Návšteva Národnej ukrajinskej opery spojená s divadelným predstavením i prehliadkou budovy

Môžu Vás zaujať

KASÁRNE - KULTURPARK 48. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Completorium cassoviense
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Výročný koncert Zboru sv. Cecílie
KUNSTHALLE 14. týždeň

Zdieľať