60. výročie UPJŠ spojené so slávnostnou inauguráciou rektora

Môžu Vás zaujať

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2013 Židia v Marseille
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2018 SPEVY Z TAIZÉ

Zdieľať