Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 138

O poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam


Informácie


Dokumenty

Zmeny a doplnky

1. RTF 79,74 KB Zmena VZN v r. 2013 na základe UZNESENIA: 804. Zmeny a doplnenia VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku ZUŠ, JŠ, MŠ škol. zariadeniam (RTF - 14,28 KB)
2. RTF 75,08 KB Zmena VZN v r. 2014 na základe UZNESENIA: 929. Zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku ZUŠ, JŠ, MŠ a škol. zariadeniam (RTF - 13,48 KB)
3. RTF 115,88 KB Zmena VZN v r. 2015 na základe UZNESENIA: 30. Zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku zákl. umeleckým školám, jaz. školám, mat. školám a škol. zariadeniam (RTF - 10,27 KB)
4. PDF 200,32 KB Zmena VZN v r. 2016 na základe UZNESENIA: 505. Zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku zákl. umeleckým školám, jaz. školám, mat. školám a škol. zariadeniam (PDF - 192,58 KB)
5. PDF 202,29 KB Zmena VZN v r. 2017 na základe UZNESENIA: 890. Zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku ZUŠ, JŠ, MŠ a škol. zariadeniam (PDF - 191,43 KB)
6. PDF 196,28 KB Zmena VZN v r. 2017 na základe UZNESENIA: 978. Zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam (PDF - 190,01 KB)
7. PDF 215,49 KB Zmena VZN v r. 2018 na základe UZNESENIA: 1242. Zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku zákl. umeleckým školám, jaz. školám, mat. školám a škol. zariadeniam (PDF - 195,6 KB)
8. PDF 236,83 KB Zmena VZN v r. 2019 na základe UZNESENIA: 122. Zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku ZUŠ, jazykovým školám, MŠ a školským zariadeniam (PDF - 195,16 KB)
9. PDF 227,89 KB Zmena VZN v r. 2019 na základe UZNESENIA: 301. Zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam (PDF - 75,25 KB)
10. PDF 283,64 KB Zmena VZN v r. 2021 na základe UZNESENIA: 567. Zmena VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam (PDF - 194,29 KB)
11. PDF 208,13 KB Zmena VZN v r. 2021 na základe UZNESENIA: 849. Zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam z pokračovania MZ dňa 17.12.2021 (PDF - 71,98 KB)