Košické Vianoce 2012 a Silvester 2012

Môžu Vás zaujať

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Spevy z Taizé
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 17.2.2015 ACTIVE LIFE – charitatívny beh
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 33. týždeň
AMFITEÁTER 45. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2017 Hradišťan & Jiří Pavlica

Zdieľať