Trojkráľové požehnanie Historickej radnice arcibiskupom Bernardom Boberom

Môžu Vás zaujať

MESTSKÝ PARK 40. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2016 EKUMENICKÝ KONCERT
KUNSTHALLE 41. týždeň
Festival sakrálneho umenia 2008 Apoštol Pavol a Malá Ázia

Zdieľať