Stretnutie s občanmi k téme súčasnej prevádzky a budúcnosti Mlynského náhonu

Môžu Vás zaujať

KUNSTHALLE 44. týŹdeň
Festival sakrálneho umenia 2007 Gaude Sion
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 42. týždeň

Zdieľať