Oficiálny program primátora a fotogaléria

Júl 2019

01.07
Pondelok
Pracovná agenda
13:30 - 15:30
MMK
02.07
Utorok
Stretnutie s riaditeľkou K13
10:00 - 10:30
Klub Slovenských turistov - stretnutie
10:30 - 11:00
MMK
Pracovná agenda
13:00 - 15:30
MMK
mesiac autorského čítania - kulturpark - otvorenie festivalu
18:00 - 19:00
03.07
Streda
Pracovná agenda
10:30 - 12:00
MMK
Nelegálna osada "Za malou stanicou", Charitný dom - ACH Jarmočná, MSP Juh - Pracovné stretnutie v teréne
13:00 - 14:00
Jarmočná ul
Majetkové záležitosti - porada
14:00 - 16:00
MMK
04.07
Štvrtok
Krajský a Okresný riaditeľ PZ - pracovné stretnutie
14:00 - 15:00
KP
Pracovná agenda
15:00 - 18:30
MMK
06.07
Sobota
Beach plaza Terasa - otvorenie festivalu
16:00 - 17:00
OC Galéria
Pracovná agenda
17:30 - 19:00
MMK
Otvárací ceremoniál - SLOVAKIA SWIMMING MASTERS CUP
20:30 - 23:00
Kúpalisko ČH
07.07
Nedeľa
Rozhovor pre Plus 7 dní
13:00 - 14:15
MMK
Pracovné stretnutia
14:15 - 16:00
MMK
Slávnostný koncert Hasičskej dychovej hudby Košice - 145. narodeniny Hasičskej dychovej hudby Košice
17:00 - 18:00
Altánok - mestský park
Recepcia po koncerte Hasičskej dychovej hudby Košice
18:00 - 19:00
Reštaurácia Bambalína
08.07
Pondelok
Developerské projekty - informácia
11:00 - 12:00
Stretnutie k právnym záležitostiam
12:00 - 13:30
Stretnutie k práci referátov KP (kancelária primátora)
13:30 - 14:30
Kontrolné dni - Návšteva MČ Barca
14:30 - 16:00
Pracovná agenda
16:30 - 21:00
09.07
Utorok
Súkromný program
12:00 - 15:00
Hodina s primátorom a námestníkmi - otázky poslancov
16:00 - 17:30
10.07
Streda
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice - kontrola
11:30 - 13:00
Garbiarska ul.
Stretnutie - rozhlasové média
14:00 - 15:00
MMK
DPMK - riaditeľ (pracovné stretnutie)
15:00 - 16:00
MMK
Pracovné stretnutie - stránka
16:00 - 17:00
MMK
11.07
Štvrtok
Pracovná agenda (odd. kontroly a auditu)
10:00 - 11:30
MMK
Stretnutie so starostami - Východoslovenské vodárne (VVS)
15:00 - 16:00
Prešov
12.07
Piatok
Pracovné stretnutie so zástupcami MAKRO Cash & Carry CR s.r.o.
08:15 - 09:00
MMK
U.S.Steel Košice - stretnutie s prezidentom a viceprezidentom
11:00 - 12:30
MMK
Pracovná agenda
14:40 - 21:00
14.07
Nedeľa
Pracovná agenda
14:00 - 16:30
MMK
čaj o piatej - Maroš Bango
17:00 - 18:00
Mestký park - hudobný altánok
15.07
Pondelok
Porada "Luník IX"
10:00 - 11:00
D-310
Odelenie Informatiky (kontrola odd.)
13:30 - 14:00
Pracovná agenda
16:00 - 18:00
MMK
16.07
Utorok
SMART a on-line riešenia
08:00 - 09:00
Pracovné stretnutie k miestnym daniam
10:00 - 11:00
Pracovná agenda
11:00 - 14:00
MMK
Stretnutie k téme marketingu a komunikácie
14:00 - 16:00
MMK
17.07
Streda
Mestská zeleň - agenda kosenie/nekosenie
10:00 - 10:45
MMK
Posledná rozlúčka so zosnulým Imrichom Lukáčom
11:00 - 11:30
Verejný cintorín
Obhliadky mestských nehnuteľností
11:30 - 13:00
Staré mesto
Umelecké diela v majetku mesta, Východoslovenská galéria - stretnutie s riaditeľom
14:00 - 15:00
MMK
Stretnutie s poslancami mesta
15:00 - 16:00
18.07
Štvrtok
Kontrolný deň Myslava
08:00 - 09:00
Stretnutie k organizácii "Medzinárodného maratónu mieru" (p.Koniar)
10:30 - 11:15
MMK
Pracovná agenda
11:30 - 14:00
MMK
Stavebná porada
14:00 - 15:00
MMK
stretnutie so starostom MČ Sever
15:30 - 16:30
mmk
Sociálne a nájomné bývanie - prezentácia projektu
16:30 - 17:20
MMK
SND
17:30 - 18:30
historická radnica
Príprava na TK: výberové konania
19:00 - 20:30
MMK
19.07
Piatok
Príprava na TK: výberové konania
07:00 - 09:30
MMK
Tlačový brífing k výberovým konaniam na riaditeľov mestských podnikov a organizácii
09:30 - 10:30
MMK
Pracovné stretnutie s prezidentom Rudolfom Schusterom
11:00 - 13:00
Pracovná porada s oddelením právnym a majetkovým
13:30 - 17:00
MMK
KULTOBIN - Vlado Urban (prac. stretnutie)
17:00 - 18:00
mmk
21.07
Nedeľa
PIKNIK V PARKU
15:00 - 17:00
Mestský park
22.07
Pondelok
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Obec Sokoľany - starosta (stretnutie)
11:00 - 12:00
Pracovná agenda
12:30 - 15:30
MMK
Oprava ciest v meste Košice - verejné obstarávanie (okrúhly stôl)
15:30 - 16:30
MMK
Stretnutie s poslancami
16:30 - 17:30
Stretnutie s občanmi k téme súčasnej prevádzky a budúcnosti Mlynského náhonu
18:00 - 20:30
23.07
Utorok
Pracovná agenda
07:00 - 08:30
MMK
Stretnutie s ETP Slovensko k Luniku IX
10:00 - 11:00
D-310
BLOK - IT Valley meeting s KSK a KE
14:00 - 15:30
MMK - miestnost D216
Pracovná agenda
15:30 - 17:00
MMK
24.07
Streda
DOVOLENKA
Celý deň
25.07
Štvrtok
Pracovná agenda
08:00 - 09:00
MMK
Pravidelné stretnutie a porada s vybranými vedúcimi referátov a oddelení magistrátu mesta Košice
09:00 - 10:00
MMK D216
Návšteva detského tábora OZ Usmej sa na mňa v Košickej Belej
14:00 - 15:30
Pracovná agenda
17:00 - 18:00
MMK
26.07
Piatok
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Pracovná agenda
09:00 - 12:00
MMK
Stretnutie k téme Marketing a mesto
12:00 - 14:30
28.07
Nedeľa
Záverečné podujatie letného projektu „Beach Plaza Terasa 2019“
17:00 - 18:00
OC Galéria
29.07
Pondelok
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
31.07
Streda
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK


Pracovná agenda primátora pozostáva z porád s vedúcimi referátov a zamestnancami magistrátu, zo štúdia materiálov, ktoré prídu do kancelárie primátora na podpis, z príprav na rokovania a pracovné stretnutia s návštevami, z vyjadrení a rozhovorov pre médiá.