Prejsť na obsah

Oficiálny program primátora a fotogaléria

Február 2022

01.02
Utorok
Pracovné stretnutie s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Otvorenie materskej školy Galaktická
09:00 - 10:30
Galaktická 9, Košice
Pracovné stretnutie s viceprezidentom U. S. Steel Košice Miroslavom Kiraľvargom
10:30 - 11:30
Pracovná agenda
11:30 - 13:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s riaditeľom Policajného zboru Radoslavom Fedorom
13:00 - 14:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom auditu a kontrolingu
14:30 - 15:30
Kancelária primátora
Predstavenie výskumného projektu
15:30 - 17:00
Kancelária primátora
Rokovanie predsedov poslaneckých klubov s predsedom Košického samosprávneho kraja
17:00 - 19:00
Online priestor
02.02
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 07:30
Kancelária primátora
Porada so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
07:30 - 08:30
Kancelária primátora
Porada Kancelárie primátora
08:30 - 09:00
Kancelária primátora
Pravidelné stretnutie so starostami MČ
09:00 - 10:00
Stretnutie s občanmi
10:00 - 10:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Košiciach
10:30 - 11:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s predstaviteľmi spoločnosti MH Invest
11:30 - 12:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
12:30 - 13:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva v Košiciach
13:00 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s réžiou RTVS k historickým pamiatkam mesta Košice
14:00 - 15:00
Kancelária pirmátora
Pracovné stretnutie s poslancami Mestského zastupiteľstva mesta Košice
15:00 - 17:00
Kancelária primátora
03.02
Štvrtok
Pracovné stretnutie s námestníčkou primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom kultúry a referátom styku s verejnosťou
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Porada k pozvánkam
09:00 - 09:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
09:30 - 12:00
Kancelária primátora
Stretnutie s eparchiálnym biskupom Košickej eparchie Mons. Cyrilom Vasiľom
12:00 - 13:30
Pracovné stretnutie s referátom marketingu a styku s verejnosťou
13:30 - 14:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so starostom MČ Košice-Staré mesto - Igorom Petrovčíkom
14:30 - 15:30
Kancelária primátora
Pracovná porada s oddelením školstva
15:30 - 16:30
Livestream na Facebooku a Youtube
17:00 - 19:30
K13
04.02
Piatok
DOVOLENKA
Celý deň
Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
RTVS nové mestské centrum - Košice Hornád
11:00 - 12:00
Pracovné stretnutie s referátom marketingu a styku s verejnosťou
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Fašiangy na Košickom Klzisku
17:00 - 19:00
Klzisko v Mestskom parku
07.02
Pondelok
Pracovná agenda
06:45 - 07:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
06:45 - 07:30
Kancelária primátora
Telefonovanie s občanmi
07:30 - 08:00
Pracovné stretnutie s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 08:45
Kancelária primátora
Tréneri v škole - projekt zameraný na základné školy
08:45 - 10:00
Základná škola Laca Novomeského, Košice
Tréneri v škole - projekt zameraný na základné školy
10:00 - 11:00
Základná škola Hroncova, Košice
Kontrolný deň na KFA za účasti poslanca NR SR a splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru
11:00 - 12:00
Košická futbalová aréna
NTC - Predstavenie projektu za účasti splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru
12:00 - 12:30
Porada primátora
12:30 - 15:00
D-216, Magistrát mesta Košice
Pracovné stretnutie Odd Ekonomické
15:00 - 15:30
Pracovné stretnutie s riaditeľom MMK
15:30 - 17:00
Pracovná agenda
17:00 - 18:30
08.02
Utorok
Pracovné stretnutie s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 08:30
Kancelária primátora
CEO Breakfast - čo znamená vybudovanie Cassovia New Industry Cluster pre košické IT spoločnosti
08:30 - 10:00
Online priestor
Kópia: (Externý) Košice IT Valley's CEO Breakfast + link
08:30 - 10:00
https://us06web.zoom.us/j/85852621440
Online porada s IT Valley Košice
10:00 - 12:45
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie k strategickým projektom mesta
10:00 - 12:00
Magistrát mesta Košice, zasadacia miestnosť D-216
Pracovná agenda
12:00 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
14:00 - 15:30
Kancelária primátora
09.02
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 07:30
Kancelária primátora
Porada so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
07:30 - 08:30
Kancelária primátora
Porada Kancelárie primátora
08:30 - 09:00
