Oficiálny program primátora a fotogaléria

December 2020

01.12
Utorok
Stretnutie s poslancom MZ (p. Špak)
07:15 - 08:00
Pracovné stretnutie s riaditeľom magistrátu mesta Košice
07:30 - 08:15
KP
Porada s referátom styku s verejnosťou a médiami
08:15 - 09:00
KP
Stavebnotechnické úpravy hygienického zázemia ZOS
09:00 - 10:00
Južná trieda 23
Stavebnotechnické úpravy 10-tich bytov pre nadáciu DEDO
10:00 - 11:00
Preacovné stretnutie k parkovcaniu a EEI
11:00 - 11:30
Pracovná porada s referátom kultúry
12:00 - 13:00
Historická radnica
Stretnutie s poslancami
13:00 - 14:30
Kancelária primátora
Klub KSK
14:30 - 17:00
Pracovné stretnutie s poslancami MZ (p. Rovinský, p. Ihnáť)
17:00 - 18:00
Home office s riaditeľom MMK
20:30 - 00:00
02.12
Streda
Pracovné stretnutie k MZ s Organizačným oddelením
07:00 - 07:30
Porada so zástupcom riaditeľa Magistrátu mesta Košice
07:30 - 08:00
KP
Porada vedenia
08:00 - 09:00
Online rokovanie Prezídia Únie miest Slovenska
09:00 - 12:00
Kancelária primátora
porada s komunikačným oddelením
09:00 - 10:00
KP
MEMORANDUM O SPOLOČNOM ZÁMERE A POROZUMENÍ (Futbal)
12:30 - 13:30
Historická radnica
Rokovanie k projektom tepelného hospodárstva
13:30 - 15:30
Relácia RTVS k zimnej údržbe v Košiciach
15:30 - 17:00
03.12
Štvrtok
Porada s námestníčkou primátora
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Návšteva karanténneho kontajnerového mestečka a núdzového ubytovania
08:00 - 09:00
Bytový podnik mesta Košice
Obhliadka bedmintonovej haly v areáli DPMK
09:00 - 10:00
Pracovné stretnutie s riaditeľom bytového podniku mesta Košice
10:00 - 11:00
Pracovné rokovanie v Dopravnom podniku mesta Košice
11:00 - 13:00
Pracovné stretnutie so starostom MČ Košice - Sever
13:30 - 14:30
Porada ku Košickým rozprávkovým Vianociam
14:30 - 16:00
Pracovné stretnutie s poslancami - Klub Košickí aktivisti a nezávislí
16:00 - 19:00
Magistrát mesta Košice
04.12
Piatok
Pracovné stretnutie v MČ Pereš
07:00 - 08:00
Porada s referátom styku s verejnosťou a médiami
08:00 - 09:00
KP
Slávnostné ukončenie policajnej akadémie - Mestská polícia Košice
08:00 - 09:00
Malá zasadacia miestnosť MMK
Pracovná agenda
09:00 - 09:30
Tlačový brífing: Rok od prevzatia cintorínov
09:30 - 10:30
Krematórium Zelený dvor
Pracovná agenda
10:30 - 12:30
Magistrát mesta Košice
Slávnostné ukončenie odbornej prípravy príslušníka mestskej polície - Mestská polícia Košice
12:30 - 13:30
Malá zasadacia miestnosť MMK
Pracovná agenda
13:30 - 15:00
Kancelária primátora
05.12
Sobota
Otvorenie Košických rozprávkových Vianoc.
17:00 - 20:00
Hlavná ulica, pri vianočnom strome.
Primátorský punč
17:30 - 19:30
Hlavná ulica
07.12
Pondelok
Prezentácia mesta Košice v ZŠ, Javorová Alej
08:15 - 09:15
ZŠ Javorová Alej, Bratislava
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:30
MMK
Pracovné stretnutie k Majstrovstvám Európy v malom futbale
13:45 - 14:45
Ružinovská 28, Bratislava
TIPOS
15:00 - 16:00
Drieňová 3
Stretnutie so štátnym tajomníkom Marekom Antalom na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
16:00 - 18:00
V priestoroch MIRRI SR, Štefaniková 15, Bratislava
Národná diaľničná spoločnosť - Rokovanie k pracovným otázkam pre mesto Košice
18:00 - 20:00
08.12
Utorok
Porada s riaditeľom Magistrátu meste Košice
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s riaditeľom magistrátu mesta Košice
07:30 - 08:15
KP
Porada s referátom styku s verejnosťou a médiami
08:15 - 09:00
KP
Žrebovanie rodín - Housing first
09:00 - 10:00
D-216
Pracovná agenda
10:00 - 11:00
Magistrát mesta Košice
Pracovné stretnutie s poslancom Róbertom Schwarczom
11:00 - 12:00
Kancelária primátora
Pracovná porada s oddelením školstva
12:00 - 13:00
Historická radnica
Školstvo
12:00 - 13:00
Historická radnica
Brífing k výstavbe cesty Pereš-Lorinčík
13:00 - 13:30
Pred kostolom sv. Vavrinca (Lorinčík)
