Prejsť na obsah

Oficiálny program primátora a fotogaléria

Jún 2021

01.06
Utorok
Porada s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom styku s verejnosťou a médiami
08:00 - 09:15
Kancelária primátora
Porada kancelárie primátora
09:00 - 10:00
KP
Valné zhromaždenie GLIP Košice
10:00 - 11:30
Úrad Košického samosprávneho kraja, I. poschodie, miestnosť č. 208
Predstavenstvo Dopravného podniku mesta Košice
14:00 - 15:30
Deň detí 2021
15:30 - 17:00
02.06
Streda
Kontrolný deň - Opravy mostov
07:00 - 09:30
Hlinkova, Dargovských hrdinov
Kontrolný deň - práce na rekonštrukcii Cesty Jána Pavla II.
09:30 - 10:30
Sídlisko KVP
Tlačový brífing k dokončeniu rekonštrukcie a rozšíreniu kapacity Materskej školy Huskova 45
10:30 - 12:00
Sídlisko KVP
Pracovná agenda
12:00 - 14:00
Magistrát mesta Košice
Pracovné stretnutie: Vyhodnotenie k podujatiu Deň detí mesta Košice
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Stretnutie so starostom - Cyklochodník v MČ Barca
15:00 - 16:30
03.06
Štvrtok
Cesta do Bratislavy
05:00 - 10:00
Porada s námestníčkou primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Stretnutie s pánom štátnym tajomníkom Ministerstva financií SR Marcelom Klimekom
10:00 - 11:00
Ministersvo Financií SR
Stretnutie primátorov Únie miest Slovenska
11:30 - 13:30
Miletičova 21, Bratislava
Stretnutie s Predsedom vlády SR Eduardom Hegerom
13:45 - 15:30
Úrad vlády, Bratislava
Prijatie predsedom ÚVO na Úrade pre verejné obstarávanie
15:30 - 17:00
Ružová dolina 10
Cesta do Košíc
17:00 - 22:00
04.06
Piatok
Pracovné stretnutie k zmluvám o dotáciách
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Stretnutie k personálnym otázkam MMK
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Prijatie v Historickej radnici – mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska pán Makoto NAKAGAWA
09:00 - 10:30
Hlavná 59
Prijatie zástupcov športových klubov v Historickej radnici
10:30 - 12:00
Hlavná 59
Pracovná agenda
12:00 - 13:30
Porada k pozvánkam na podujatia
13:30 - 15:00
Historická radnica
Pracovná agenda
15:00 - 16:30
05.06
Sobota
Upratovanie Evanjelického cintorína pri príležitosti svetového dňa životného prostredia
10:00 - 13:00
Cintorín nad Žriedlovou ulicou, Staré mesto
07.06
Pondelok
Pravidelné stretnutie so starostami mestských častí
07:15 - 08:00
D-215, Kancelária primátora
Porada Kancelárie primátora
08:15 - 08:30
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:30
MMK
Porada vedenia
09:30 - 10:00
Kancelária primátora
Porada primátora
10:00 - 12:30
Zasadacia miestnosť D-216
Pracovné stretnutie so zastupcami Bytového podniku mesta Košice
12:30 - 14:00
D-216
Pracovná agenda
14:00 - 15:30
Magistrát mesta Košice
Primátor v mestských častiach - MČ Nad jazerom
15:30 - 17:30
Miesto stretnutia: Spišské námestie - Pošta 12
08.06
Utorok
Porada s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s riaditeľkou Visit Košice
07:00 - 07:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s hlavným kontrolórom mesta Košice
07:30 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom styku s verejnosťou a médiami
08:00 - 09:15
Kancelária primátora
Porada kancelárie primátora
09:00 - 10:30
KP
Porada s referátom marketingu Magistrátu mesta Košice
10:30 - 12:00
Pracovná agenda
12:00 - 13:00
Prezentácia: Projekt prestavby autobusovej stanice v Košiciach
13:00 - 15:00
D-216
Prezentácia: projekt rekonštrukcie Kina Družba
14:00 - 15:00
D-216
Stretnutie s vedúcimi referátov v Historickej radnici
15:30 - 17:00
LIVE vysielanie na Facebooku: Otázky pre primátora
17:00 - 18:00
Online podujatie
Stretnutie s Košičanmi na Hlavnej
18:00 - 19:00
Pred spievajúcou fontánou (Priestranstvo pred Štátnym divadlom)
09.06
Streda
Cesta do Bratislavy
04:00 - 08:30
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 07:30
Kancelária primátora
Porada s riaditeľom MMK a so zástupcom riaditeľa MMK
07:30 - 08:00
Kancelária primátora
Stretnutie so zástupcami MH Manažment
09:00 - 10:15
Bratislavská teplárenská
Tlačový brífing ku konaniu 28. ročníka Art film festu v Košiciach
11:00 - 13:00
Kino Lumiére, Špitálska 4
Pracovné stretnutie s prezidentom Slovenského zväzu cyklistiky, Petrom Privarom
