Oficiálny program primátora a fotogaléria

Máj 2020

01.05
Piatok
Spustenie fontán v meste - stretnutie s riaditeľkou SmsZ
09:00 - 10:00
Spievajúca fontána - hlávna ul
ZOO Košice - pracovné stretnutie s riaditeľom
10:30 - 12:30
ZOO Košice
03.05
Nedeľa
Presun do Bratislavy
16:00 - 21:00
04.05
Pondelok
Porada vedenia - videokonferencia riaditeľ MMK
07:30 - 08:15
videokonferencia
Pracovná agenda
08:15 - 10:30
Porada primátora
09:00 - 12:00
D216
IDS Východ . Dozorná rada - Videohovor
10:30 - 12:00
videokonferencia
Stavebné konania k Slaneckej ceste - konzultácie
12:30 - 14:00
Stavebné konania k Slaneckej ceste - konzultácie
13:00 - 14:30
Ján Mičovský, Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
14:30 - 15:15
Bratislava
05.05
Utorok
Pracovná agenda
07:00 - 10:00
Ministerstvo pôdohospodárstva - stretnutie primátorov K8 k opatreniam v rámci IROP
10:00 - 12:00
Bratislava
Ministerstvo pôdohospodárstva -finančné korekcie Kulturpark
12:00 - 14:00
Bratislava
Pracovné stretnutie s Ministrom dopravy a výstavby SR Andrejom Doležalom
14:00 - 15:00
Námestie Slobody 6
Cesta do Košíc
15:30 - 19:00
06.05
Streda
Porada vedenia
07:30 - 08:00
Kancelária primátora
Krízový štáb (COVID-19)
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
08:30 - 11:30
Kancelária primátora
Mimoriadne rokovanie Bezpečnostnej rady okresu Košice
09:00 - 10:00
Okresný úrad Košice
Pracovné stretnutie - OZ Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov
10:00 - 11:00
D-216
Pracovná agenda
11:00 - 11:30
Porada primátora
11:30 - 13:00
D 216
Podpisovanie úverovej zmluvy s VÚB bankou
13:00 - 13:30
Pracovná agenda
13:30 - 14:00
Stretnutie so zástupcami športových klubov (Opatrenia proti COVID, postupy, spolupráca)
14:00 - 16:30
D216
Pracovná agenda
16:30 - 18:00
07.05
Štvrtok
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
06:45 - 08:00
MMK
Primátorská kvapka krvi
07:30 - 09:00
Nemocnica Šaca
Pracovná agenda
09:00 - 11:00
Krízový štáb mesta Košice (COVID-19) - Finančná sekcia
11:00 - 13:00
Orchester pri fontáne - Oslavy dňa mesta
13:00 - 14:00
Hlavná ulica
Tlačový brífing
14:00 - 15:00
Hlavná ulica
Program pri príležitosti osláv Dňa mesta
15:00 - 16:00
Pracovná agenda
16:00 - 17:30
08.05
Piatok
Slávnostné otvorenie detskej historickej železnice pre verejnosť
08:30 - 09:00
Čermel
Jazda historickým vlakom na Alpinku
09:00 - 09:30
Čermel
Otvorenie ZOO Košice (vonkajšie pavilóny)
11:00 - 12:00
ZOO Košice
Deň víťazstva nad fašizmom- Slávnostná spomienka na ukončenie druhej svetovej vojny
13:00 - 14:00
Námestie osloboditeľov
10.05
Nedeľa
Katedrála sv. Alžbety Uhorskej (Dóm) - Svätá omša
10:30 - 11:30
11.05
Pondelok
Porada vedenia
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
Pracovná agenda
07:30 - 09:30
Porada primátora
09:00 - 12:00
D216
Video pozdrav Film Music Contest
09:30 - 10:30
Video pozdrav pre mesto Wuppertal
10:30 - 12:00
HC Košice - pracovné stretnutie s p. Langom (koncepcia športu)
12:00 - 13:00
Young Angels Academy - pracovné stretnutie
13:00 - 14:00
Pracovná agenda
14:00 - 16:30
Magistrát mesta Košice
Online rokovanie s predsedom KSK Rastislavom Trnkom
16:30 - 18:30
12.05
Utorok
Porada vedenia
07:30 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
09:00 - 11:00
Pracovná agenda
09:00 - 10:00
Kancelária primátora
Príprava mestského zastupiteľstva a príslušných VZN
10:00 - 11:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
11:30 - 13:30
Kancelária primátora
Stretnutie s poslancami MZ Košice
