Spustenie fontán v meste - stretnutie s riaditeľkou SmsZ

Môžu Vás zaujať

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2012 Duchovný aspekt Košickej čítanky
KUNSTHALLE 44. týŹdeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2013 O Alžbetinu ružu
Deň mesta Košice 2009 Primátorská kvapka

Zdieľať