Záchranné práce - oprava komunikácii a terénu pri zosuve pôdy

Môžu Vás zaujať

SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 49. týždeň
KOŠICKÝ HRAD 43. týždeň
Deň mesta Košice 2009 Primátorská kvapka
KUNSTHALLE 7. týždeň

Zdieľať