Oficiálny program primátora a fotogaléria

September 2019

02.09
Pondelok
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Slávnostné zahájenie školského roka 2019/2020 - ZŠ Drábova 3
08:00 - 09:00
Slávnostné zahájenie školského roka 2019/2020 - ZŠ Považská
10:00 - 11:00
Kontrola MHD s KRPZ a vyhlásenie k vyšetrovaniu PZ v DPMK
15:00 - 16:00
03.09
Utorok
DOVOLENKA
Celý deň
04.09
Streda
Stretnutie k územnému plánu
07:00 - 07:30
MMK
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Pracovné stretnutie s prezidentom Rudolfom Schusterom a vodohospodárskym podnikom
10:00 - 11:30
Operatíva k príprave projektu prijatí občanov v Historickej radnici
14:30 - 16:00
05.09
Štvrtok
Pracovná agenda
07:00 - 09:00
Porada primátora
09:00 - 12:00
D216
Pracovná agenda
12:00 - 13:00
Stretnutie v Historickej radnici s prezidentom Rudolfom Schusterom
13:00 - 14:00
Stretnutie s verejnosťou
14:00 - 18:00
HISTORICKÁ RADNICA
06.09
Piatok
Pracovná agenda
06:30 - 07:30
mestska policia - stretnutie
07:30 - 08:00
MMK
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
web a webové riešenia
09:00 - 10:00
Otvorenie športových hier V4
10:00 - 11:30
OC optima steam park
Rada primátora pre ochranu zvierat
12:00 - 13:00
Pracovná agenda - Mestské podniky
13:00 - 15:00
MMK
Slávnostná inaugurácia poštovej známky vydanej pri príležitosti 400. výročia mučeníckej smrti Košických mučeníkov
15:00 - 16:00
Prijatie HR a vyhlásenie športových výsledkov V4
17:00 - 19:30
Night run - bežecké podujatie
20:00 - 21:30
07.09
Sobota
Pracovné stretnutie - marketing a PR
08:30 - 10:00
400. výročie mučeníckej smrti košických mučeníkov
10:00 - 11:30
Dóm svätej Alžbety
Slávnostný obed po skončení spomienky na Košických mučeníkov
11:30 - 13:00
Hotel Centrum
Letecké dni
13:30 - 16:00
Zlatý žobrák
19:00 - 21:30
08.09
Nedeľa
Košický deň kvetov 2019
15:00 - 16:00
park pri Kaplnke sv. Michala
Dni Holokaustu - film SOBIBOR
17:00 - 18:00
Trans/Misie
18:15 - 19:15
Dolná brána
O troch košických mučeníkoch - divadelná rekonštrukcia udalostí z roku 1619
19:30 - 22:00
Kostol Najsvätejšej Trojice
09.09
Pondelok
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
porada primátora
09:00 - 10:00
MMK
Zimná údržba - pracovné stretnutie
10:00 - 11:30
Verejné vypočutia - výberové konanie RIADITEĽ BPMK
14:00 - 15:30
Pracovné stretnutie
15:30 - 17:00
10.09
Utorok
Pracovná agenda
07:00 - 08:30
MMK
Rada starostov
08:30 - 10:30
MMK
Pracovná agenda
10:30 - 12:30
MMK
Výberové konanie - riaditeľ DPMK / Verejné vypočutie
14:00 - 15:30
MMK
Hodina primátora s riaditeľom, námestníkmi a poslancami mesta
16:00 - 17:00
D216
Stretnutie so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Ábelom Ravaszom
17:00 - 20:00
Návšteva osady v MČ Juh - záhradkárska oblasť
17:30 - 19:30
11.09
Streda
Stretnutie s poslancami
07:30 - 08:00
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Pracovné stretnutie k Angels aréne
