Prijatie zamestnancov MŠ, ZŠ, CVČ a Psychosociálneho centra mesta Košice ako dobrovoľníkov Call centra mesta Košice v čase pandémie COVID -19

Môžu Vás zaujať

KASÁRNE - KULTURPARK 36. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2013 JEWISH FAITH (žalmy a chasidské piesne)
Festival sakrálneho umenia 2007 Záverečná recepcia

Zdieľať