Prejsť na obsah

Oficiálny program primátora a fotogaléria

November 2021

01.11
Pondelok
Sviatok Všetkých svätých
00:00 - 00:00
Slovensko
02.11
Utorok
Pracovné stretnutie s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 09:15
Kancelária primátora
Slávnostné otvorenie "Lesa spomienok"
09:30 - 11:00
Zelený Dvor 2702/1, areál krematória v Košiciach
Pracovné stretnutie so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
11:00 - 12:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
12:00 - 13:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s vedúcim referátu CO, BOZP a PO
13:00 - 14:00
Kancelária primátora
Pietna spomienka na bývalých primátorov a mešťanostov
14:00 - 15:30
Verejný cintorín
Pietna spomienka na bývalých primátorov a mešťanostov
15:30 - 17:00
Cintorín sv. Rozálie
03.11
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Rokovanie Prezídia Únie miest Slovenska
09:00 - 10:00
Online
Projekt Košice 2.0 - Informačné on-line stretnutie
10:00 - 12:00
Online
Podpis Dohody o urovnaní súdneho sporu medzi Mestom Košice a spoločnosťou IPSA
12:00 - 14:00
Rázusova 13, Košice
Stretnutie s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom
14:00 - 16:00
Hlavná ulica, Košice
Pracovná agenda
16:00 - 18:00
Kancelária primátora
04.11
Štvrtok
Pracovné stretnutie s námestníčkou primátora Luciou Gurbáľovou
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom kultúry a referátom styku s verejnosťou
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Návšteva poslancov Európskeho parlamentu k prebiehajúcim projektom financovaných Európskou úniu
09:00 - 11:00
Luník IX
Porada k pozvánkam
09:00 - 09:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s vedúcim referátu auditu a kontrolingu
11:00 - 12:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s vedúcou referátu samosprávnych orgánov
12:00 - 13:00
Kancelária primátora
Podujatie Strieborné dialógy
13:00 - 16:00
Pracovná agenda
16:00 - 18:00
Kancelária primátora
05.11
Piatok
Živé vysielanie TV JOJ - Ranné správy
07:45 - 08:30
Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Rokovanie Republikovej rady Únie miest Slovenska
08:30 - 10:00
Online
Oceňovanie nepedagogických zamestnancov Základných škôl v Košiciach
10:00 - 12:00
Historická radnica
Pracovná agenda
12:00 - 13:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
13:00 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom marketingu a styku s verejnosťou
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
PHSR mesta Košice, Scenár pre Košice 2022-27
15:30 - 17:30
Hokejový zápas HC Košice - HK Dukla Ingema Michalovce
17:30 - 19:00
Steel aréna
06.11
Sobota
Slávnostné vyhlásenie výsledkov III. ročníka medzinárodného bežeckého podujatia partnerských miesto Košice-Miskolc - Ultramarathon
17:00 - 20:30
Hlavná ulica, Košice
08.11
Pondelok
Pravidelné stretnutie s poslancami MZ
07:15 - 08:30
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:30
MMK
Porada vedenia
09:30 - 10:00
Kancelária primátora
Porada primátora
10:00 - 14:00
D-216, Magistrát mesta Košice
Pracovná agenda
14:00 - 16:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
16:00 - 17:30
Kancelária primátora
09.11
Utorok
Pracovné stretnutie s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 09:15
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom parkovania
09:15 - 10:00
Kancelária primátora
Generálna skúška Slávnostného ceremoniálu odovzdávania Ceny mesta, Ceny primátora a Plakety primátora
10:00 - 11:00
Historická radnica
Pracovná agenda
11:00 - 12:00
Kancelária primátora
Kontrolný deň - Výstavba centra komunitných sociálnych služieb MČ - Krásna
12:00 - 13:00
Komunitné centrum MČ Košice - Krásna
Podujatie Strieborné dialógy
13:00 - 15:00
Výjazdová očkovacia služba - "1000 k slobode"
15:00 - 18:00
pred OC Galéria
10.11
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického oddelenia
09:00 - 10:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie k Mestskej karte
10:00 - 12:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
12:00 - 13:00
Kancelária primátora
Podpis zmluvy k realizácii projektu Rezidencia Letná v lokalite Východoslovenských tlačiarní - CTR Letná s.r.o.
13:00 - 14:00
Pracovné stretnutie s referátom samosprávnych orgánov
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Výjazdová očkovacia služba - "1000 k slobode"
15:00 - 18:30
Dolná brána
Online rokovanie predsedov poslaneckých klubov
18:30 - 20:00
Online priestor
11.11
Štvrtok
Pracovné stretnutie s námestníčkou primátora Luciou Gurbáľovou
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Primátorská kvapka krvi
08:00 - 09:00
Národná transfúzna služba SR v priestoroch Univerzitnej nemocnice L. Pasteura na Triede SNP 1, Košice.
