Stretnutie s občanmi k téme súčasnej prevádzky a budúcnosti Mlynského náhonu

Môžu Vás zaujať

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2012 Otvorenie festivalu, G. F. HÄNDEL: MESSIAH
MESTSKÝ PARK 12. týždeň
AMFITEÁTER 39. týždeň
KUNSTHALLE 29. týždeň

Zdieľať