09:00 - 10:00
Stavebná porada
10:00 - 12:00
Pracovná stretnutie - KAMEŇOLOMY Eurovia
12:00 - 13:00
MMK
Pracovné stretnutie k Slaneckej ceste
13:00 - 13:30
Výberové konanie / TEHO - verejné vypočutie
14:00 - 16:30
MMK
COMMUNITY FORUM - HC Košice
19:30 - 22:30
Hotel Yasmin
12.09
Štvrtok
Protest proti návrhu poslancov NRSR: Irén SÁRKÖZY, Tibora BASTRNÁKA a Bélu BUGÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
10:00 - 11:30
NRSR
stretnutie primátorov
11:30 - 12:30
13.09
Piatok
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Pracovná agenda - Mestské podniky
13:00 - 16:00
MMK
Pracovná agenda
18:30 - 20:00
14.09
Sobota
Letná olympiáda seniorov
09:00 - 10:00
Hotelová akadémia v Košiciach - Južná trieda 10
Návšteva zranenej osoby po nehode MHD v nemocnici
12:00 - 13:00
16.09
Pondelok
Slávnostné prijatie nových riaditeľov našich škôl v HR
13:00 - 14:00
Angels Aréna - prvý tréning otvorenie
16:45 - 17:15
Pracovné stretnutie - Karmel KVP
17:00 - 18:00
Stretnutie k Jarmočnej s miestnymi poslancami MČ KE Juh a s petičnými výborom
18:00 - 19:30
MMK
17.09
Utorok
Porada vednia
08:00 - 09:00
Odkopnime predsudky
09:00 - 10:00
Rokovanie k hospodáreniu v Steel aréne
10:00 - 11:00
Pracovná agenda
11:00 - 13:00
Stretnutie so starostom MČ Juh
13:30 - 14:00
Pracovné stretnutie k Slaneckej ceste
14:00 - 15:00
Pracovné stretnutie s vedením KOSIT
15:00 - 16:00
Pracovné stretnutie - Prenájom pozemkov v k. ú. Južné Mesto za účelom výstavby Charitného domu
16:00 - 18:00
D310 - 3. poschodie
Privítanie hostí v steel aréne HC Košice - Dukla Trenčín
18:30 - 19:00
Pracovná agenda - príprava na MZ
19:30 - 23:00
MMK
18.09
Streda
Pracovná agenda
07:00 - 07:30
Stretnutie s poslancami
07:30 - 08:00
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Pracovná agenda
09:00 - 10:00
60. výročie UPJŠ spojené so slávnostnou inauguráciou rektora
10:00 - 12:00
V koncertnej sále Štátnej filharmónie, Dom umenia
Tlačové vyhlásenie k výberovým konaniam na riaditeľov
12:00 - 13:00
MMK
VSD premaľovanie trafostanice
13:00 - 14:00
Drocárov park, cesta z opačnej strany - Steinerova ulica
Príprava mestského zastupiteľstva
14:00 - 15:00
Krízový štáb k zosuvu pôdy v MČ
15:30 - 16:30
D216
Kluby KAN a Fungujúce Košice
16:30 - 17:30
Prevádzka Haly Good Angeles - stretnutie TEKO a ŠK ŠportHala
17:30 - 18:30
MMK
Stretnutie s predsedami klubov pri MZ
18:30 - 19:30
Príprava na rokovanie MR a MZ
19:30 - 22:00
MMK
19.09
Štvrtok
Zasadnutie Mestskej rady
07:30 - 08:00
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach
08:00 - 15:00
Magistrát mesta Košice
Výstava arch Evy Jiřičnej k jej životnému jubileu
15:00 - 16:00
TUKE 50 rokov fakulty
18:00 - 20:00
20.09
Piatok
Presun na služobnú cestu (Nitra)
05:00 - 08:30
Zasadnutie Únie miest Slovenska
09:00 - 13:30
NITRA
Neformálne stretnutie K8
13:30 - 15:00
SZĽH - stretnutie s prezidentom
15:00 - 16:00
Cesta späť do Košíc
16:00 - 19:00