14:00 - 15:30
Kukuričná 13
Pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Martinom Klusom
17:00 - 18:30
10.06
Štvrtok
Porada s námestníčkou primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Stretnutie so zástupcami SZĽH
11:30 - 12:30
Rozporové konanie k návrhu zákona a výstavbe, návrhu zákona o územnom plánovaní
13:00 - 15:00
Park One, Námestie 1. mája, Bratislava
Prijatie na Ministerstve spravodlivosti SR pani ministerkou Máriou Kolíkovou
16:00 - 17:00
Ministerstvo spravodlivosti SR (1523/71,Račianska, Bratislava - Nové Mesto Bratislavský kraj, SV)
Program s primátormi pred začatím neformálneho stretnutia pred začatím rokovanie K 8
17:00 - 19:00
Trnava
Večera s primátormi K8
19:00 - 21:00
Forhouse, Trnava
11.06
Piatok
Rokovanie K8
08:30 - 11:30
Hlavná 1, radnica mesta Trnava
Tlačový brífing po rokovaní Združenia K8
11:30 - 12:30
Radnica mesta Trnava
Pracovný obed s primátormi zo Združenia K8
12:30 - 14:00
Porada k pozvánkam
13:30 - 14:00
Kancelária primátora
14.06
Pondelok
Pravidelné stretnutie s poslancami MZ
07:15 - 08:00
Kancelária primátora
Porada Kancelárie primátora
08:15 - 08:30
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:30
MMK
Tlačovka k registračnému týždňu ľudí v bytovej núdzi
08:30 - 09:30
Stretnutie s poslancami
09:30 - 10:00
Kancelária primátora
Porada primátora
10:00 - 12:30
Zasadacia miestnosť D-216
Stretnutie s Maďarským kultúrnym a spoločenským zväzom Csemadok
12:30 - 13:30
Porada s vedúcou referátu protokolu Magistrátu mesta Košice
13:30 - 14:00
Pracovná agenda
14:00 - 15:30
Kancelária primátora
Tlačový brífing k výsledkom "Registračného týždňa"
14:30 - 15:30
Magistrát mesta Košice
Primátor v mestských častiach: MČ Západ
15:30 - 18:00
Trieda SNP 88, OC Terasa - pred pobočkou Slovenskej pošty
15.06
Utorok
Porada s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom styku s verejnosťou a médiami
08:00 - 09:15
Kancelária primátora
Porada kancelárie primátora
09:00 - 10:00
KP
Rada seniorov mesta Košice - Vyhodnotenie vedomostnej súťaže seniorov
10:00 - 11:00
Kasárne kulturpark
Valné zhromaždenie Košickej arény
11:00 - 13:00
Steel aréna Košice
Pracovné stretnutie k pilotnému projektu - k triedeniu kuchynského odpadu
13:00 - 14:00
Stretnutie s prezidentom Cyklistického zväzu Slovenska Petrom Privarom
14:00 - 15:30
Konferencia primátorov - Mayor´s caffé - Smart city
16:00 - 18:30
Historická radnica
Večera s primátormi
18:30 - 20:30
Villa Regia
16.06
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 07:30
Kancelária primátora
Porada s riaditeľom MMK a so zástupcom riaditeľa MMK
07:30 - 08:00
Kancelária primátora
Správna rada Creative Industry Košice
08:00 - 10:00
Kasárne Kulturpark, budova alfa
Mesto Košice deťom - oceňovanie žiakov, ktorí dosiahli výrazné úspechy v oblasti reprezentácie mesta Košice
10:00 - 11:30
Centrum voľného času
Pracovná agenda
10:00 - 11:30
Pracovné stretnutie s Oddelením strategického rozvoja mesta Košice
12:00 - 13:00
Telemeeting s primátorom Stropkova Ondrejom Brendzom
13:00 - 14:00
MS Teams
Rada školy SPŠ Strojnícka
14:30 - 15:30
Komenského 2
Stretnutie s poslancami
16:00 - 18:00
Kancelária primátora
Videohovor s Rastislavom Trnkom, predsedom Košického samosprávneho kraja
18:30 - 20:30
17.06
Štvrtok
Porada s námestníčkou primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
07:00 - 07:30
Mestská rada
07:30 - 13:00
D216
Odovzdanie služobných vozidiel Mestskej polície do výkonu služby
13:00 - 13:30
Magistrát mesta Košice
Fórum 2030
14:00 - 17:00
Kasárne Kulturpark
Stretnutie s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom
17:00 - 17:30
Kasárne/Kulturpark
Diskusia s Predsedom vlády SR Eduardom Hegerom - ÚSPEŠNÉ SLOVENSKO
18:00 - 20:00
Kasárne Kulturpark
18.06
Piatok
Stretnutie s vedúcou Odd. samosprávnych orgánov k príprave mestského zastupiteľstva
07:30 - 08:30
Historická radnica
Doplňujúce odovzdanie ceny primátora
08:30 - 09:00
Historická radnica
Prijatie veľvyslanca Kráľovstva Veľkej Británie
09:00 - 10:00
Historická radnica
Pracovné stretnutie s primátorom mesta Moldava nad Bodvou
10:00 - 11:00
Historická radnica