Porada k pozvánkam
09:00 - 09:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
09:00 - 10:00
Kancelária primátora
Fórum 2030 - predstavenie návrhu strategických cieľov pripravovaného Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a funkčnej oblasti mesta 2022 – 2027
10:00 - 11:00
Online priestor
Dobrovoľná zbierka - polievka Sv. Alžbety
11:00 - 11:30
Magistrát mesta Košice
Prijatie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy Jaroslava Kmeťa
11:30 - 13:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
13:00 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Výjazdová očkovacia služba - "1000 k slobode"
15:00 - 18:00
pri OD Tip Top
Rokovanie poslaneckého klubu s predsedom KSK
18:00 - 19:00
Online priestor
Rokovanie združenia K8
19:00 - 22:00
Žilina
12.11
Piatok
Pracovná agenda
07:00 - 09:00
Kancelária primátora
Slávnostné vztyčovanie vlajky
09:00 - 10:00
Historická radnica
Slávnostný ceremoniál Dňa mesta Košice 2021 - odovzdávanie Ceny mesta Košice, Ceny primátora mesta Košice a Plakety primátora mesta Košice
10:00 - 13:00
Historická radnica
Dobrovoľná zbierka - polievka Sv. Alžbety
13:00 - 15:00
Pri Dóme sv. Alžbety
Výjazdová očkovacia služba - "1000 k slobode"
15:00 - 18:00
Alžbetina ulica, Košice
13.11
Sobota
Výjazdová očkovacia služba - "1000 k slobode"
09:00 - 10:30
pri OD Mier
ZOO Košice - stretnutie s riaditeľom
10:30 - 12:30
14.11
Nedeľa
Pracovné stretnutie
09:30 - 10:30
Odpustová omša patrónky mesta Košice - Sv. Alžbety
10:30 - 12:00
Dóm sv. Alžbety
Festival sakrálneho umenia
19:15 - 20:15
Dóm sv. Alžbety
15.11
Pondelok
Pravidelné stretnutie so starostami MČ
07:15 - 08:30
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:30
MMK
Porada vedenia
09:30 - 10:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutia k rozpočtu mesta Košice na rok 2022 s vedúcimi jednotlivých odborných útvarov mesta Košice
10:00 - 13:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
13:00 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického oddelenia
14:00 - 16:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
16:00 - 18:00
Kancelária primátora
16.11
Utorok
Pracovné stretnutie s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 09:30
Kancelária primátora
Otvorenie novej trafostanice v MČ Košice - Nad jazerom
10:00 - 12:00
Bukovecká ulica, Košice
Pracovná agenda
12:00 - 13:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického oddelenia
13:00 - 14:00
Kancelária primátora
Pietna spomienka "Deň boja za slobodu a demokraciu"
14:00 - 15:00
Hlavná ulica, Košice
Pracovné stretnutie so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
15:00 - 17:00
Kancelária primátora
17.11
Streda
Deň boja za slobodu a demokraciu
00:00 - 00:00
Slovensko
Návšteva KFA
10:00 - 12:00
18.11
Štvrtok
Pracovné stretnutie s námestníčkou primátora Luciou Gurbáľovou
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom kultúry a referátom styku s verejnosťou
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Porada k pozvánkam
09:00 - 09:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s vedením Základnej školy na ulici Slobody
09:30 - 10:30
ZŠ ul. Slobody, Košice
Pracovné stretnutie s riaditeľom Detskej železnice Košice
10:30 - 11:30
Kancelária primátora
Osádzanie vianočného stromčeka na Hlavnej ulici
11:30 - 12:00
Hlavná ulica, Košice
Prehliadka Verejného cintorína - 2 roky od prevzatia do správy Mesta Košice
12:00 - 14:00
Verejný cintorin v Košiciach, Rastislavova ulica
Pracovné stretnutie s ekonomickým oddelením
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
15:00 - 00:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom samosprávnych orgánov
15:00 - 16:00
Kancelária primátora
19.11
Piatok
Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
09:00 - 10:00
Kancelária primátora
Pracovná exkurzia na Krematóriu v Košiciach za účasti poslancov MZ
10:00 - 12:00
Krematórium v Košiciach
Pracovné stretnutie so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
12:00 - 13:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s ekonomickým oddelením
13:00 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom marketingu a styku s verejnosťou
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie Kosit
15:00 - 16:45
Pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Kosit
15:00 - 17:00
Pracovné stretnutie Antik
17:00 - 18:00
21.11
