Novoročné prijatie riaditeľov KRPZ, ORPZ,KR HaZZ, OR HaZZ, Záchranná služba KE, Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, Regionálny úrad verejného zdravotníctva KE, Regionálna veterinárna a potravinová správa KE, MP KE, Referát CO a BOZP

Môžu Vás zaujať

Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 26.7.2015 SKOK POD VEŽOU
Deň mesta Košice 2012 Galakoncert skupiny Queenie

Zdieľať