Tlačový brífing k dokončeniu rekonštrukcie a rozšíreniu kapacity Materskej školy Huskova 45

Môžu Vás zaujať

OSLAVY DŇA MESTA KOŠICE 2013 Majáles na Alpinke
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 10.5.2015 BEH DO KOPCA
KOŠICKÝ HRAD 47. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2014 SACRAL ELEMENTUM II

Zdieľať