Stretnutie s poslancami - Transformácia infraštruktúry IT v meste Košice

Môžu Vás zaujať

KUNSTHALLE 8. týždeň
Deň mesta Košice 2009 Úsmevy pre Košice
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2016 O STRATENÝCH POKLADOCH DÓMU SV. ALŽBETY
MESTSKÝ PARK 42. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Koncert detských sakrálnych zborov
MESTSKÝ PARK 15. týždeň

Zdieľať