Prejsť na obsah

Časový plán zasadnutí MZ a MR na I. polrok roku 2024

 

Č a s o v ý   p l á n
zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Košiciach
na I. polrok roku 2024Zasadnutia mestského zastupiteľstva

Uzávierka materiálov     Zasadnutie MZ
   
(utorok) (utorok)*
21.02.2024 (streda)  12.03.2024      
28.05.2024  11.06.2024         
                   Zasadnutia mestskej rady

Uzávierka materiálov     Zasadnutie MR
   
(pondelok) (utorok)
08.02.2024   20.02.2024    
16.05.2024   28.05.2024       
                    
*v prípade neukončenia rokovania pokračuje sa nasledujúci pracovný deň
 


Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta   


/Zdroj: referát samosprávnych orgánov MMK/