Novoročné prijatie riaditeľov KRPZ, ORPZ,KR HaZZ, OR HaZZ, Záchranná služba KE, Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, Regionálny úrad verejného zdravotníctva KE, Regionálna veterinárna a potravinová správa KE, MP KE, Referát CO a BOZP

Môžu Vás zaujať

KASÁRNE - KULTURPARK 35. týždeň
PARK MOYZESOVA / KOMENSKÉHO 34. týždeň
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 24.1.2015 KOŠICE ROZHÝBTE SA
JÚN 2015 Beh na vežu
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá Odovzdávanie stavby

Zdieľať