Pracovné stretnutie k dotáciám v kultúrnej oblasti
11:00 - 12:00
Historická radnica
Pracovné stretnutie k výberovému konaniu na hlavného architekta
12:00 - 14:00
Porada k pozvánkam
13:30 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
14:00 - 15:30
Historická radnica
Neformálne stretnutie s poslancami
15:30 - 17:00
Ohnisko, Gorkého 9
Nočná kontrola poriadku, bezpečnosti a technického vybavenia v Mestskom parku
21:00 - 22:30
Plávajúca fontána
19.06
Sobota
Návšteva prezidenta Maďarska p. Jánosa Ádera s manželkou v Košiciach
15:45 - 16:45
Historická Radnica + Dóm sv. Alžbety
21.06
Pondelok
Pravidelné stretnutie so starostami mestských častí
07:15 - 08:00
Kancelária primátora
Pravidelné stretnutie so starostami mestských častí
07:15 - 08:00
D-215, Kancelária primátora mesta Košice
Porada Kancelárie primátora
08:15 - 08:30
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:30
MMK
Porada vedenia
09:30 - 10:00
Kancelária primátora
Porada primátora
10:00 - 14:00
Zasadacia miestnosť D-216
Pracovné stretnutie so zástupcami Bytového podniku mesta Košice
14:00 - 15:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so zástupcami Bytového podniku mesta Košice
14:00 - 15:30
Kancelária primátora
Primátor v mestských častiach: Sídlisko KVP
15:30 - 17:00
Obratisko, cesta Jána Pavla
Kontrolný deň: Mestská Krytá plaváreň
17:00 - 18:00
22.06
Utorok
Porada s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom styku s verejnosťou a médiami
08:00 - 09:15
Kancelária primátora
Porada kancelárie primátora
09:30 - 10:00
KP
Slávnostná rozlúčka so zamestnancami školstva, ktorí dovŕšili dôchodkový vek
10:00 - 12:00
Pracovná agenda
12:00 - 13:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti IKEA
13:00 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
15:00 - 16:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie k výberovému konaniu na hlavného architekta mesta Košice
16:00 - 18:00
Odovzdávanie ocenení Florball finále juniorskej extraligy
19:15 - 19:45
Hala Slomíra šipoša
23.06
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 07:30
Kancelária primátora
Porada s riaditeľom MMK a so zástupcom riaditeľa MMK
07:30 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
08:00 - 10:00
Kancelária primátora
Slávnostné ocenenie DeFe a prijatie absolventov Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu
10:00 - 12:00
Historická radnica
Pracovná agenda
12:00 - 13:00
Pracovné stretnutie so starostom Pereša
13:00 - 14:00
Miestný úrad Pereš
Kontrolný deň - Cestná komunikácia Pereš - Lorinčík
14:00 - 16:00
24.06
Štvrtok
Porada s námestníčkou primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Rada starostov
08:30 - 11:00
D-216
Tlačový brífing - Príprava medzinárodného maratónu mieru
11:00 - 11:30
Slávnostné prijatie organizátorov a ocenených v rámci Art film festu
11:30 - 12:30
Historická radnica
Stretnutie s poslancami MZ
12:30 - 13:00
Kancelária primátora
Návšteva Botanickej záhrady a združenia Botani.KE
13:30 - 14:30
Botanická záhrada Košice
Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve
14:30 - 16:00
Pracovná agenda
16:00 - 16:30
Diskusia - Kam za zážitkami? LETO V KOŠICIACH
16:30 - 17:30
Online stream facebook
Pracovná agenda
17:30 - 19:00
Slávnostný ceremoniál Art film fest 2021
19:00 - 22:30
Kunsthalle
25.06
Piatok
Simulácia núdzového pristátia lietadla
08:00 - 09:00
Letisko Košice
Pracovné stretnutie k Integrovanému regionálnemu operačnému programu (IROP)
09:00 - 12:00
D-216
Pracovná agenda
12:00 - 13:30
Porada k pozvánkam
13:30 - 14:00
Kancelária primátora
Porada s referátom marketingu a komunikácie
14:00 - 15:30
Obhliadka Košickej futbalovej arény so zástupcami Fondu na podporu športu
16:00 - 17:00
KFA
Obhliadka Steel arény so zástupcami Fondu na podporu športu
17:00 - 18:30
Steel aréna Košice
Obhliadka plavárne a kúpaliska ČH so zástupcami Fondu na podporu šport
18:00 - 19:00
Návšteva fontány v parku s organizátormi Art film festu
21:00 - 21:30
Mestský park
Premietanie filmu jánošík
21:30 - 23:00
Katova bašta
26.06
Sobota
Pracovná agenda
07:30 - 09:00
Zasadnutie Fondu na podporu športu
09:00 - 11:00
Hotel Hilton
Obhliadka a kontrolný deň Luník IX.