Kancelária primátora
Pravidelné stretnutie s poslancami MZ
09:00 - 10:00
Kancelária primátora
Rada seniorov
10:00 - 11:30
Kulturpark, budova Alfa
Pracovná agenda
11:30 - 13:30
Kancelária primátora
Komisia územného plánovania a životného prostredia KSK
13:30 - 14:00
Online
Predstavenstvo DPMK
14:00 - 16:00
10.02
Štvrtok
Pracovné stretnutie s námestníčkou primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom kultúry a referátom styku s verejnosťou
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Porada k pozvánkam
09:00 - 10:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
09:30 - 10:30
Kancelária primátora
Odovzdávanie zrekonštruovaných mestských bytov pre Psychosociálne centrum v Košiciach
10:00 - 11:00
Adlerova 4, Košice
Pracovné stretnutie s referátom samosprávnych orgánov
11:00 - 11:30
Kancelária primátora
Prezentácia projektu "Dolná brána"
11:30 - 13:00
Magistrát mesta košice, zasadacia miestnosť č. D-216
Pracovné stretnutie k strategickým projektom mesta - europrojekty
13:00 - 15:00
Magistrát mesta Košice, zasadacia miestnosť č. D-216
Pracovné stretnutie s poslancami MZ
15:00 - 16:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda - príprava Mestskej rady
16:00 - 18:00
Kancelária primátora
11.02
Piatok
Pracovná agenda k Mestskej rade
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s hovorcom mesta Košice
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Finančná komisia KSK
09:00 - 10:00
Online priestor
Kontrolný deň - Mlynský náhon
10:00 - 11:00
Mlynský náhon
Stretnutie s občanmi
11:00 - 12:00
Kancelária primátora
Stretnutie s občanom - Laslo Mate
11:00 - 12:00
KP
Pracovné stretnutie s referátom marketingu a styku s verejnosťou
12:00 - 13:30
Kancelária primátora
Pomoc rodinám v núdzi
13:30 - 15:00
Pracovná agenda - Angels Aréna (podpis zmluvy)
15:00 - 16:00
14.02
Pondelok
Pracovná agenda
06:45 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
06:45 - 08:00
Kancelária primátora
Valentínska kvapka krvi
08:00 - 10:00
Národná transfúzna služba, Triedna SNP 1, Košice
Porada primátora
10:00 - 11:30
D-216, Magistrát mesta Košice
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
11:30 - 13:00
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
13:00 - 15:00
MMK
Pracovné stretnutie s referátom marketingu a styku s verejnosťou
15:00 - 16:00
Kancelária primátora
Valentínska korčuľovačka v Mestskom parku
16:00 - 18:00
Klzisko v Mestskom parku
15.02
Utorok
Pracovné stretnutie s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 09:15
Kancelária primátora
Porada s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 09:15
Kancelária primátora
Investičná porada
09:15 - 12:00
D-216, Magistrát mesta Košice
RTVS - reportaž k TIS (Vskratke)
12:00 - 13:00
Pracovná agenda
13:00 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom samosprávnych orgánov
15:00 - 16:00
Kancelária primátora
TV Markíza vyjadrenie k obchvatu mesta UVO a MV
16:00 - 16:30
Koaličné stretnutie
16:30 - 18:00
16.02
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 07:30
Kancelária primátora
Porada so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
07:30 - 08:30
Kancelária primátora
Porada Kancelárie primátora
08:30 - 09:00
Kancelária primátora
Pravidelné stretnutie so starostami MČ
09:00 - 10:00
Pracovné stretnutie s viceprezidentom U. S. Steel Košice Miroslavom Kiraľvargom
10:00 - 11:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom samosprávnych orgánov
11:30 - 13:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie na tému Mapovanie služieb
13:00 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
15:00 - 16:30
Kancelária primátora
17.02
Štvrtok
Pracovné stretnutie s námestníčkou primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom kultúry a referátom styku s verejnosťou
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom samosprávnych orgánov k zasadnutiu Mestskej rady
08:00 - 08:30
Kancelária primátora
Mestská rada
08:30 - 12:30
Online priestor
Porada k pozvánkam
09:00 - 09:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
12:30 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Prijatie štátneho tajomníka MVSR
15:00 - 17:00
Historická radnica
Livestream na Facebooku a Youtube
17:00 - 18:30
Angels Aréna
18.02
Piatok
Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Porada s referátom marketingu
09:00 - 10:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s námestníčkou primátora mesta Košice
10:00 - 11:00
Kancelária primátora
Rokovanie so spoločnosťou EEI