13:30 - 14:30
Pracovná agenda
14:30 - 16:00
Kancelária primátora
Hodina primátora s riaditeľom, námestníkmi a poslancami mesta
16:00 - 17:00
D216
Hodina primátora s riaditeľom, námestníkmi a poslancami mesta
16:00 - 17:00
D216
13.05
Streda
Porada vedenia
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
Pracovná agenda
07:30 - 08:30
Kancelária primátora
Zasadnutie mestského zastupiteľstva
08:30 - 11:00
MMK
Účasť na poslednej rozlúčke
11:00 - 11:30
Verejný cintorín
Zasadnutie mestského zastupiteľstva
11:30 - 14:30
MMK
Stretnutie s vedúcou Referátu samosprávnych orgánov
12:00 - 12:30
Kancelária primátora
Porada primátora
12:30 - 14:30
D-216
Porada primátora
12:30 - 14:00
D216 MMK
Právne záležitosti mesta
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
15:00 - 17:00
Kancelária primátora
14.05
Štvrtok
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
06:45 - 08:00
MMK
Pracovná agenda
07:00 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s predsedom KSK, Rastislavom Trnkom
09:00 - 10:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda - príprava MZ
10:30 - 11:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so starostami
11:30 - 12:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
12:30 - 14:00
MMK
Prezentácia k športovej hale
14:00 - 15:00
MMK, D-216
Stretnutie s poslancami
15:00 - 16:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
16:00 - 18:45
MMK
15.05
Piatok
Porada vedenia
07:30 - 08:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
08:30 - 09:00
Kancelária primátora
18. rokovanie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - Videokonferencia
09:00 - 10:30
Kancelária primátora
Návšteva ministra školstva, vedy a výskumu v Košiciach
10:45 - 13:00
Historická radnica
Pracovná agenda
11:30 - 13:00
Tlačový briefing ministra s primátorom Košíc Jaroslavom Poláčekom a predsedom KSK Rastislavom Trnkom
13:00 - 14:00
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Pracovná agenda
14:00 - 15:00
Účasť na poslednej rozlúčke so zosnulým starostom MČ Poľov, Ladislavom Bradom
15:00 - 17:00
Dom smútku, Poľov
Financovanie HC Košice
17:30 - 19:00
18.05
Pondelok
Porada vedenia
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
Pracovná agenda
08:00 - 09:00
MMK
Stavebná porada
09:00 - 10:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
10:30 - 11:00
MMK
Visit Košice - prezentácia: projekt Infocentrum
11:00 - 12:30
D - 216
Pracovná agenda
12:30 - 13:00
MMK
Pracovné stretnutie: p. Podolák - podklady ku splátkovému kalendáru
13:15 - 13:45
MMK
Pracovné stretnutie - Starosta MČ Košická nová Ves
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
15:00 - 16:00
MMK
Stretnutie s poslancami
15:00 - 16:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
16:00 - 17:00
MMK
19.05
Utorok
Cesta do Bratislavy
06:30 - 10:30
Slovenský zväz ľadového hokeja
12:00 - 13:00
Andrej Doležal, Minister dopravy a výstavby SR - Pracovné stretnutie
14:00 - 15:00
Námestie slobody č. 6, Bratislava
Pracovné stretnutie so Štátnym tajomníkom Ministerstva financií SR
16:00 - 17:00
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (Štefanovičova 5, Bratislava)
20.05
Streda
Porada vedenia - videokonferencia
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
Krízový štáb - video konferencia
08:30 - 09:30
NDS - Národná diaľničná spoločnosť
10:00 - 12:00
Dúbravská cesta 14
NKÚ - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
13:00 - 14:30
Priemyselná 2
