Oficiálny program primátora a fotogaléria

Január 2021

01.01
Piatok
Deň vzniku Slovenskej republiky
00:00 - 00:00
Slovensko
Nový rok
00:00 - 00:00
Slovensko
04.01
Pondelok
Pracovná agenda s riaditeľom MMK
07:00 - 08:00
Porada vedenia k opatreniam COVID-19
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
09:00 - 10:30
Magistrát mesta Košice
Videohovor s primátormi z Únie miest Slovenska k testovaniu žiakov na školách
10:30 - 12:30
Kancelária primátora
Online porada s riaditeľmi základných škôl k testovaniu žiakov na školách
13:00 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda - opatrenia magistráru mesta
14:00 - 15:30
Magistrát mesta Košice
Ekonomické odd - príprava rozpočtu
15:30 - 18:00
Videohovor so starostami MČ a poslancami MZ v Košiciach k protipandemickým opatreniam COVID-19
18:00 - 19:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
19:00 - 21:00
05.01
Utorok
Pracovné stretnutie s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s riaditeľom magistrátu mesta Košice
07:30 - 08:15
KP
Porada s referátom styku s verejnosťou a médiami
08:15 - 09:00
KP
Pracovná agenda
09:00 - 11:00
Magistrát mesta Košice
Zasadnutie Krízového štábu mesta Košice k protipandemickým opatreniam COVID-19
11:00 - 12:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
12:00 - 14:00
Magistrát mesta Košice
Tlačový brífing k celoplošnému testovaniu
14:00 - 15:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Rastislavova 43
Pracovné stretnutie k rozpočtu mesta Košice
15:00 - 16:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
16:00 - 18:00
Magistrát mesta Košice
06.01
Streda
Zjavenie Pána – Traja králi
00:00 - 00:00
Slovensko
Porada vedenia
08:00 - 09:00
porada s komunikačným oddelením
09:00 - 10:00
KP
07.01
Štvrtok
Pracovné stretnutie s námestníčkou primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Trojkráľová kvapka krvi
08:00 - 09:00
Národná transfúzna služba, Trieda SNP 1
Pracovná agenda k plošnému testovaniu
09:00 - 11:00
Kancelária primátora
Trojkráľové požehnanie Historickej radnice arcibiskupom Bernardom Boberom
11:00 - 13:00
HIstorická radnica
Trojkráľové požehnanie Historickej radnice arcibiskupom Bernardom Boberom
11:00 - 13:00
Pracovné stretnutie s riaditeľom MMK a zástupcom riaditeľa MMK
13:00 - 14:00
Kancelária primátora
Videohovor primátora mesta Košice so starostami mestských častí k plošnému testovaniu
14:00 - 15:00
Kancelária primátora mesta Košice
Stretnutie s poslancami
15:00 - 16:30
Stredisko sociálnej pomoci
16:30 - 17:30
SSP mesta Košice
08.01
Piatok
Živé vysielanie JOJ - ranné správy
07:20 - 08:00
MMK - odberné miesto
Pracovná agenda
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Stretnutie s poslaneckým klubom Košickí aktivisti a nezávislí (KAN)
09:00 - 11:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
11:00 - 13:00
Kancelária primátora
Tlačový brífing k celoplošnému testovaniu obyvateľov
13:00 - 14:00
K13, Kulturpark
Pracovná agenda
14:00 - 16:00
Magistrát mesta Košice
Otvorenie celoplošného testovania obyvateľov v súvislosti s pandémiou COVID-
16:00 - 17:00
K13; , Kulturpark
09.01
Sobota
Obed so zdravotníkmi
12:30 - 13:00
Tlačový brífing k celoplošnému testovaniu obyvateľov
13:00 - 13:30
Pracovná agenda
13:30 - 19:00
TV Joj živé vysielanie do správ
19:30 - 20:00
10.01
Nedeľa
Individuálne informácie pre média z celomestského testovania na COVID-19
17:00 - 20:00
11.01
Pondelok
Pravidelné stretnutie s poslancami MZ
07:15 - 08:30
Kancelária primátora
porada KP
08:00 - 08:30
Porada Kancelárie primátora
08:15 - 08:30
