Prejsť na obsah

Zmeny v zložení mestskej rady v priebehu volebného obdobia 2022 - 2026

Volebné obdobie 2022 - 2026


 rok 2023

Mgr. Ladislav Lörinc vzdanie sa pozície člena Mestskej rady v Košiciach na základe uzn. MZ č. 290 z XI. zasadnutia MZ v Košiciach zo dňa 13.09.2023
Mgr. Marián Horenský, PhD. voľba za člena Mestskej rady v Košiciach na základe uzn. MZ č. 290 z XI. zasadnutia MZ v Košiciach zo dňa 13.09.2023