Prejsť na obsah

Oficiálny program primátora a fotogaléria

Október 2021

01.10
Piatok
a
Celý deň
f
Celý deň
Pracovná agenda k plavárni
06:30 - 07:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so zástupcami TEHO
07:30 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
09:00 - 10:00
Kancelária primátora
Medzinárodný maratón mieru - Otvorenie registračných centier
10:00 - 11:00
Pracovné stretnutie s ministerkou MIRRI a PPV Veronikou Remišovou
11:00 - 11:30
Zasadacia miestnosť č. D-216
Tlačová konferencia k projektu Slanecká cesta
11:30 - 12:30
Slanecká cesta
Operatívne stretnutie ministerky MIRRI a PPV Veroniky Remišovej s členmi manažmentu CNIC
12:30 - 14:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície mesta Košice
13:00 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom marketingu a styku s verejnosťou
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
15:00 - 16:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie
16:00 - 16:30
Pracovné stretnutie - Mesiac úcty k starším
16:00 - 17:30
Kancelária primátora
Hokejový zápas HC Košice - MHK Liptovský Mikuláš
17:30 - 19:30
Steel aréna
02.10
Sobota
Medzinárodný maratón mieru - Zapálenie maratónskeho ohňa
11:30 - 12:30
Námestie Maratónu mieru KE
Medzinárodný maratón mieru - Minimaratón
16:00 - 18:00
Hlavná ulica, KE
03.10
Nedeľa
Medzinárodný maratón mieru 2021
08:30 - 16:00
Hlavná ulica, Košice
04.10
Pondelok
Pravidelné stretnutie so starostami MČ
07:15 - 08:00
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:30
MMK
Porada vedenia
09:30 - 10:00
Kancelária primátora
Porada primátora
10:00 - 13:00
D-216, Magistrát mesta Košice
Pracovné stretnutie - Mesiac úcty k starším
13:00 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie k zimnej údržbe
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
15:00 - 17:00
Kancelária primátora
05.10
Utorok
Pracovné stretnutie s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 09:15
Kancelária primátora
Pracovná agenda
09:30 - 10:30
Kancelária primátora
Dni španielskej kultúry
10:30 - 11:30
Gymnázium Park mládeže 5
Kontrolný deň obnovy bytového domu na Adlerovej ulici
11:30 - 13:30
Adlerova 4, Košice
Pracovné stretnutie so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
13:30 - 15:00
Kancelária primátora
Obhliadka rekonštrukčných prác v materskej škole na Galaktickej ulici
15:00 - 16:30
MŠ Galaktická
06.10
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti U. S. Steel
09:00 - 10:00
Kancelária primátora
Kontrolný deň - inštalácia nabíjacej stanice spoločnosťou Antik
10:00 - 11:00
Železničná stanica Košice
Pracovné stretnutie - Mesiac úcty k starším
11:00 - 12:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
12:00 - 13:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie k Majstrovstvám Európy v hádzanej mužov - EHF EURO 2022
13:00 - 14:00
Magistrát mesta Košice, zasadacia miestnosť č. D-216
Pracovná agenda
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s Útvarom hlavného architekta
15:00 - 17:00
Kancelária primátora
07.10
Štvrtok
Pracovné stretnutie s námestníčkou primátora Luciou Gurbáľovou
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom kultúry a referátom styku s verejnosťou
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Porada k pozvánkam
09:00 - 09:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
09:30 - 11:00
Kancelária primátora
Tlačový brífing k odstraňovaniu bilboardov
11:00 - 12:00
Pri jazdiarni
Pracovné stretnutie s oddelením ekonomickým
12:00 - 13:00
Kancelária primátora
Podujatie "Strieborné dialógy"
13:00 - 15:00
Obrancov mieru 2, Košice
Pracovné stretnutie s referátom legislatívnym a právnym
15:00 - 16:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora
