Prejsť na obsah

Oficiálny program primátora a fotogaléria

Marec 2022

01.03
Utorok
Pracovné stretnutie s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 08:30
Kancelária primátora
Porada s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 09:15
Kancelária primátora
Rada starostov
08:30 - 10:30
Magistrát mesta Košice, zasadacia miestnosť č. D-216
Online stretnutie s primátorom mesta Michalovce, Sobrance a Trebišov k problematike vojnových utečencov z Ukrajiny
10:30 - 12:00
Online
Pracovná agenda
12:00 - 13:00
Kancelária primátora
Prehliadka priestorov Úradu práce a Červenej hviezdy k problematike vojnových utečencov z Ukrajiny
13:00 - 14:00
Úrad Práce, Sociálnych Vecí A Rodiny
Prehliadka priestorov Úradu práce a Červenej hviezdy k problematike vojnových utečencov z Ukrajiny
13:00 - 14:00
Úrad Práce, Sociálnych Vecí A Rodiny (Staničné námestie 1458/9, 042 11 Košice Košický kraj)
Zasadnutie Krízového štábu Okresného úradu Košice
14:00 - 16:00
Okresný Úrad
Pracovná porada k problematike vojnových utečencov z Ukrajiny
16:00 - 17:15
Kancelária primátora
Stretnutie s poslancami
17:00 - 18:00
Prvý zápas KFA Futbal Košice - Trnava
18:00 - 20:00
02.03
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 07:30
Kancelária primátora
Porada so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
07:30 - 08:30
Kancelária primátora
Porada Kancelárie primátora
08:30 - 09:30
Kancelária primátora
Pravidelné stretnutie so starostami MČ
09:00 - 10:00
Pracovné stretnutie s riaditeľmi stredných škôl
09:30 - 10:30
Magistrát mesta Košice, zasadacia miestnosť č. D-208
Stretnutie so zástupcami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR)
10:30 - 11:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s podpredsedom NR SR Milanom Laurenčíkom a predsedom okresného úradu Petrom Čechom
11:30 - 12:30
Historická radnica
Krízový štáb mesta Košice
12:30 - 13:00
Magistrát mesta Košice, zasadacia miestnosť č. D-216
Mimoriadne zasadnutie Mestskej rady
13:00 - 14:00
Online
Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
14:00 - 16:00
Online
Tlačový brífing
16:00 - 17:00
Magistrát mesta Košice
Návšteva HOT POINTu kúpaliska ČH
17:30 - 18:30
Živé vysielanie na TA3 v relácii Téma dňa
19:50 - 20:50
Online
03.03
Štvrtok
Pracovné stretnutie s námestníčkou primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom kultúry a referátom styku s verejnosťou
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Porada k pozvánkam
09:00 - 09:30
Kancelária primátora
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
09:30 - 11:00
Kancelária primátora
Slávnostné prijatie zamestnancov Magistrátu mesta Košice pri príležitosti životného jubilea a odpracovaných 25 rokov na Magistráte mesta Košice
11:00 - 12:30
Historická radnica
Otvorenie priestorov Červenej hviezdy pre utečencov z Ukrajiny
12:30 - 14:00
Červená hviezda
Pracovná agenda
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Prehliadka hotspotu na kúpalisku ČH Košice
15:00 - 16:00
Červená hviezda
Prehliadka priestorov Kultur parku
16:00 - 17:00
Kultur park
Live stream na Facebooku a Youtube
17:00 - 18:00
Live
04.03
Piatok
Pracovné stretnutie s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora
08:00 - 08:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s Pamiatkovým úradom SR a oddelením stavebného úradu
08:30 - 10:00
Kancelária primátora
Rada Seniorov
10:00 - 10:30
Kulturpark
Kontrolný deň Červená hviezda
10:30 - 11:00
Červená hviezda
Kontrolný deň na železničnej stanici v Košiciach
11:00 - 11:30
Železničná stanica
