Prijatie zamestnancov MŠ, ZŠ, CVČ a Psychosociálneho centra mesta Košice ako dobrovoľníkov Call centra mesta Košice v čase pandémie COVID -19

Môžu Vás zaujať

Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 6.5.2015 VSE CITY RUN
KOŠICKÝ HRAD 37. týždeň
KUNSTHALLE 14. týždeň

Zdieľať