11:00 - 12:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s Martinom Dzielavským
12:30 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom marketingu a styku s verejnosťou
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
15:00 - 16:00
Kancelária primátora
Online rokovanie poslaneckého klubu s predsedom Rastislavom Trnkom
16:00 - 18:00
Kancelária primátora
21.02
Pondelok
Pracovná agenda
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovná porada k mlynskému náhonu
09:00 - 11:00
D-216
Kontrolný deň na Hlavnej ulici
10:00 - 11:00
Hlavná ulica
Online porada s primátorom Bratislavy
11:00 - 12:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie k Angels Aréne
12:30 - 14:00
Kancelária primátora
Porada s hovorcom mesta pánom Fabiánom
14:00 - 14:30
Kancelária primátora
Online porada s predsedom Miroslavom Hlivákom, ÚVO
14:30 - 15:00
Online
Pracovná porada s referátom informatiky
15:00 - 16:30
Kancelária primátora
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
16:30 - 18:00
Kancelária primátora
22.02
Utorok
Pracovné stretnutie s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom marketingu a styku s verejnosťou
07:30 - 09:00
Kancelária primátora
Porada s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 09:15
Kancelária primátora
Porada s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 09:15
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
09:00 - 10:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
10:00 - 12:00
Kancelária primátora
Kontrolný deň na Hlavnej ulici
12:00 - 14:00
Hlavná
Pracovné stretnutie s námestníkom primátora mesta Košice
14:00 - 16:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom samosprávnych orgánov
16:00 - 17:30
Kancelária primátora
23.02
Streda
DOVOLENKA
Celý deň
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 07:30
Kancelária primátora
Porada so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
07:30 - 08:30
Kancelária primátora
Porada Kancelárie primátora
08:30 - 09:00
Kancelária primátora
Pravidelné stretnutie s poslancami MZ
09:00 - 10:00
Kancelária primátora
24.02
Štvrtok
DOVOLENKA
Celý deň
Pracovná agenda v súvislosti s napadnutím Ukrajiny
08:00 - 10:30
Vyhlásenie mesta k vojenskému konfliktu
10:45 - 11:30
Mimoriadne online stretnutie ÚMS - riešenie utečeneckej krízy v aktuálnej situácii na Ukrajine
16:30 - 17:30
Krízový štáb mesta
18:30 - 20:00
25.02
Piatok
DOVOLENKA
Celý deň
Zasadnutie Krízového štábu Okresného úradu Košice
12:00 - 15:00
Online
Pracovna agenda spojená s konfliktom na Ukrajine
15:00 - 17:00
Konzultácie s odbornými odd. MMK k zvolaniu mimoriadneho MZ
17:00 - 18:30
Civilná ochrana - analýza aktuálnych informácii
20:30 - 21:30
Krízový štáb mesta
21:30 - 22:30
26.02
Sobota
Analýza akuálnych informácii v súvislosti s vojnovým konfliktom
07:30 - 09:00
Príprava tlačového vyhlásenia mests
09:00 - 11:00
Prijatie informácii z krízového štábu okresu
23:00 - 00:00
27.02
Nedeľa
Koordinácia krízových zložiek mesta
10:00 - 11:00
Príprava podkladov k mimoriadnemu mestskému zastupiteľstvu
11:00 - 12:30
Analýza aktuálnych informácii k utečencom z UA
12:30 - 13:30
Príprava výzvy na pomoc Užhorodu a na pomoc utečencom v Košiciach
14:00 - 15:00
Konzultácie s odbornými odd mesta k MZ
15:00 - 16:30
28.02
Pondelok
Pracovná agenda
06:45 - 07:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
06:45 - 07:15
Kancelária primátora
Roman Dohovič - pracovné stretnutie ku konflikte na Ukrajine
07:15 - 07:50
Kancelária primátora
Telefonovanie s občanmi
07:30 - 08:00
Živé vysielanie RTVS k mimoriadnej situácii súvisiacej s vojnou na Ukrajine
07:50 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 08:30
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:30
MMK
Pracovné stretnutie s odbornými zamestnancami mesta a Mestskou políciou ku konflikte na Ukrajine
08:30 - 09:30
Magistrát mesta Košice, zasadacia miestnosť č. D-216
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
09:30 - 13:00
Online
Porada primátora
10:30 - 11:00
D-216, Magistrát mesta Košice
Videohovor s primátorom Užhorodu Bohdanom Andrijivom
11:00 - 11:30
Online
Tlačový brífing k pomoci mesta Košice v súvislosti s konfliktom na Ukrajine
13:00 - 14:00
Magistrát mesta Košice
Pracovná agenda
14:00 - 16:30
Kancelária primátora
Príprava na krízový štáb a Radu starostov
16:30 - 18:00


Pracovná agenda primátora pozostáva z porád s vedúcimi referátov a zamestnancami magistrátu, zo štúdia materiálov, ktoré prídu do kancelárie primátora na podpis, z príprav na rokovania a pracovné stretnutia s návštevami, z vyjadrení a rozhovorov pre médiá.