Preberanie humanitárnej pomoci od spoločnosti Ikea
11:30 - 12:30
Vodárenská
Pracovné stretnutie s referátom marketingu a styku s verejnosťou
12:30 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
15:00 - 17:30
Kancelária primátora
06.03
Nedeľa
Koncert pre Ukrajinu
16:00 - 17:00
Dolná Brána
07.03
Pondelok
Kontrolný deň Červená hviezda
06:45 - 08:00
Červená hviezda
Utečenci (Kúpalisko ČH) - kontrolný deň
06:45 - 08:15
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:00 - 09:00
MMK
Kontrolný deň na železničnej stanici v Košiciach
08:00 - 08:30
Želežničná stanica
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 10:00
MMK
Porada primátora
10:00 - 11:30
D-216, Magistrát mesta Košice
Kontrola krytov civilnej ochrany mesta Košice
11:30 - 12:30
Rozhovor pre RTVS v novom call centre
12:30 - 13:00
MAGISTRÁT Mesta Kosice
Krízový štáb
13:00 - 15:30
Okresný Úrad
Komisia národnostných menšín
15:00 - 16:00
MAGISTRÁT Mesta Kosice
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
15:30 - 17:30
Kancelária primátora
08.03
Utorok
Kontrolný deň Červená hviezda
06:30 - 07:30
Červená hviezda
Pracovné stretnutie s námestníkom primátora mesta Košice
07:30 - 08:30
Kancelária primátora
Porada s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 09:15
Kancelária primátora
Porada s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:30 - 09:15
Kancelária primátora
Podpis úverovej zmluvy s ČSOB s účelovým určením na obnovu verejného osvetlenia v meste Košice
09:15 - 10:00
Kancelária primátora
Poďakovanie zamestnankyniam Mesta Košice pri príležitosti MDŽ
10:00 - 10:30
Veľká zasadačka
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
10:30 - 11:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
10:30 - 11:00
Kancelária primátora
Únia miest Slovenska
11:00 - 12:00
Online
Pracovná agenda
12:00 - 13:00
Kancelária primátora
Predstavenstvo ICKK
13:00 - 14:00
Online
Krízový štáb so starostami mestských častí
14:00 - 15:00
Online
Krízový štáb
15:00 - 17:00
Okresný Úrad
Tlačový brífing v súvislosti s utečencami z Ukrajiny
17:00 - 18:00
Železničná stanica Košice
Kontrolný deň Červená hviezda
18:00 - 18:30
Červená hviezda (Staničné námestie 1457, 040 01 Košice, Slovensko, Slovensko
09.03
Streda
Kontrolný deň Červená hviezda
06:30 - 07:00
Červená hviezda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 07:30
Kancelária primátora
Porada so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
07:30 - 08:30
Kancelária primátora
Porada Kancelárie primátora
08:30 - 09:30
Kancelária primátora
Pravidelné stretnutie s poslancami MZ
09:00 - 10:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
09:30 - 10:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so starostom Mestskej časti - Kavečany
10:30 - 11:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s krajským riaditeľom HAZZ Jozefom Fedorčákom a poradcom predsedu vlády v areali VSS
11:30 - 12:00
Areál VSS
Pracovné stretnutie s krajským riaditeľom HAZZ Jozefom Fedorčákom a poradcom predsedu vlády na vlakovej stanici v Barci
12:00 - 13:00
Železničná stanica, Medená 28, 040 17 Košice, Košice
Pracovné stretnutie riaditeľkou múzea Vojtecha Lofflera
13:00 - 13:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s krajským riaditeľom HAZZ Jozefom Fedorčákom a poradcom predsedu vlády na štadióne TJ Lokomotíva
13:00 - 14:00
Štadión TJ Lokomotíva
Pracovná agenda k riešeniu Ukrajinskej problematiky v meste
14:00 - 16:00
Kancelária primátora
Krízový štáb
16:00 - 18:30
Okresný Úrad
LIVE TA3
20:00 - 21:00
10.03
Štvrtok
Kontrolný deň - Červená hviezda