21.05
Štvrtok
Pracovné stretnutie s prezidentom SZĽH, Miroslavom Šatanom
12:00 - 13:00
Centrála SZĽH, Trnavská ulica, Bratislava
NKÚ - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
14:00 - 15:00
Priemyselná 2
Ján Budaj, Minister životného prostredia SR - Pracovné stretnutie
16:00 - 17:00
Nám. Ľ.Štúra 1 Bratislava, Ministerstvo životného prostredia SR
Zasadnutie Združenia K8 - stretnutie primátorov krajských miest - Pracovné stretnutie
18:00 - 21:00
Trenčín
22.05
Piatok
Stretnutie KP k programu udalostí a stretnutí
07:15 - 07:30
KP
Zasadnutie Združenia K8 - stretnutie primátorov krajských miest
08:30 - 11:00
Trenčín; , Mestský úrad - Sobášna sieň
Tlačový brífing k záverom rokovania
11:15 - 12:00
Pred Sobášnou sieňou Mestského úradu Trenčín
Pracovný obed s členmi Združenia krajských miest SR
12:00 - 13:00
Cesta späť do Košíc
13:00 - 17:00
23.05
Sobota
Dominikánske námestie - návšteva trhoviska
09:00 - 10:00
Dominikánske námestie
Slávnostné otvorenie združeného chodníka pre peších a cyklistov na nábreží rieky Hornád na sídlisku Nad jazerom a v Mestskej časti Košice – Krásna
14:00 - 15:30
Sídlisko Nad jazerom, Ladožská ulica č. 16
25.05
Pondelok
Porada vedenia
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:00
MMK
Porada primátora
09:00 - 12:00
D216
Pracovná agenda
12:00 - 13:00
Kancelária primátora
Tlačový brífing - Podpora športu (situácia v súvislosti s COVID-19 a športom v Košiciach)
13:00 - 13:30
Červená Hviezda - kúpalisko
Pracovná agenda
13:30 - 14:30
Správna rada CIKE
14:30 - 16:30
Kulturpark
26.05
Utorok
Pracovná agenda
07:00 - 08:30
Kancelária primátora
Rokovanie Rady starostov
08:30 - 12:00
Pokračovanie porady primátora
09:00 - 12:00
D-216
Súkromný program
12:00 - 13:00
Pracovná agenda
13:00 - 14:00
MMK
Personálne otázky
14:00 - 15:00
Pracovná agenda
15:00 - 16:00
Kancelária primátora
Zasadnutie Komisie športu a aktívneho oddychu
16:00 - 17:30
Malá zasadačka MMK
27.05
Streda
Porada vedenia
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
Pracovná agenda
08:30 - 10:00
Kancelária primátora
Tlačový brífing - Slanecká cesta
10:00 - 11:00
Prijatie zamestnancov MŠ, ZŠ, CVČ a Psychosociálneho centra mesta Košice ako dobrovoľníkov Call centra mesta Košice v čase pandémie COVID -19
11:00 - 12:00
Historická radnica
Pracovná agenda
12:00 - 15:00
Pracovné stretnutie so starostom MČ Západ, Marcelom Vrchotom
12:30 - 13:00
Kancelária primátora
Stretnutie s poslancami k riešeniu zliav k dani z nehnuteľnosti
13:00 - 14:00
Stretnutie s Hlavným kontrolórom mesta
14:00 - 14:30
súkromný program
14:30 - 16:00
Pracovná agenda
16:00 - 18:00
28.05
Štvrtok
Pracovná agenda
07:00 - 08:30
Kancelária primátora
Zasadnutie mestského zastupiteľstva
08:30 - 17:30
Veľká zasadacia miestnosť
Vyjadrenie pre média k MZ
13:30 - 14:00
Stretnutie s prokurátorom. Téma: Previerka zákonnosti z Okresnej prokuratúry v postupe mesta Košice
14:00 - 15:00
29.05
Piatok
Stretnutie KP k programu udalostí a stretnutí
07:15 - 07:30
KP
Porada vedenia
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
DOVOLENKA
08:15 - 00:00
Podpisovanie uznesení (VZN) prijatých Mestským zastupiteľstvom
13:00 - 14:00
31.05
Nedeľa
Pracovná agenda
13:00 - 15:30


Pracovná agenda primátora pozostáva z porád s vedúcimi referátov a zamestnancami magistrátu, zo štúdia materiálov, ktoré prídu do kancelárie primátora na podpis, z príprav na rokovania a pracovné stretnutia s návštevami, z vyjadrení a rozhovorov pre médiá.