Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 131

O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice

Informácie

Vyhlásené (platné): 14.12.2012
Účinné: 01.01.2013
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Dokumenty

1. RTF 52,07 KB Text VZN č. 131
2. PDF 226,08 KB Úplné znenie VZN č. 131 zverejnené 13.02.2020