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:30
MMK
Porada vedenia mesta
09:30 - 10:30
Porada primátora
10:30 - 13:00
D216
Porada a prezentácia k projektu Správa mestských komunikácií
13:00 - 14:00
D-216
Porada a prezentácia: Projekt verejného osvetlenia
14:00 - 16:30
D-216
FC Lokomotíva p. Zvara - stretnutie
15:00 - 15:30
Pracovná agenda
15:00 - 15:30
Kancelária primátora
Stretnutie s generálnym manažérom FC Lokomotíva Košice
15:30 - 16:30
Kancelária primátora
LIVE vysielanie pre RTVS k celoplošnému testovaniu v Košiciach
16:30 - 17:00
Kulturpark/ K13
LIVE vysielanie pre TV Markíza k celoplošnému testovaniu na COVID-19
18:45 - 19:15
Magistrát mesta Košice
12.01
Utorok
Pracovné stretnutie s námestníkom primátora mesta Košice, Marcelom Gibódom
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Videohovor so starostami mestských častí k celoplošnému testovaniu na COVID-19
08:00 - 10:00
Kancelária primátora
Porada s referátom styku s verejnosťou a médiami
08:15 - 09:00
KP
Pracovná agenda
09:00 - 10:00
Okresný krízový štáb
10:00 - 11:00
Komenského 52
Stretnutie so starostom MČ Dargovských hrdinov
10:00 - 11:00
Kancelária primátora
Pracovná príprava s vedúcim strategického oddelenia
11:00 - 12:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
12:00 - 12:30
Kancelária primátora
Tlačový brífing k výsledkom celoplošného testovania na COVID-19 v Košiciach
12:30 - 13:00
Magistrát mesta Košice
Pracovná agenda
13:00 - 16:00
13.01
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 07:30
Kancelária primátora
Porada s riaditeľom MMK a so zástupcom riaditeľa MMK
07:30 - 08:00
Kancelária primátora
Porada so zástupcom riaditeľa
07:30 - 08:00
Kancelária primátora
Porada vedenia
08:00 - 09:00
Pracovná agenda
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
porada s komunikačným oddelením
09:00 - 10:00
KP
Pracovné stretnutie s pani riaditeľkou Strediska soc. starostlivosti mesta Košice
09:00 - 10:00
Otvorenie nového Zariadenia opatrovateľskej služby
10:00 - 11:00
Južná trieda
Videohovor so starostami z Okresu Košice-okolie
11:00 - 13:00
Kancelária primátora
Zasadnutie Rady partnerstva Košického kraja
13:00 - 14:30
D216
Stretnutie so starostom MČ Dargovských hrdinov
15:00 - 16:00
kancelária primátora
14.01
Štvrtok
Porada s námestníčkou primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Prezentácia k Správe mestských komunikácii
08:00 - 09:00
Videohovor s riaditeľmi škôl k celoplošnému testovaniu na COVID-19
09:00 - 10:00
Európske zelené mesto - Pracovné stretnutie
10:00 - 12:00
Pracovná agenda
12:00 - 13:00
Videohovor so starostami mestských častí k celoplošnému testovaniu na COVID-19 v Košiciach
13:00 - 14:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
14:00 - 17:00
Magistrát mesta Košice
Facebook - "Otázky pre primátora" online vysielanie
17:00 - 18:00
15.01
Piatok
Pracovná agenda
07:00 - 10:00
kancelária primátora
Pracovné stretnutie so starostom MČ Staré mesto
10:00 - 11:00
kancelária primátora
Pracovná agenda
11:00 - 13:00
kancelária primátora
Tlačový brífing k celoplošnému testovaniu na COVID-19 v Košiciach
13:00 - 13:30
Magistrát mesta Košice
Porada k pozvánkam
13:30 - 14:00
Kancelária primátora
17.01
Nedeľa
Reportáže pre médiá k celoplošnému testovaniu na COVID-19
16:00 - 19:00
18.01
Pondelok
Pravidelné stretnutie so starostami MČ
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada Kancelárie primátora
08:15 - 08:30
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:30
MMK
porada vedenia - príprava na krízový štáb
09:30 - 10:00
Kancelária primátora
Porada primátora
10:00 - 12:00
