Novoročné prijatie riaditeľov KRPZ, ORPZ,KR HaZZ, OR HaZZ, Záchranná služba KE, Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, Regionálny úrad verejného zdravotníctva KE, Regionálna veterinárna a potravinová správa KE, MP KE, Referát CO a BOZP

Môžu Vás zaujať

KASÁRNE - KULTURPARK 44. týždeň
KASÁRNE - KULTURPARK 21. týždeň
AMFITEÁTER 39. týždeň
KUNSTHALLE 33. týždeň

Zdieľať