06:30 - 07:00
Červená hviezda
Kontrolný deň “ČeHáčku” - bod pomoci
06:30 - 07:00
Pracovné stretnutie s námestníčkou primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom kultúry a referátom styku s verejnosťou
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Porada k pozvánkam
09:00 - 09:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s vedením Národnej diaľničnej spoločnosti
09:00 - 10:00
Kancelária primátora
Tlačový brífing v súvislosti s rekonštrukciou Slaneckej cesty
10:00 - 11:00
Slanecká
Online stretnutie Únie miest Slovenska
11:00 - 12:00
Online
Pracovná agenda k riešeniu problematiky utečencov z Ukrajiny v meste Košice
12:00 - 13:00
Kancelária primátora
Kontrolný deň na Dolnej bráne
13:00 - 14:30
Dolná Brána
Koordinácia dobrovoľníkov na Červenej hviezde
14:30 - 15:00
Červená hviezda
Krízový štáb
15:00 - 18:00
Okresný Úrad
Pracovná agenda
15:00 - 16:30
Kancelária primátora
Krízový štáb mesta
16:30 - 19:30
MAGISTRÁT Mesta Kosice
11.03
Piatok
DOVOLENKA
Celý deň
Kúpalisko ČH - dobrovoľník
04:00 - 13:00
Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Krízový štáb
11:00 - 13:00
Okresný Úrad
Pracovné stretnutie s hlavným kontrolórom mesta Košice
12:00 - 13:00
Kancelária primátora
Koordinačná porada k utečeneckej kríze
13:00 - 14:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom marketingu a styku s verejnosťou
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda k MZ, MR (17.03.2022)
14:30 - 16:00
Príprava na sobotňajšie stretnutie s premiérom Eduardom Hegerom
16:00 - 18:00
Kancelária primátora
Výjazd: železničná stanica, ČH
17:00 - 17:30
Pracovná agenda
18:00 - 19:00
Výjazd: železničná stanica, ČH
19:00 - 19:30
12.03
Sobota
Návšteva slovensko-ukrajinskej hranice Vyšné Nemecké spolu s premiérom Eduardom Hegerom
09:00 - 16:00
Pracovná porada k návšteve premiéra Eduarda Hegera
13:00 - 14:00
Kancelária primátora
Návšteva humanitárneho centra Červená hviezda s premiérom Eduardom Hegerom
14:00 - 15:00
Červená hviezda
Návšteva centra Kunsthalle s premiérom Eduardom Hegerom
15:00 - 16:00
Kunsthalle Košice
Návšteva Hotspotu Červenej hviezdy spolu s premiérom Eduardom Hegerom
16:00 - 19:00
Pracovné stretnutie s premiérom Eduardom Hegerom v Sobranciach
16:00 - 18:00
Sobrance
Návšteva hranice Vyšné Nemecké s premierom Eduardom Hegerom
18:00 - 20:00
Vyšné Nemecké
Video hovor krajských miest K8 s premiérom Eduardom Hegerom
20:00 - 21:00
Stretnutie s dobrovoľníkmi na hraničnom priechode
21:00 - 22:30
13.03
Nedeľa
Kontrolný deň ČH a železničná stanica
14:00 - 15:00
Pracovná agenda - MMK
15:00 - 17:30
Benefičný koncert pre Ukrajinu
18:00 - 19:30
DOM Sv. Alžbety
14.03
Pondelok
Červená hviezda - kontrolný deň
06:30 - 07:30
Červená hviezda
Pracovné stretnutie k humanitárnej pomoci
07:30 - 09:00
súkromný program
08:00 - 09:00
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
09:00 - 10:00
MMK
Porada primátora
10:00 - 11:00
D-216, Magistrát mesta Košice
Krízový štáb
11:00 - 11:30
Okresný Úrad
Pracovné stretnutie k Hlavnej ul
11:30 - 12:00
D216
Pracovné stretnutie ku komunálnemu odpadu a čistote na Hlavnej ulici
11:30 - 12:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s predsedom Okresného úradu Košice
12:00 - 14:00
Okresný Úrad
Industriálny park, Valaliky - pracovné stretnutie
14:00 - 15:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
15:00 - 17:00
Kancelária primátora
Koordinačná porada k problematike utečencov z Ukrajiny
15:30 - 17:30
Kancelária primátora
15.03
Utorok
Kontrolný deň Červená hviezda
06:30 - 07:15
Červená hviezda
