Zahájenie Trojkráľového behu

Môžu Vás zaujať

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2013 Spevy z Taizé
Predstavujeme košické talenty 2008 Alternatívna ZUŠ Krosnianska
KASÁRNE - KULTURPARK 39. týždeň
KUNSTHALLE 44. týŹdeň
KOŠICKÝ HRAD 39. týždeň

Zdieľať