Nedeľa
Pracovná agenda - Rozpočet
12:00 - 16:00
Pracovná cesta do Bratislavy - presun
16:00 - 20:30
22.11
Pondelok
Pracovné stretnutie so zástupcami MH Manažment
08:00 - 09:00
MH Manažment, Turbínova 3, Bratislava
Pracovné stretnutie s riaditeľkou Odboru archívov a registratúr Máriou Mrižovou, Ministerstvo vnútra SR
09:00 - 10:00
Krížkova 7, Bratislava
Pracovné stretnutie s výkonnou riaditeľkou Asociácie profesionálnych hokejových klubov Anetou Büdi
10:00 - 12:00
Pracovné stretnutie - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
12:00 - 13:00
Priemyselná 2, Bratislava
Pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom Úradu pre reguláciu hazardných hier Petrom Andrišinom
13:00 - 15:00
Krížkova 949/9, Bratislava
23.11
Utorok
Pracovné stretnutie s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 09:15
Kancelária primátora
Rokovanie Republikovej rady Únie miest Slovenska
09:00 - 11:00
Online
Pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom pre šport Ivanom Husárom
12:00 - 13:00
Stromová 9, Bratislava
Pracovné stretnutie s námestníčkou primátora mesta Bratislava
13:00 - 14:00
Magistrát mesta Bratislava
Úrad vlády Slovenskej republiky
14:00 - 15:00
Námestie slobody 1, Brastislava
Cesta do Košíc
16:00 - 20:30
24.11
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Zasadnutie Komisie územného plánovania a životného prostredia KSK
09:00 - 10:30
Online
Slávnostné spustenie mobilnej aplikácie ZVEDAVO
10:30 - 11:30
Lesopark Košice
Pracovná agenda
11:30 - 13:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Kosit, a. s.
13:00 - 14:00
Kancelária primátora
Predstavenstvo Dopravného podniku mesta Košice
14:00 - 17:00
Dopravný podnik mesta Košice
Pracovná agenda
17:00 - 19:00
Multimediálny koncert orchestrálnych diel hudby 20. storočia
19:00 - 21:00
Kunsthalle, Rumanova ulica, Košice
25.11
Štvrtok
Pracovné stretnutie s námestníčkou primátora Luciou Gurbáľovou
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom kultúry a referátom styku s verejnosťou
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Mestská rada
08:30 - 11:00
Megistrát mesta Košice, zasadacia miestnosť č. D-216
Porada k pozvánkam
09:00 - 09:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva - Jozefom Filipkom
11:00 - 12:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom marketingu a styku s verejnosťou
12:00 - 13:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s Hlavným architektom mesta Košice
13:00 - 14:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
14:30 - 16:30
Kancelária primátora
Facebook online stream - Otázky pre primátora
16:30 - 17:30
Online vysielanie na FB - Jaro Polaček
26.11
Piatok
Pracovné stretnutie s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
09:00 - 10:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
10:00 - 11:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s ekonomickým oddelením
11:00 - 13:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom marketingu a styku s verejnosťou
13:00 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom marketingu a styku s verejnosťou
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Rokovanie Finančnej komisie KSK
14:00 - 16:00
Online
28.11
Nedeľa
"1000 k slobode"
09:00 - 15:00
Mobilná očkovacia služba, pred OD Mier
29.11
Pondelok
Pravidelné stretnutie s poslancami MZ
07:15 - 09:00
Online
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
09:00 - 10:00
MMK
Porada vedenia
10:00 - 11:00
Kancelária primátora
Porada primátora
10:30 - 11:30
Pracovná agenda
11:00 - 12:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
12:00 - 13:00
Kancelária primátora
Gremiálna investičná porada
13:00 - 15:30
Magistrát mesta Košice, zasadacia miestnosť č. D-216
30.11
Utorok
Pracovné stretnutie s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Mestská rada
08:30 - 13:30
Magistrát mesta Košice, zasadacia miestnosť č. D-216
Pracovné stretnutie s arcibiskupom mons. Boberom
13:30 - 14:30
Pracovná agenda
14:30 - 15:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s vedúcou ekonomického oddelenia
15:30 - 17:00
Kancelária primátora


Pracovná agenda primátora pozostáva z porád s vedúcimi referátov a zamestnancami magistrátu, zo štúdia materiálov, ktoré prídu do kancelárie primátora na podpis, z príprav na rokovania a pracovné stretnutia s návštevami, z vyjadrení a rozhovorov pre médiá.