Mestská rada

Môžu Vás zaujať

KUNSTHALLE 39. týždeň
OSLAVY DŇA MESTA KOŠICE 2013 Košický guláš
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2013 Ekumenický koncert
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Svätý Pavol a Malá Ázia - výstava
MÁJ 2014 Imaginácie

Zdieľať