Zasadacia miestnosť D-216
Videohovor k celoplošnému skríningovému testovaniu na COVID-19
13:00 - 14:00
Pracovné stretnutie k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2021
14:00 - 16:00
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie k Mestskej krytej plavárni
16:00 - 18:00
Home office - porada s riaditeľom MMK
21:00 - 23:30
19.01
Utorok
Porada s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom styku s verejnosťou a médiami
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
08:00 - 08:30
kancelária primátora
Bezpečnostná rada Košického kraja
08:30 - 09:30
Stretnutie s poslancami
09:00 - 10:00
Pandemické stredisko
09:30 - 10:00
Okresný úrad Košice
Pietna spomienka: 76. výročie oslobodenia mesta Košice
10:00 - 10:30
Námestie osloboditeľov
Tlačové vyhlásenie k testovaniu v Košiciach
10:30 - 11:15
Bezpečnostná rada okresu Košice
11:30 - 12:45
Rádio expres - o testovani v Košiciach
12:00 - 12:30
Olympijský výbor - diskusia o športovej infraštruktúre mesta Košice
13:30 - 15:00
Videohovor so starostami mestských častí k skrínigovému testovaniu na COVID-19
15:00 - 16:30
Pracovná agenda
17:00 - 20:30
20.01
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 07:30
Kancelária primátora
Porada s riaditeľom MMK a so zástupcom riaditeľa MMK
07:30 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Stretnutia s poslancami
09:00 - 12:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
12:00 - 14:00
Magistrát mesta Košice
Predstavenstvo Dopravného podniku mesta Košice
14:00 - 16:00
Dopravný podnik mesta Košice, a.s (Bardejovská, Košice - Západ Košický kraj, SV)
21.01
Štvrtok
Porada s námestníčkou primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
08:00 - 10:00
Kancelária primátora
Cicilná ochrana a krízové riadenie
10:00 - 11:00
Videohovor k otázkam ohľadne e-registrácie k testovaniu na COVID-19
11:15 - 11:45
MS Teams
Investičná porada
12:00 - 13:30
Tlačový brífing ku skríningovému testovaniu v Košiciach
13:30 - 14:00
Magistrát mesta Košice
Stretnutie s poslancami
14:00 - 15:00
kancelária primátora
Videohovor s primátormi z Únie miest Slovenska
15:00 - 16:00
22.01
Piatok
Živé vysielanie TV JOJ k skríningovému celoplošnému testovaniu v Košiciach
07:15 - 07:45
MMK
Stretnutie s poslancami
08:00 - 09:00
Videohovor so starostami a pánom Ondríkom k e-registrácii
08:45 - 09:15
Pracovná agenda - aktualizácia právnych návrhov
09:00 - 10:30
Krízový štáb . celomestské testovanie
10:30 - 12:00
Porada ku komunikačným prostriedkom s verejnosťou
12:30 - 15:00
Porada k pozvánkam
13:30 - 14:00
Kancelária primátora
Videohovor s primátormi z Únie miest Slovenska
15:00 - 16:30
23.01
Sobota
Krízové centrum – Zariadenie núdzového bývania v Košiciach, Útulok pre rodiny (testovanie)
12:00 - 13:00
Košická Nová Ves
MČ - Košická Nová Ves (stretnutie so starostom)
13:00 - 13:30
Pracovná agenda
14:30 - 23:30
KP
24.01
Nedeľa
Pracovná agenda s vedúcim referátu BOZP a CO Magistrátu mesta Košice
09:00 - 11:30
Kancelária primátora
Testovanie ľudí bez domova v Oáza - nádej pre nový život
11:30 - 13:30
Bernátovce
Kontrola Operačného plánu zimnej údržby
17:30 - 19:00
25.01
Pondelok
Pravidelné stretnutie s poslancami MZ
07:15 - 08:00
Kancelária primátora
Porada Kancelárie primátora
08:15 - 08:30
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:30
MMK
Mestská rada
08:30 - 11:30
D-216
Porada vedenia
09:30 - 10:00
Kancelária primátora
Porada primátora
10:00 - 14:00
Zasadacia miestnosť D-216
Tlačový brífing k výsledkom celoplošného testovania na COVID v Košiciach
11:30 - 12:30
Magistrát mesta Košice
