Oficiálny program primátora a fotogaléria

Február 2021

01.02
Pondelok
JOJ live vysielanie: Výsledky skríningového celoplošného testovania v Košiciach
07:00 - 07:15
MMK
Pravidelné stretnutie so starostami MČ
07:15 - 08:00
Kancelária primátora mesta Košice
Porada Kancelárie primátora
08:15 - 08:30
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:30
MMK
Porada vedenia
09:30 - 10:00
Kancelária primátora
Porada primátora
10:00 - 11:30
Zasadacia miestnosť D-216
Tlačový brífing k výsledkom skríningového celoplošného testovania
11:30 - 12:30
Magistrát mesta Košice, átrium pred Stavebným úradom, Trakt F
Pokračovanie porady primátora
12:30 - 14:00
D-216
olympijsky vybor
13:30 - 14:30
Stretnutie s poslancami
14:00 - 15:00
Zasadnutie k projektu "Verejný cintorín"
15:00 - 16:00
Rokovanie Finančnej komisie - ONLINE
16:00 - 18:00
02.02
Utorok
Porada s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom styku s verejnosťou a médiami
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Porada kancelárie primátora
09:00 - 09:30
Pracovná agenda
09:30 - 11:00
Kancelária primátora
Stretnutie s poslancami
11:00 - 12:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
12:00 - 16:00
Kancelária primátora
Stretnutie s poslancami
16:00 - 17:00
Kancelária primátora
Komisia športu
17:00 - 19:00
Videohovor s pani poslankyňou Ivetou Adamčíkovou
21:30 - 23:30
Online
03.02
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 07:30
Kancelária primátora
Porada s riaditeľom MMK a so zástupcom riaditeľa MMK
07:30 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
08:00 - 09:00
Pracovné stretnutie so starostom MČ Kavečany
09:00 - 10:00
RTVS - Reportáž k revitalizácii Dolnej brány
10:00 - 11:00
Pracovná agenda
11:00 - 11:30
Videohovor so starostami mestských častí/ Krízový štáb k celoplošnému skríningovému testovaniu
11:30 - 12:30
Pracovná agenda
12:30 - 13:30
Stretnutie so starostom MČ Juh
13:00 - 14:00
kancelária primátora
Stretnutie so starostom MČ Juh
13:30 - 14:30
kancelária primátora
Pracovná agenda
14:30 - 15:00
Online: Komisia dopravy
15:00 - 17:00
Online: komisia životného prostredia
17:00 - 19:30
04.02
Štvrtok
Porada s námestníčkou primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
08:00 - 08:30
Rada starostov
08:30 - 12:30
Pracovné stretnutia s Antik telecom
12:30 - 14:00
Pracovná agenda
14:00 - 16:00
Videohovor s poslancami Mestského zastupiteľstva k Programovému rozpočtu na rok 2021
16:00 - 18:00
Vyjadrenie podpory GR VUSCH
20:00 - 21:00
05.02
Piatok
Pracovná agenda
07:00 - 10:00
Tlačový brífing k ďalšiemu kolu skríningového testovania na COVID-19
10:00 - 10:30
Pracovná agenda
10:30 - 13:30
Porada k pozvánkam
13:30 - 14:00
Kancelária primátora
06.02
Sobota
Krízový štáb mesta Košice k otvoreniu ZŠ a MŠ
14:00 - 16:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
16:00 - 18:00
Krízový štáb Okresného úradu Košice k neotvoreniu MŠ a ZŠ
18:00 - 19:00
Kancelária primátora
07.02
Nedeľa
Pracovná agenda
13:00 - 17:00
Videohovor s primátormi krajských miest (K8)
18:00 - 19:30
MS Teams
08.02
Pondelok
Pracovná agenda
07:00 - 10:00
Pravidelné stretnutie s poslancami MZ
07:15 - 08:00
Kancelária primátora
Porada Kancelárie primátora
08:15 - 08:30
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:30
MMK
Porada vedenia
09:30 - 10:00
Kancelária primátora
Porada primátora
10:00 - 14:00
Zasadacia miestnosť D-216
Zasadnutie mestského zastupiteľstva
10:00 - 17:00
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“
09.02
Utorok
Porada s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom styku s verejnosťou a médiami
08:00 - 08:30
Kancelária primátora
7. zasadnutie Prezídia Únie miest Slovenska
08:30 - 09:30
Porada kancelárie primátora
09:00 - 10:00
KP
Pandemické stredisko Krízového štábu Okresného úradu Košice
09:30 - 11:30
Okresný úrad Košice, Komenského 52, Košice
Pracovná agenda
11:30 - 13:30
Kancelária primátora
Stretnutie s poslancami
13:30 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
15:00 - 16:30
Kancelária primátora
Online stretnutie primátorov - spolupráca pri prípravách na očkovanie
16:30 - 18:30
Kancelária primátora
10.02
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 07:30
Kancelária primátora
Porada s riaditeľom MMK a so zástupcom riaditeľa MMK
07:30 - 08:00
Kancelária primátora
Stretnutie s poslancami MZ
08:00 - 09:00
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva
09:00 - 16:00
Magistrát mesta Košice
Online diskusný seminár o budúcnosti Mestskej krytej plavárne
16:00 - 18:00
Zoom
11.02
Štvrtok
Porada s námestníčkou primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Krízový štáb mesta Košice k testovaniu na COVID-19
08:30 - 10:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
10:00 - 11:00
Tlačový brífing k víkendovému testovaniu v Košiciach
11:00 - 12:00
Priestor pred Stavebným úradom, Magistrát mesta Košice
Pracovná agenda
12:00 - 14:00
Videohovor so starostami mestských častí k testovaniu na COVID-19