Pracovné stretnutie so starostom MČ Ťahanovce - obec, Jánom Nigutom
13:30 - 14:30
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s riaditeľom MMK a zástupcom MMK k personálnym otázkam
14:30 - 15:30
Kancelária primátora
Pracovná agenda
15:30 - 17:00
Stretnutie s poslancami MČ Staré mesto
17:30 - 18:30
09.12
Streda
Porada k autovrakom (určené parkovisko)
07:00 - 08:00
Porada so zástupcom riaditeľa k strategickým projektom mesta
07:30 - 08:00
Porada vedenia
08:00 - 09:00
porada s komunikačným oddelením
09:00 - 10:00
KP
Pracovná agenda
09:00 - 10:30
Slávnostná návšteva štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a obchodu Maďarskej republiky - Pétra Kiss-Parciu
10:30 - 11:00
Historická radnica
Tlačová konferencia spojená s prezentáciou: História očami súčasnosti na oboch stranách hranice
11:00 - 12:30
Dolná brána
Pracovná agenda
12:30 - 14:30
Dopravný podnik mesta Košice
14:30 - 16:00
Ekumena s primátorom
14:30 - 15:00
10.12
Štvrtok
Pracovná agenda
07:00 - 08:00
Kancelária primátora
Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
08:00 - 13:00
Pracovné stretnutie: Handball EHF 2022
13:00 - 16:00
KP
Steel aréna (stretnutie s US Steel)
14:15 - 15:30
Primátorský punč
16:00 - 20:00
Hlavná ulica
11.12
Piatok
Porada k pozvánkam
07:00 - 08:30
Magistrát mesta Košice
Porada s referátom styku s verejnosťou a médiami
08:00 - 08:30
Magistrát mesta Košice
Pracovná agenda
08:30 - 11:00
Magistrát mesta Košice
Pracovné stretnutie s predsedom Košického samosprávneho kraja
08:30 - 10:00
Zasadacia miestnosť 208, Úrad KSK
Tlačový brífing k Mestskej krytej plavárni
11:00 - 12:00
Protifašistických bojovníkov 4
Pracovná porada referát CO BOZP HR
11:45 - 13:00
Pracovná porada referát personalistiky HR
11:45 - 13:00
Pracovná porada referát personalistiky HR
12:00 - 13:00
Pracovná porada s referátom CO, BOZP a PO
12:00 - 13:00
Pracovná agenda
13:00 - 15:00
Magistrát mesta Košice
Prijatie štátneho tajomníka Mareka Antala
15:00 - 16:00
Kancelária primátora
14.12
Pondelok
Pravidelné stretnutie so starostami mestských častí
07:15 - 08:00
Kancelária primátora
Pracovná agenda
08:00 - 09:00
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:30
MMK
Zasadnutie zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
09:00 - 12:00
Veľká zasadacia miestnosť MMK
Pracovná agenda
12:00 - 13:30
Magistrát mesta Košice
Zasadnutie valného zhromaždenia Visit Košice
13:30 - 15:15
Kulturpark
Pracovná agenda
15:30 - 17:00
Magistrát mesta Košice
15.12
Utorok
Pracovná porada s námestníkom primátora
07:00 - 08:00
Porada s riaditeľom Magistrátu meste Košice
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s riaditeľom magistrátu mesta Košice
07:30 - 08:15
KP
Porada k agende Stavebného úradu mesta Košice
08:00 - 09:30
kancelária primátora
Porada s referátom styku s verejnosťou a médiami
08:15 - 09:00
KP
Krízový štáb Okresného úradu
09:30 - 10:00
Pracovná agenda
09:30 - 13:30
Stretnutie so zástupcami T-systems
10:00 - 12:00
Pracovná porada s referátom Archívom mesta Košice
12:00 - 13:00
HR
Pracovná porada s referátom sociálnych vecí v HR
12:00 - 13:00
HR
Pracovné stretnutie s hydrológom Michalom Kravčíkom
14:00 - 15:00
Pracovná agenda
14:30 - 16:00
Pracovná agenda
15:00 - 16:30
16.12
Streda
Porada so zástupcom riaditeľa MMK
07:30 - 08:00
kancelária primátora
Porada vedenia
08:00 - 09:00
porada s komunikačným oddelením
09:00 - 10:00
KP
Porada s referátom styku s verejnosťou, médiami a hovorcu
09:00 - 10:30
Pracovná agenda
10:30 - 12:00
Pracovná porada s referátom personalistiky
12:00 - 13:00
Dozorná rada: Dopravný podnik mesta Košice
13:00 - 15:30
Bardejovská ulica
17.12
Štvrtok
Stretnutie pred tlačovou konferenciou
07:30 - 08:30
Tlačová konferencia inovačného centra KSK a CNIC
08:30 - 10:00
Východoslovenská galéria
Pracovná agenda
10:00 - 11:00
Kancelária primátora
Pracovná porada s referátom strategického rozvoja