Pracovná agenda s riaditeľom MMK
12:30 - 13:30
Zimná údržba - kontrola v uliciach
13:30 - 15:00
Videohovor so štátnym tajomníkom Ministerstva zdravotníctva SR a primátormi z Únie miest Slovenska
15:00 - 16:00
Pracovné stretnutie k Mestskej krytej plavárni
16:00 - 17:30
Home office - porada s riaditeľom MMK
21:00 - 23:30
26.01
Utorok
Porada s námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Porada s referátom styku s verejnosťou a médiami
08:00 - 08:30
Kancelária primátora
Zasadnutie Krízového štábu mesta Košice k protipandemickým opatreniam COVID-19
08:30 - 09:30
Kancelária primátora
Porada kancelárie primátora
09:00 - 09:30
Zasadnutie pandemickej komisie Okresu Košice
09:30 - 10:00
Verejný cintorín - parkovanie, trhovisko, verejný priestor
10:00 - 11:30
Rastislavova ulica
Pracovná agenda
11:30 - 14:00
kancelária primátora
Pracovné stretnutie s predsedom klubov seniorov
14:00 - 15:00
Pracovná agenda
15:00 - 18:00
Magistrát mesta Košice
27.01
Streda
Porada s riaditeľom Magistrátu mesta Košice
07:00 - 07:30
Kancelária primátora
Porada s riaditeľom MMK a so zástupcom riaditeľa MMK
07:30 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
08:00 - 09:00
Magistrát mesta Košice
Stretnutie s poslancami
09:00 - 10:00
kancelária primátora
Porada s referátom CO a BOZP k celoplošnému testovaniu
10:00 - 10:30
Stretnutie s poslancami
10:30 - 11:30
RTVS - vstup na tému Rekonštrukcia Dolnej brány
11:00 - 12:00
Dolná brána
Pracovná agenda
11:30 - 13:00
kancelária primátora
Komisia životného prostredia KSK - Online rokovanie
13:00 - 14:00
Pracovná agenda
14:00 - 15:00
Tlačový brífing k ďalšiemu kolu skríningového testovania v Košiciach a k situácii na Luníku IX.
15:00 - 16:00
V priestoroch stavebného úradu na Magistráte mesta Košice
Stretnutie s poslancami
16:00 - 17:00
28.01
Štvrtok
Porada s námestníčkou primátora mesta Košice
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Stretnutie s poslancami
08:00 - 10:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
10:00 - 11:00
Magistrát mesta Košice
Pracovné stretnutie s Hlavným kontrolórom MK k rozpočtu
11:00 - 12:00
Kancelária primátora
Videohovor so starostami a odbornými referátmi MMK: krízový štáb k celoplošnému testovaniu v Košiciach
12:00 - 13:30
Magistrát mesta Košice
Stretnutie so starostom MČ Západ
13:30 - 15:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
15:00 - 16:00
Magistrát mesta Košice
Stretnutie s poslancami
16:00 - 17:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
17:00 - 18:30
29.01
Piatok
Pracovná agenda
07:00 - 09:30
Kancelária primátora mesta Košice
Odovzdávanie sociálnych bytov pre nadáciu Dedo
09:30 - 11:00
Muškátova ulica 44, Košice
Pracovná agenda
11:00 - 13:30
Kancelária primátora mesta Košice
Porada k pozvánkam
13:30 - 14:00
Kancelária primátora
Porada s referátom styku s verejnosťou a médiami
14:00 - 15:00
Kancelária primátora mesta Košice
Videohovor s primátormi z Únie miest Slovenska
15:00 - 16:00
Kancelária primátora mesta Košice
Olympíjský výbor - stretnutie s prezidentom
18:00 - 19:30
30.01
Sobota
Pracovné stretnutie Antik telecom
16:00 - 17:30
31.01
Nedeľa
II. Skríning COVID-19 organizačné stretnutie
13:00 - 14:30
Video hovor Košická EKUMENA
17:00 - 18:00
Informovanie verejnosti o II. Kole skríningového testovania
18:00 - 19:00


Pracovná agenda primátora pozostáva z porád s vedúcimi referátov a zamestnancami magistrátu, zo štúdia materiálov, ktoré prídu do kancelárie primátora na podpis, z príprav na rokovania a pracovné stretnutia s návštevami, z vyjadrení a rozhovorov pre médiá.