16:00 - 17:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
17:00 - 19:00
Kancelária primátora
Otvárací koncert 53. koncertnej sezóny Štátnej filharmónie
19:00 - 22:00
Dom umenia, Košice
08.10
Piatok
Cesta do Bratislavy
04:00 - 08:30
Pracovné stretnutie so zástupcami TEHO
07:30 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s prezidentom Slovenskej plaveckej federácie Ivanom Šulekom
08:30 - 09:30
Incheba, Bratislava
Pracovné stretnutie s výkonnou riaditeľkou Asociácie profesionálnych hokejových klubov Anetou Büdi
09:30 - 11:30
Incheba, Bratislava
Rozhovor s RTVS k atuálnym témam
13:30 - 14:00
Bratislava
Pracovné stretnutie s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Milanom Krajniakom
14:00 - 15:30
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Pracovné stretnutie s riaditeľom Slovenského olympijského a športového výboru Antonom Siekelom
15:30 - 16:30
Hotel Sheraton, Bratislava
Fond na podporu športu stretnutie s predsedom Ladislavom Križanom
16:30 - 17:30
11.10
Pondelok
Pravidelné stretnutie s poslancami MZ
07:15 - 08:30
Kancelária primátora
Pravidelné stretnutie s poslancami MZ
07:15 - 08:30
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:30
MMK
Porada vedenia
09:30 - 10:00
Kancelária primátora
Krízový štáb mesta Košice
10:00 - 10:30
Kancelária primátora
Porada primátora
10:30 - 13:30
D-216, Magistrát mesta Košice
Pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti U. S. Steel Košice
13:30 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
15:00 - 16:00
Kancelária primátora
TV Regina - živé vysielanie k odstraňovaniu reklamného smogu
16:00 - 17:00
Rastislavova ulica, Košice
12.10
Utorok
Pracovné stretnutie s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 09:30
Kancelária primátora
Kontrolný deň - zaúhľovňa
09:30 - 10:30
Obrancov mieru
Mestské lesy Košice - prezentácia projektových zámerov
10:30 - 13:00
Mestské lesy Košice
Podujatie "Strieborné dialógy"
13:00 - 15:00
Milosrdenstva 4, Košice
Pracovná agenda
15:00 - 17:00
Kancelária primátora
13.10
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Tlačový brífing k zimnej údržbe
09:00 - 10:00
Kontrolný deň - Luník IX
10:00 - 11:00
Luník IX
Pracovné stretnutie s námestníčkou primátora mesta Košice
11:00 - 12:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie zo zástupcami vedenia Mestskej polície mesta Košice
12:00 - 13:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s Hlavným architektom mesta Košice
13:00 - 14:00
Kancelária primátora
Predstavenstvo Dopravný podnik mesta Košice
14:00 - 17:00
Dopravný podnik mesta Košice
Živé vysielanie na tému zimná údržba a adopcia chodníkov
17:00 - 19:00
Telke
14.10
Štvrtok
Cesta do Bratislavy
03:30 - 07:30
Odlet z Bratislavy do Slovinska
07:30 - 08:00
Letisko Bratislava
Sprievodná delegácia primátorov krajských miest počas oficiálnej návštevy prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej v Slovinskej republike
08:00 - 22:00
Ľubľana, Slovinsko
Plánovaný prílet z Ľubľany do Bratislavy
22:00 - 22:30
Letisko Bratislava
Cesta do Košíc
22:30 - 02:30
15.10
Piatok
Pracovné stretnutie s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 07:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so zástupcami TEHO
07:30 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie k odstraňovaniu reklamného smogu
08:30 - 10:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie k odstraňovaniu reklamného smogu
09:00 - 10:00
Kancelária primátora
Spoločná brigáda - Výstavba ostrova v koryte Mlynského náhonu
10:00 - 11:30
Koryto Mlynského náhonu oproti domu Ťahanovské riadky 89
Podujatie Hubertova jazda
11:30 - 14:00
Areál UVLP - ulica Komenského
Pracovné stretnutie s referátom marketingu a styku s verejnosťou