11:00 - 12:30
Stretnutie s poslancami MZ
13:45 - 14:30
Fontána caffé and bar, Hlavná 46
Diskusia o Meste Košice
15:00 - 17:00
27.06
Nedeľa
Služobná cesta do Bratislavy
13:00 - 17:30
Pracovné stretnutie s prezidentom olympijskeho výboru Antonom Siekelom
18:00 - 20:00
Slávnostný ceremoniál udeľovania štátnych vyznamenaní pre príležitosti 28. výročia vzniku SR
20:00 - 22:00
Slávnostná filhamónia
28.06
Pondelok
Pravidelné stretnutie s poslancami MZ
07:15 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
08:00 - 09:00
25. zasadnutie zastupiteľstva KSK
09:00 - 12:00
Tlačový brífing - rekonštrukcia Americkej triedy na Sídlisku Ťahanovce
12:00 - 13:00
Nadchod ponad Americkú triedu
Pracovná agenda
13:00 - 15:30
Primátor v mestských častiach: Dargovských hrdinov
15:30 - 17:30
BMX dráha Furča
Videohovor s poslancami MZ na vybrané témy k Zasadnutiu zastupiteľstva mesta Košice
17:30 - 20:00
MS Teams
29.06
Utorok
Porada s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom styku s verejnosťou a médiami
08:00 - 09:15
Kancelária primátora
Tlačový brífing k triedeniu biologicky rozložitelného odpadu z domácností
09:00 - 10:00
Nová Terasa, medzi Súľovskou a Strážovskou ulicou
Záverečná ďakovná porada pre riaditeľov materských škôl, základných škôl a základných umeleckých škôl
10:00 - 11:00
Veĺká zasadačka Magistrátu mesta Košice
Pracovná agenda
11:00 - 13:00
Prijatie riaditeľov ZOO v Historickej radnici mesta Košice
13:00 - 14:30
Valné zhromaždenie Bytového podniku mesta Košice
14:30 - 17:00
Južné nábrežie 13
Pracovná agenda
17:00 - 18:00
DEMO Day - Urban Creative Challenger
18:00 - 20:00
Kasárne kulturpark
30.06
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 07:30
Kancelária primátora
Porada s riaditeľom MMK a so zástupcom riaditeľa MMK
07:30 - 08:00
Kancelária primátora
Koniec školského roka - návšteva ZŠ Nám. L. Novomeského 2
07:45 - 08:45
Koniec školského roka - návšteva ZŠ Považská 12
08:45 - 10:00
Koniec školského roka - návšteva ZŠ Bruselská 18
10:00 - 11:00
Videohovor so štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Michalom Novotným
11:00 - 12:00
MS Teams
Pracovná agenda
12:00 - 12:30
Kancelária primátora
Návšteva Evanjelického biskupa východného dištriktu
12:30 - 13:30
Pracovná agenda
13:30 - 14:00
Kancelária primátora
Predstavenstvo Dopravného podniku mesta Košice
14:00 - 16:30
Bardejovská cesta
Stretnutie s poslancami MZ Košice
17:00 - 18:00


Pracovná agenda primátora pozostáva z porád s vedúcimi referátov a zamestnancami magistrátu, zo štúdia materiálov, ktoré prídu do kancelárie primátora na podpis, z príprav na rokovania a pracovné stretnutia s návštevami, z vyjadrení a rozhovorov pre médiá.