Prijatie zamestnancov MŠ, ZŠ, CVČ a Psychosociálneho centra mesta Košice ako dobrovoľníkov Call centra mesta Košice v čase pandémie COVID -19

Môžu Vás zaujať

SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 36. týždeň
AMFITEÁTER 39. týždeň
PARK MOYZESOVA / KOMENSKÉHO 34. týždeň

Zdieľať