Pracovné stretnutie s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Koordinačná porada k problematike utečencov z Ukrajiny
07:15 - 08:00
Magistrát mesta Košice, zasadacia miestnosť č. D-216
Porada s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Porada s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s námestníčkou primátora mesta Košice
09:00 - 09:30
Kancelária primátora
Svetový deň sociálnej práce
09:30 - 10:30
Oddelenia sociálnych vecí
Videohovor s poslancom NR SR
10:30 - 11:00
Online
Pracovné stretnutie k rekonštrukcii vstupnej časti Verejného cintorína
11:00 - 12:00
Magistrát Mesta Košice; , zasadacia mietnosť č. D-216
Pracovná agenda
12:00 - 13:00
Porada s referátom protokolu a styku s verejnosťou
13:00 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda k riešeniu Ukrajinskej problematiky v meste
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Zo srdca - galaprogram pre seniorov k príležitosti Medzinárodného dňa žien
15:00 - 17:00
Spoločenský pavilón
16.03
Streda
Kontrolný deň Červená hviezda
06:30 - 07:15
Červená hviezda
Koordinačná porada k problematike utečencov z Ukrajiny
07:15 - 08:30
Magistrát mesta Košice, zasadacia miestnosť č. D-216
Porada Kancelárie primátora
08:30 - 10:00
Kancelária primátora
Pravidelné stretnutie so starostami MČ
09:00 - 10:00
Únia miest Slovenska
10:00 - 11:00
Online
Slávnostné otvorenie novej expozície v priestoroch Dolnej brány
11:00 - 12:00
Dolná brána
Tlačový brífing
12:00 - 13:00
Dolná brána
Pracovná agenda k riešeniu Ukrajinskej problematiky v meste
13:00 - 14:30
Kancelária primátora
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
14:30 - 16:30
Kancelária primátora
17.03
Štvrtok
Pracovné stretnutie s námestníčkou primátora mesta Košice
06:30 - 07:30
Kancelária primátora
Zasadnutie Mestskej rady
07:30 - 08:30
Magistrát mesta Košice, zasadacia miestnosť č. D-216
XXVIII. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva
08:30 - 18:30
Magistrát mesta Košice, Veľká zasadačka
Live na TV Nova
19:45 - 20:00
Kancelaria primátora
18.03
Piatok
Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
XXVIII. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva
08:00 - 18:30
Magistrát mesta Košice, Veľká zasadačka
19.03
Sobota
ŠPORTOVÁ OSOBNOSŤ KOŠÍC
18:00 - 20:00
Historická radnica v Košiciach
21.03
Pondelok
Kontrolný deň Červená hviezda
06:30 - 07:00
Červená hviezda
Pracovná agenda
06:45 - 07:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
06:45 - 07:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie k humanitárnej pomoci
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Telefonovanie s občanmi
07:30 - 08:00
Pracovné stretnutie s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
09:00 - 10:00
MMK
Online diskusia k utečeneckej kríze na Ukrajine
10:00 - 11:00
Online
Porada primátora
11:00 - 14:00
D-216, Magistrát mesta Košice
Pracovná agenda
14:00 - 16:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda k riešeniu Ukrajinskej problematiky v meste
16:00 - 17:30
Kancelária primátora
Online rokovanie predsedov poslaneckých klubov s predsedom KSK
17:30 - 19:00
Online
22.03
Utorok
Kontrolný deň ŽŠ - Petzvalova
06:30 - 07:00
ZŠ Petzvalova 4
Kontrolný deň Červená hviezda
07:00 - 08:00
Červená hviezda
Porada s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 09:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
09:30 - 10:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom CO, BOZP a PO
10:30 - 11:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
11:30 - 13:00
Kancelária primátora
