Doplňujúce odovzdanie ceny primátora

Môžu Vás zaujať

Deň mesta Košice 2008 Voľba študentského richtára
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 17.2.2015 ACTIVE LIFE – charitatívny beh

Zdieľať