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Odovzdanie cien Hubertova jazda
15:00 - 16:30
Pracovná agenda
17:00 - 19:00
Kancelária primátora
16.10
Sobota
Návšteva depa DPMK - Hornádska ul
10:00 - 11:00
Mlynský náhon - dobrovoľnícka akcia (výstavba ostrova)
12:00 - 13:30
17.10
Nedeľa
Omša v Uršulínkach
10:00 - 11:30
Omša v Uršulinkach Mäsiarská
10:00 - 11:00
Odovzdávanie cien - Really Košice
13:50 - 15:30
Košická futbalová aréna, a.s. (Pri prachárni 6, 040 11 Juh, Slovensko)
Pracovné stretnutie s Antik telecom
18:00 - 19:00
Biela Noc
19:00 - 20:30
18.10
Pondelok
Pravidelné stretnutie so starostami MČ
07:15 - 08:30
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:30
MMK
Porada vedenia
09:30 - 10:00
Kancelária primátora
Porada primátora
10:00 - 14:00
D-216, Magistrát mesta Košice
Pracovné stretnutie s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s námestníčkou primátora mesta Košice
15:00 - 16:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
16:00 - 17:00
Kancelária primátora
Online rokovanie predsedov poslaneckých klubov KSK
17:00 - 19:00
19.10
Utorok
Pracovné stretnutie k projektu "Verejný cintorín"
06:30 - 07:00
Magistrát mesta Košice, zasadacia miestnosť č. D-216
Pracovné stretnutie s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 09:30
Kancelária primátora
Slávnostné otvorenie náučného chodníka "Zdravé včielky"
10:00 - 11:30
Záhrada Nataša na Toryskej ulici
Pracovné stretnutie so spoločnosťou Amadeus k uzatvoreniu nákladov na návštevu Svätého Otca v Košiciach
11:30 - 12:00
Kancelária primátora
Podpis do "Veľkej kroniky Habsburgovcov"
12:00 - 13:00
Kancelária primátora
Podujatie "Strieborné dialógy"
13:00 - 16:30
Pracovná agenda
16:30 - 19:00
Online rokovanie poslaneckého klubu s predsedom KSK
19:00 - 20:00
20.10
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Deň stromov - poučná potulka Mestským parkom
09:00 - 09:30
Mestský park
Kontrolný deň - oprava komunikácie na Aničke
09:30 - 11:00
Anička
Prijatie štátnej tajomníčky MPSVaR - Soňa Gaborčáková
11:00 - 12:00
Historická radnica
Pracovná agenda
12:00 - 13:00
Výsadba lipy na pamiatku obetí pandémie COVID -19
13:00 - 14:00
pri Magistráte mesta Košice
Živé vysielanie RTVS na tému odstraňovanie reklamného smogu
14:00 - 15:00
Rozhlas a televízia Slovenska, Mojzesova ulica
Pracovné stretnutie s referátom právnym a legislatívnym
15:00 - 17:00
Kancelária primátora
21.10
Štvrtok
Pracovné stretnutie s námestníčkou primátora Luciou Gurbáľovou
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom kultúry a referátom styku s verejnosťou
08:00 - 08:30
Kancelária primátora
Hodina deťom - Zbierka Nadácie pre deti Slovenska
08:30 - 09:00
Kancelária primátora
Porada k pozvánkam
09:00 - 10:00
Kancelária primátora
Slávnostné otvorenie vysunutého pracoviska Mestskej polície
10:00 - 12:00
Historická radnica
Kontrolný deň investícii mesta
12:00 - 14:00
Podujatie Strieborné dialógy
14:00 - 16:00
22.10
Piatok
Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
09:00 - 11:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s riaditeľkou Správy mestskej zelene
12:00 - 13:00
Sadenie tulipánov - dar od veľvyslanca Holandského kráľovstva
13:00 - 15:00
Pracovné stretnutie s referátom marketingu a styku s verejnosťou
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
15:00 - 17:00
24.10
Nedeľa
Stretnutie s poslancami na hokejovom zápase v Steel aréne - HC Košice - HKM Zvolen
18:00 - 20:00
25.10
Pondelok
Stretnutie s poslancami Košického samosprávneho kraja
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Zastupiteľstvo KSK
09:00 - 13:00
Magistrát mesta Košice, Veľká zasadačka
Zasadnutie Dozornej rady spoločnosti IDS Východ, s.r.o.
