Stretnutie primátorov regiónov - čerpanie eurofondov 2021-2027

Môžu Vás zaujať

OSLAVY DŇA MESTA KOŠICE 2013 Košické Benátky
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2015 MOJA RODINA JE MôJ POKLAD
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 14.2.2015 ZIMNÁ OLYMPIÁDA U.S.STEEL Košice
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 33. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2018 SPEVY Z TAIZÉ
KUNSTHALLE 2. týždeň

Zdieľať