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
13:00 - 14:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie k riešeniu situácie s utečencami z Ukrajiny v meste Košice
14:30 - 16:30
Kancelária primátora
Natáčanie reportáže pre televíziu Markíza
16:30 - 17:00
Kancelária primátora
KFA pracovné stretnutie spojené so zápasom FC Košice
17:30 - 19:30
23.03
Streda
Kontrolný deň Červená hviezda
06:30 - 07:00
Červená hviezda
Kontrolný deň Červená hviezda
06:30 - 07:15
Červená hviezda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 07:30
Kancelária primátora
Porada so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
07:30 - 08:30
Kancelária primátora
Porada Kancelárie primátora
08:30 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
09:00 - 10:00
Pravidelné stretnutie s poslancami MZ
09:00 - 10:00
Kancelária primátora
Slávnostné otvorenie ihriska v MČ Nad Jazerom
10:00 - 11:00
Ždiarska 1, Košice
Prezentácia aplikácie pre Košice
11:00 - 12:00
Kancelária primátora
Pracovná porada s riaditeľom Mestskej Polície
12:00 - 13:00
Kancelária primátora
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
13:00 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda k riešeniu Ukrajinskej problematiky v meste
14:00 - 16:00
Kancelária primátora
Pracovná porada s oddelením školstva
16:00 - 17:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s Gáborom Szalayom - Aliancia
17:00 - 18:00
Kancelária primátora
Premiéra inscenácie Ne/po/slušná Linda presunutá
19:00 - 20:30
Bábkové divadlo v Košiciach
24.03
Štvrtok
Kontrolný deň Červená hviezda
06:30 - 07:30
Červená hviezda
Pracovné stretnutie s námestníčkou primátora mesta Košice
07:30 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom kultúry a referátom styku s verejnosťou
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Porada k pozvánkam
09:00 - 09:30
Kancelária primátora
Kontrolný deň s riaditeľom mestských lesov
09:30 - 13:00
Mestské lesy
Krízový štáb Mesta
13:00 - 14:00
Magistrát Mesta Košice
Krízový štáb pre mestské podniky
13:00 - 14:00
Magistrát Mesta Košice
Krízový štáb pre starostov mestských častí
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
15:00 - 17:00
Kancelária primátora
Live stream na Facebooku a Youtube z ČH
17:30 - 19:00
Červená hviezda
25.03
Piatok
Kontrolný deň Červená hviezda
06:30 - 08:00
Červená hviezda
Pracovné stretnutie s vedúcou kancelárie primátora
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Kontrolný deň na Angels Aréne
09:00 - 10:00
Angels Aréna
Press brífing
10:00 - 12:00
TEHO
Pracovné stretnutie so starostom MČ Košice - Luník 9
12:00 - 13:00
Luník 9
Pracovná porada s oddelením sociálnych vecí
13:00 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovná porada k strategickým projektom mesta Košice
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovná porada s referátom dopravy
15:00 - 16:00
Kancelária primátora
Koordinačná porada k problematike utečencov z Ukrajiny
16:00 - 17:00
Kancelária primátora
27.03
Nedeľa
Hudobno tanečná premiera: Taká tota naša NOuta
17:00 - 18:00
Štátne Divadlo Kosice (Hlavná 58, Košice Kosicky)
Pracovné stretnutie v Steel Aréne spojené so zápasom HC Košice
18:00 - 21:00
Steel Aréna
28.03
Pondelok
Pracovná agenda
06:45 - 07:30
Kancelária primátora
Telefonovanie s občanmi
07:30 - 08:00
Pracovné stretnutie s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 08:30
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 10:00
MMK
Slávnostné otvorenie nového urgentného príjmu v Šaci
10:00 - 11:30
Nemosnica Agel Košice-Šaca a.s.