Stretnutie k aktivitám September / Október (vedenie mesta)
19:00 - 20:30
21.09
Sobota
Konzultácia k právnym záležitostiam mesta
07:30 - 08:45
Karate - SLOVENSKÝ POHÁR U21, JUNIOROV, DORASTENCOV A ML. DORASTENCOV 1. kolo
09:00 - 11:00
Palackého 14
Stretnutie k pozvánkam
12:00 - 13:30
KP
Košická šarkaniáda
13:30 - 16:00
Lúky nad KVP
22.09
Nedeľa
Slovenský pohár mužov vo vodnom póle
12:30 - 13:30
červená hviezda
Svetový deň bez aut - cyklopolmaratón
14:00 - 15:00
Piváreň Kembridž
Polmaratónska cyklojazda
15:00 - 16:00
23.09
Pondelok
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
porada primátora
09:30 - 11:00
MMK
Úrad pre Vejené obstarávanie SR- Miroslav Hlivák (predseda)
11:00 - 12:00
Stretnutie s prezidentom R. Schusterom
12:00 - 12:30
Kontrolný deň MMM -Kontrola celej trate
12:30 - 14:00
EUROVIA Stretnutie s Ing. Róbertom Šinálym
14:00 - 15:00
Pracovná agenda
15:00 - 17:00
Angels arená - stretnutie k hale (TEHO, BPMK, MMK, Vedenie klubu)
17:00 - 18:30
AA
24.09
Utorok
Pracovná agenda
07:30 - 10:00
Súkromný program
10:00 - 14:00
pracovná agenda
17:00 - 19:00
Inkluhack - pani Kolesárová
19:00 - 21:00
Východoslovenská galéria
25.09
Streda
Pracovné stretnutie KP
07:00 - 08:00
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Vyhodnotenie ETM
09:00 - 09:30
Stretnutia s poslancami
11:00 - 15:00
Reportáž - Markíza
15:00 - 15:30
Pracovné stretnutie: Karanténna stanica / psie útulky
16:30 - 17:30
Stretnutie s riaditeľom mestských lesov
17:30 - 18:00
pracovná agenda
20:00 - 21:30
MMK
26.09
Štvrtok
Mimoriadne valné zhromaždenie KOSIT
10:30 - 11:30
Rastislavova 98, KOSIT a.s.
Stretnutie s verejnosťou
14:00 - 18:00
HISTORICKÁ RADNICA
debata s poslancami MZ
19:15 - 22:00
27.09
Piatok
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Stretnutie s vedúcimi referátov - zimná údržba
09:00 - 10:00
Pracovná agenda k Mestskej rade
11:00 - 12:30
Pracovná agenda - Mestské podniky
13:30 - 15:00
MMK
Arcidiecézna charita - útulky pre ľudí (hľadanie riešení)
15:00 - 16:00
Stránky
16:30 - 18:00
29.09
Nedeľa
Návšteva Strediska sociálnej pomoci na Garbiarskej
17:00 - 18:15
Stretnutie s KP
18:15 - 19:00
Pracovná agenda - Uznesenia MZ
19:00 - 20:30
30.09
Pondelok
Porada vedenia
08:00 - 08:45
MMK
Uvítanie zástupcov kultúrnej obce pri "Stretnutí ku kultúrnej stratégii"
09:00 - 09:30
Kunsthalle
porada primátora
09:30 - 12:00
MMK
Pracovné stretnutie k dočasnému útulku pre zvieratá
12:00 - 13:30
Súkromná aktivita
14:00 - 15:30
Talkshow s Milanom Kolcunom "Bez šepkára" I.
16:30 - 18:00
Malá scéna Štátneho divadla
Večera medzi blokmi Talkshow - primátor Wuppertal
18:00 - 19:00
Hotel Ambassador


Pracovná agenda primátora pozostáva z porád s vedúcimi referátov a zamestnancami magistrátu, zo štúdia materiálov, ktoré prídu do kancelárie primátora na podpis, z príprav na rokovania a pracovné stretnutia s návštevami, z vyjadrení a rozhovorov pre médiá.