60. výročie UPJŠ spojené so slávnostnou inauguráciou rektora

Môžu Vás zaujať

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2012 COMPLETORIUM CASSOVIENSE
PARK MOYZESOVA / KOMENSKÉHO 48. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2017 Hradišťan & Jiří Pavlica
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2018 SÚZVUKY

Zdieľať