Stretnutie s občanmi k téme súčasnej prevádzky a budúcnosti Mlynského náhonu

Môžu Vás zaujať

OKTÓBER 2013 "Mládež v pohybe"
OSLAVY DŇA MESTA KOŠICE 2013 Kreslenie na asfalt
PARK MOYZESOVA / KOMENSKÉHO Odovzdávanie stavby
MESTSKÝ PARK 1. týždeň
KUNSTHALLE 8. týždeň

Zdieľať