Spustenie fontán v meste - stretnutie s riaditeľkou SmsZ

Môžu Vás zaujať

Deň mesta Košice 2012 Rytierske slávnosti Košice 1458
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2013 Židovské osobnosti Košíc v minulosti

Zdieľať