13:00 - 15:00
IDS Východ, Bačíkova 7, Košice
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
15:00 - 16:30
Kancelária primátora
Agenda UHA - pracovné stretnutie
16:30 - 18:00
26.10
Utorok
Pracovné stretnutie s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Slávnostné odovzdanie projektu "Výstavba diaľničného úseku M30 medzi Miskolc - Tornyosnémeti
07:00 - 11:00
Porada s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 09:15
Kancelária primátora
Pracovná agenda
09:15 - 10:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s prezidentom HC Košice
10:00 - 11:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti IKEA
11:00 - 12:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
12:00 - 14:00
Kancelária primátora
Podujatie "Strieborné dialógy"
14:00 - 16:00
Pracovná agenda
16:00 - 17:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s Hlavným architektom mesta Košice
17:00 - 18:30
Kancelária primátora
27.10
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s riaditeľkou Psychosociálneho centra
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Zasadnutie predstavenstva inovačného centra Košického kraja
09:00 - 11:00
Námestie maratónu mieru 1
Pracovné stretnutie so zástupcami TEHO
11:00 - 12:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
12:00 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom samosprávnych orgánov
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Predstavenstvo Dopravného podniku mesta Košice
14:00 - 17:00
Dopravný podnik mesta Košice
Kontrolný deň - rekonštrukčné práce chodníkov
15:00 - 18:00
Bielocerkevská ulica, Južná trieda, Požiarnická ulica, Ludmanská ulica
28.10
Štvrtok
Pracovné stretnutie s námestníčkou primátora Luciou Gurbáľovou
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom kultúry a referátom styku s verejnosťou
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Porada k pozvánkam
09:00 - 09:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
09:30 - 10:30
Kancelária primátora
Prijatie generálneho riaditeľa Slovakia Travel - Václava Mika
10:30 - 12:00
Historická radnica
Slávnostné otvorenie diaľnice D1 Prešov
13:00 - 14:30
Prijatie predsedu Národnej rady SR - Borisa Kollára
14:30 - 16:00
Historická radnica
Facebook online stream - Otázky pre primátora
16:00 - 17:00
Online vysielanie na FB - Jaro Polaček
29.10
Piatok
Pracovné stretnutie so starostkou MČ Košice-Nad jazerom - Lenkou Kovačevičovou
07:00 - 07:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so zástupcom organizácie Úsmev ako dar
07:20 - 07:40
Pracovné stretnutie
Pracovné stretnutie s poslancom MZ - Dominikom Karaffom
07:30 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s poslancom NRSR - Petrom Libom
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s riaditeľom Medzinárodného maratónu mieru - Branislavom Koniarom
09:00 - 09:20
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice - Branislavom Ondríkom
09:20 - 10:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so zástupcami organizácie U.S.Steel Košice
10:00 - 11:00
Kancelára primátora
Pracovná agenda
11:00 - 12:00
Kancelária primátora
Prijatie ministra hospodárstva SR - Richarda Sulíka
12:00 - 15:00
Historická radnica
Pracovná agenda
15:00 - 17:30
30.10
Sobota
Návšteva nového multifunkčného športového areálu v Miskolci
10:00 - 18:00
Miskolc


Pracovná agenda primátora pozostáva z porád s vedúcimi referátov a zamestnancami magistrátu, zo štúdia materiálov, ktoré prídu do kancelárie primátora na podpis, z príprav na rokovania a pracovné stretnutia s návštevami, z vyjadrení a rozhovorov pre médiá.