14:00 - 15:00
SMART riešenia od Antiku
15:00 - 16:00
Pracovná agenda
16:00 - 17:00
Live: Otázky pre primátora (Facebook stream)
17:00 - 18:30
12.02
Piatok
DOVOLENKA
Celý deň
Porada k pozvánkam
13:30 - 14:00
Kancelária primátora
15.02
Pondelok
DOVOLENKA
Celý deň
16.02
Utorok
Porada s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
09:00 - 10:00
Pracovné stretnutie s poslancami MZ
10:00 - 12:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
12:00 - 13:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so starostami MČ
13:00 - 16:00
Kancelária primátora
Reštart športovej infratruktúry - stretnutie s referátom
16:00 - 17:00
Kancelária primátora
Online diskusný seminár o budúcnosti Mestskej krytej plavárne
17:00 - 19:30
17.02
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 07:30
Kancelária primátora
Porada s riaditeľom MMK a so zástupcom riaditeľa MMK
07:30 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s poslancami MZ
08:00 - 10:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s Ladislavom Nagyom
10:00 - 11:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so starostami MČ
10:45 - 11:45
Tlačový brífing k testovaniu v Košiciach Covid opatrenia
12:00 - 13:00
Pracovné stretnutie so starostami MČ
13:00 - 14:15
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s poslancami MZ
14:00 - 16:00
Kancelária primátora
Online prezentácia k vízii a spracovaniu prihlášky mesta Košice na získanie titulu EHZM (Európske hlavné zelené mesto)
16:00 - 17:30
Pracovná agenda
18:00 - 21:45
18.02
Štvrtok
Porada s námestníčkou primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s poslancami MZ
08:00 - 10:00
Kancelária primátora
OZ dobrý kolektív - Martin Pechy
10:00 - 11:00
Pracovná agenda
11:00 - 13:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s poslancami MZ
13:00 - 16:00
Kancelária primátora
Videohovor s poslancami MZ na tému Správa o stave územno-plánovacej dokumentácie
16:00 - 17:30
19.02
Piatok
Pracovná agenda
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Založenie UMR (územie údržateľného mestského rozvoja)
08:00 - 09:00
23. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
09:00 - 11:00
Zasadačka Magistrátu mesta Košice
Pracovné stretnutie s poslancami MZ
11:00 - 13:30
Kancelária primátora
Porada k pozvánkam
13:30 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
14:00 - 16:00
Kancelária primátora
Videohovor s poslancami MZ k Správe cestných komunikácií mesta Košice
16:00 - 17:30
Pracovná agenda
17:30 - 19:00
Kancelária primátora
22.02
Pondelok
Pravidelné stretnutie s poslancami MZ
07:15 - 08:00
Kancelária primátora
Porada Kancelárie primátora
08:15 - 08:30
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:30
MMK
Porada s referátom samosprávnych orgánov
08:30 - 09:30
Kancelária primátora
Porada vedenia
09:30 - 10:00
Kancelária primátora
Porada primátora
10:00 - 14:00
Zasadacia miestnosť D-216
Porada s ekonomickým oddelením
10:00 - 12:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
12:00 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutia s poslancami MZ
14:00 - 20:00
Kancelária primátora
23.02
Utorok
Porada s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom styku s verejnosťou a médiami
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Porada kancelárie primátora
09:00 - 10:00
Kancelária primátora
Porada kancelárie primátora
09:00 - 10:00
KP
Pracovné stretnutie s podpredsedom vlády a ministrom hospodárstva R. Sulíkom
10:00 - 11:30
Historická radnica
Pracovná agenda
11:30 - 13:00
Kancelária primátora
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva
13:00 - 18:00
Veľká zasadačka Magistrátu mesta Košice
24.02
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 07:30
Kancelária primátora
Porada s riaditeľom MMK a so zástupcom riaditeľa MMK
07:30 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
08:00 - 10:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s vedením UNLP
10:00 - 12:00
Historická radnica
Pracovná agenda
12:00 - 15:00
Kancelária primátora
Košická rozprávková pošta
15:00 - 17:00
Kulturpark
25.02
Štvrtok
Porada s námestníčkou primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
08:00 - 11:00
Kancelária primátora
Pracovná porada k strategickým projektom mesta Košice
11:00 - 12:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s predsedom Prešovského samosprávneho kraja
12:00 - 14:00
Kancelária primátora
Videohovor s ministrom vnútra SR a štátnym tajomníkom
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
15:00 - 17:00
Kancelária primátora
Online diskusia - Reštart športovej infraštruktúry
17:00 - 19:00
Košická televízia Telke, Kulturpark


Pracovná agenda primátora pozostáva z porád s vedúcimi referátov a zamestnancami magistrátu, zo štúdia materiálov, ktoré prídu do kancelárie primátora na podpis, z príprav na rokovania a pracovné stretnutia s návštevami, z vyjadrení a rozhovorov pre médiá.