Stretnutie s občanmi k téme súčasnej prevádzky a budúcnosti Mlynského náhonu

Môžu Vás zaujať

SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 41. týždeň
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 14.2.2015 ZIMNÁ OLYMPIÁDA U.S.STEEL Košice
KASÁRNE - KULTURPARK 28. týždeň
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 6.1.2015 Trojkráľový beh
Festival sakrálneho umenia 2007 Adoremus, Presburger quartet

Zdieľať