Návšteva školy pri príležitosti Dňa učiteľov na Evanjelickom gymnáziu
11:30 - 12:30
Evanjelické gymnázium
Deň učiteľov na Strednej odbornej škole v Šaci
12:30 - 14:00
Učňovská 5, 040 15 Šaca
Pracovná porada s tlačovým oddelení k manažmentu sociálnych sieti a webu Ukrajina
14:00 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovná porada k zákonu LEX Ukrajina
15:00 - 17:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie v Steel Aréne spojené so zápasom HC Košice
18:30 - 21:30
Steel Aréna
29.03
Utorok
Porada s referátom marketingu a styku s verejnosťou
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Rozlúčka s kolegom z Mestskej polície - odchod do dôchodku
09:00 - 09:30
Kancelária primátora
Pracovná porada k plánovaným investičným projektom
09:30 - 12:00
Kancelária primátora
Valné zhromaždenie Košickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
12:00 - 13:00
Košická futbalová aréna
Rada starostov
13:00 - 14:00
Online
Pracovné stretnutie s MUDr. Evou Máthéovou
14:00 - 15:30
Košice
Pracovná agenda
15:30 - 18:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s referátom parkovania
15:30 - 17:00
Kancelária primátora
30.03
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 07:30
Kancelária primátora
Porada so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
07:30 - 08:30
Kancelária primátora
Porada Kancelárie primátora
08:30 - 09:30
Kancelária primátora
Pravidelné stretnutie so starostami MČ
09:00 - 10:00
Pracovná agenda
09:30 - 11:00
Kancelária primátora
Krízový štáb na Okresnom Úrade
11:00 - 12:30
Okresný Úrad
Odovzdanie príspevku Únií nevidiacich a slabozrakých Slovenska
11:00 - 12:00
Park obrancov mieru 1
Odovzdanie príspevku Homo Homini
12:00 - 13:00
Kpt. Nálepku 19
Pracovné stretnutie s námestníčkou primátora mesta Košice
12:30 - 13:30
Kancelária primátora
Odovzdanie príspevku Dorke
13:00 - 14:00
Hemerkova 28, 040 23 Košice
Pracovná agenda k riešeniu Ukrajinskej problematiky v meste
13:00 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie referátom styku s verejnosťou
13:30 - 14:00
Kancelária primátora
Krízový štáb mesta Košice
14:00 - 15:30
Magistrát mesta Košice, zasadacia miestnosť č. D-216
Pracovné stretnutie s referátom parkovania
15:30 - 17:00
Kancelária primátora
Celomestské oslavy dňa učiteľov
17:30 - 21:00
Štátne divadlo Košice, hlavná č. 58,
31.03
Štvrtok
Pracovné stretnutie s námestníčkou primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom kultúry a referátom styku s verejnosťou
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Porada k pozvánkam
09:00 - 10:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
10:00 - 11:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s Vladimírom Eperješim
11:00 - 12:00
Dolná brána
Pracovné stretnutie so starostom MČ Košice-Západ - Marcel Vrchota
12:00 - 13:00
Kancelária primátora
Pracovná porada so starostom mestskej časti Krásna
13:00 - 13:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie so starostom MČ Košice- Krásna - Peter Tomko
13:00 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovná porada so starostom mestskej časti Západ
13:30 - 14:00
Kancelária primátora
Rozhovor pre RTVS v Angels Aréne
14:00 - 15:30
Angels Aréna
Live stream na Facebooku a Youtube
17:00 - 18:30


Pracovná agenda primátora pozostáva z porád s vedúcimi referátov a zamestnancami magistrátu, zo štúdia materiálov, ktoré prídu do kancelárie primátora na podpis, z príprav na rokovania a pracovné stretnutia s návštevami, z vyjadrení a rozhovorov pre médiá.

Galéria všetkých udalostí