11:00 - 12:00
Online stretnutie ku kultúrno-kreatívnemu priemyslu v meste Košice
12:00 - 14:00
kancelária primátora
Pracovná agenda
14:00 - 17:00
Magistrát mesta Košice
18.12
Piatok
Videopozdrav Košičanom - Audiovizuálne zhotovenie
07:00 - 08:00
Stretnutie s poslancami
08:00 - 10:00
kancelária primátora
Pracovná agenda
10:00 - 11:00
Magistrát mesta Košice
Symbolické otvorenie zrekonštruovanej cesty
11:00 - 12:00
Kavečany
Porada s referátom parkovania Magistrátu mesta Košice
12:00 - 13:00
Pracovné stretnutie s riaditeľkou Mestskej zelene a riaditeľom Mestských lesov
13:00 - 14:30
Stretnutie s poslancami
14:30 - 15:30
21.12
Pondelok
Pracovná agenda
07:30 - 08:30
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:30
MMK
Porada vedenia
09:30 - 10:30
Kancelária primátora
Porada primátora
10:30 - 13:00
D-216
Správna rada Creative Industry Košice
14:00 - 15:30
Pracovná agenda
15:30 - 16:30
22.12
Utorok
Pracovné stretnutie s Námestníkom primátora mesta Košice
07:00 - 07:30
Kancelária primátora
Porada s riaditeľom Magistrátu meste Košice
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s riaditeľom magistrátu mesta Košice
07:30 - 08:15
KP
Porada s referátom styku s verejnosťou a médiami
08:15 - 09:00
KP
Pracovná agenda
09:00 - 10:30
Kancelária primátora
Pokračovanie porady primátora
10:30 - 12:00
D-216
Pracovná agenda
12:00 - 14:00
Videohovor s poslancami mesta Košice k odpočtu v polovici funkčného obdobia
14:00 - 16:00
Pracovná agenda
16:00 - 17:00
Livestream na facebooku - otázky Košičanov
17:00 - 18:00
Facebook
23.12
Streda
Porada vedenia
08:00 - 09:00
porada s komunikačným oddelením
09:00 - 10:00
KP
Pracovná agenda
10:00 - 14:00
Pracovné stretnutie k rozpočtu mesta s Ekonomickým oddelením mesta Košice
14:00 - 15:30
Videohovor s Ministrom financií SR Eduardom Hegerom
15:30 - 17:00
24.12
Štvrtok
Štedrý deň
00:00 - 00:00
Slovensko
25.12
Piatok
Prvý sviatok vianočný
00:00 - 00:00
Slovensko
26.12
Sobota
Druhý sviatok vianočný
00:00 - 00:00
Slovensko
28.12
Pondelok
Pracovná agenda
07:00 - 16:00
Magistrát mesta Košice
Pravidelné stretnutie s poslancami MZ
07:15 - 08:00
Kancelária primátora
Agenda stavebného úradu (výkon štátnej správy)
08:30 - 09:30
MMK
Štátny tajomník MF SR - Ing. Ľuboš Jančík, PhD.
10:30 - 11:30
29.12
Utorok
Pracovné stretnutie s námestníkom mesta Košice Marcelom Gibódom
07:00 - 07:30
Porada s riaditeľom Magistrátu meste Košice
07:30 - 08:15
Kancelária primátora
Pracovné stretnutie s riaditeľom magistrátu mesta Košice
07:30 - 08:15
KP
Porada s referátom styku s verejnosťou a médiami
08:15 - 09:00
KP
Pracovné stretnutie s Referátom personalistiky Magistrátu mesta Košice
08:30 - 11:00
Porada k aktivitám na mesiac Január
12:00 - 15:00
Pracovná agenda
15:00 - 16:00
Videohovor so starostami mestských častí k testovaniu žiakov
16:00 - 17:00
Štátny tajomník MF SR - Ing. Ľuboš Jančík, PhD.
17:00 - 18:00
Videohovor s Ministrom financií SR Eduardom Hegerom
19:00 - 20:00
Kancelária primátora
30.12
Streda
Porada vedenia
08:00 - 09:00
porada s komunikačným oddelením
09:00 - 10:00
KP
Porada k testovaniu na COVID-19
10:00 - 11:00
Služobná cesta do Bratislavy
11:00 - 21:00
Video hovor CIKE - Michal Hladký
11:00 - 12:00
31.12
Štvrtok
Pracovné stretnutie s námestníčkou primátora, Luciou Gurbáľovou
08:00 - 09:00
Porada k situácii s COVID-19
10:00 - 11:00
Pracovné stretnutie s RIADITEĽOM KRAJSKÉHO RIADITEĽSTVA PZ: plk. JUDr. Radoslavom Fedorom
11:00 - 12:00
Kancelária primátora
Stretnutie s poslancami
12:00 - 13:30
Stretnutie so starostom MČ Ťahanovce - obec
13:30 - 14:30


Pracovná agenda primátora pozostáva z porád s vedúcimi referátov a zamestnancami magistrátu, zo štúdia materiálov, ktoré prídu do kancelárie primátora na podpis, z príprav na rokovania a pracovné stretnutia s návštevami, z vyjadrení a rozhovorov pre médiá.