Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 100

O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice


Informácie

Vyhlásené (platné): 17.12.2007
Účinné: 01.01.2008
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010

Dokumenty

1. RTF 118,84 KB Text VZN č. 100
2. RTF 68,87 KB Príloha č.1 Ohlásenie vzniku, zmeny a zániku k poplatku za kom. odpady a drobné stav. odpady PO/FO-podnikatelia
3. RTF 84,57 KB Príloha č.2 Ohlásenie vzniku, zmeny a zániku k poplatku za kom. odpady a drobné stav. odpady FO-občania