniam mesta
14:00 - 14:45
Stretnutie so zástupcom riaditeľa MMK-vedúcim odd. riadenia vnútorných procesov k úsporným opatreniam mesta
14:45 - 15:30
Pracovná agenda
15:30 - 17:00
Odovzdanie vitamínových balíčkov zamestnancom Strediska sociálnej pomoci na Garbiarskej
16:00 - 16:30
SSSP
Preberanie nábytku do karanténnej stanice od IKEA
17:00 - 19:00
Bytový podnik
22.04
Streda
Návšteva trhoviska na Dominikánskom námestí
07:30 - 08:00
Porada vedenia
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
Krízový štáb: COVID-19 + porada vedenia
08:00 - 09:30
Pracovná agenda
09:30 - 12:00
Pracovná agenda
09:30 - 10:00
Pracovné stretnutie s predstavenstvom DPMK
10:00 - 11:00
Kancelária primátora
Odovzdávanie vitamínových balíčkov pre zamestnancov Strediska soc. pomoci na Garbiarskej
11:00 - 11:30
SSP Garbiarska
Pracovná agenda
11:30 - 14:00
Videohovor s predsedom KSK a primátormi Košického kraja (COVID-19)
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
23.04
Štvrtok
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
06:45 - 08:00
MMK
Pracovná cesta do Bratislavy
07:00 - 11:00
Pracovné stretnutie s primátorom mesta Trenčín
09:30 - 10:45
Mestský úrad Trenčín
Pracovné stretnutie - Aktuálny stav implementácie IROP
11:00 - 12:30
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Račianska 153/A, Bratislava
Pracovné stretnutie so Štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra SR Lukášom Kyselicom
12:30 - 13:30
Pracovné stretnutie s Ministrom školstva, vedy a výskumu SR Branislavom Grohlingom
14:30 - 15:30
Pracovné stretnutie s primátorom Bratislavy ku karanténnym staniciam (COVID-19)
15:30 - 16:30
Magistrát mesta Bratislava
Online videohovor s predsedom KSK
16:30 - 18:00
Auto - Smer BA - KE
24.04
Piatok
Pracovná agenda
07:00 - 08:00
MMK
Stretnutie KP k programu udalostí a stretnutí
07:15 - 07:30
KP
Porada vedenia + Krízový štáb
08:00 - 08:45
Kancelária primátora
Riešenie možností týkajúcich sa karanténnych priestorov v sociálnych zariadeniach
08:30 - 09:00
Stretnutie - Riaditeľ K13
09:00 - 09:30
Pracovné stretnutie s vedúcimi referátov k MZ
09:30 - 10:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
10:00 - 11:00
TelKE - mimoriadna relácia COVID-19 s predsedom KSK
11:00 - 12:30
Kulturpark
Stretnutie predseda KSK R. Trnka
12:30 - 13:00
27.04
Pondelok
Ekonomická agenda
07:15 - 08:00
Porada vedenia
08:00 - 08:45
Kancelária primátora
Pracovná agenda
09:00 - 10:00
MMK
Porada primátora
10:00 - 13:00
D216
Pracovná agenda
13:00 - 14:00
Stretnutie so zástupcom Antik telecom
14:00 - 14:30
kancelária primátora
Finančná komisia
14:30 - 15:30
Stretnutie s poslancami
15:30 - 17:30
MMK
28.04
Utorok
Pracovná agenda
07:00 - 08:00
KP
Zasadnutie Krízového štábu
08:00 - 09:00
Veľká zasadacia miestonosť MMK
Rada starostov
09:00 - 10:30
D-216
Stretnutie s pani starostkou Myslavy k územnému plánu
10:30 - 11:00
Kancelária primátora
Stretnutie s prednostom OÚ Košice - Slanecká cesta
11:00 - 12:00
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach - inštalácia karanténneho mestečka - ľudia bezdomova
12:00 - 13:00
Stratégia a plánovanie
13:00 - 15:00
29.04
Streda
Porada vedenia
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
Mestská rada
08:15 - 08:45
D216
Zasadnutie mimoriadneho mestského zastupiteľstva
09:00 - 12:00
Pracovné stretnutie/krízový štáb - karanténne mestečko
12:00 - 13:00
Zasadačka mestskej rady D-216
Pracovná agenda
13:00 - 14:00
30.04
Štvrtok
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
06:45 - 08:00
MMK
Služobná cesta do Bratislavy
07:00 - 11:00
Online 17. rokovanie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
08:00 - 13:00
Pracovné stretnutie s prezidentom SFZ Jánom Kovačíkom
13:00 - 14:00
SFZ, Tomášikova 30 C
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - stretnutie s ministrom školstva Branislavom Grohlingu - Téma: financovanie škôl v súvislosti s COVID-19
14:00 - 15:00
Ministerstvo financií - stretnutie so štátnym tajomníkom MF SR v súvislosti so žiadosťami mesta Košice
15:00 - 16:00


Pracovná agenda primátora pozostáva z porád s vedúcimi referátov a zamestnancami magistrátu, zo štúdia materiálov, ktoré prídu do kancelárie primátora na podpis, z príprav na rokovania a pracovné stretnutia s návštevami, z vyjadrení a rozhovorov pre médiá.